Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Aandelen uit de sectoren basismaterialen en energie stijgen

woensdag 4 november 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Onder aanvoering van aandelen uit de sectoren basismaterialen en energie stegen de koersen op de de meeste Europese aandelenmarkten gisteren voor de tweede dag op rij. De prijs van een vat ruwe (WTI-) olie steeg met bijna 4% naar $47,90. De Stoxx Europe 600 Index steeg met 0,43% tot 378 punten en staat dit jaar op een winst van ruim 10%. Bij gebrek aan macrocijfers waren het vooral bedrijfsresultaten die de stemming bepaalden. De aandelenkoers van de Britse bank Standard Chartered dook bijna 7% omlaag nadat het concern een aandelenemissie bekend maakte om de balans te versterken. De koers van de Zwitserse bank UBS daalde 4,3% in reactie op het bekend maken van de verlenging van de termijn voor het behalen van de winstdoelstelling. We hebben vorige maand de weging van de sector financiële waarden in de vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën verlaagd van overwogen naar neutraal. Dit deden we mede gezien de verwachte noodzakelijke aanvullende balansversterkende maatregelen en de matige winstgroeiverwachtingen. Die laatste zijn onder meer het gevolg van de huidige lage obligatierentes. Op de obligatiemarkt was er weinig beweging en zijn beleggers vooral in afwachting van het Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

 

Prestaties ING-beleggingsstrategieën 2015 tot nu toe gunstig

In New York won de S&P 500 Index 0,3% en sloot daarmee op het hoogste niveau in drie maanden en minder dan 1% onder de all-time high. De Nasdaq 100 Index, de aandelenindex zonder aandelen uit de sector financiële waarden, steeg met nog eens 0,3% en sloot op het hoogste niveau in 15 jaar. Sinds het dieptepunt in augustus is de S&P 500 Index al met 13% gestegen. We hebben met ons beleggingsbeleid tot nu toe dan ook prima resultaten geboekt met de overweging van aandelen. Dit accent hebben we in augustus toegepast in de beleggingsstrategieën van ING. De voorlopige rendementscijfers tot en met oktober wijzen op een ‘outperformance’ (beter resultaat dan de vergelijkingsindex) voor vrijwel alle strategieën. Het zou erg mooi zijn als we dit tot het einde van het jaar kunnen volhouden.

 

Risicopremies hoogrentende bedrijfsobligaties dalen

De kans die beleggers toedichten aan een verhoging van de beleidsrente door de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) in december is, afgeleid van de actuele koersen van termijncontracten, inmiddels gestegen tot 50%. Dit betekent feitelijk dat de helft van 'de markt' verkeerd gepositioneerd is. Als deze tweedeling tot aan december in stand blijft, zal het uiteindelijke rentebesluit, hoe die ook uitpakt, tot vrij wat koersbeweeglijkheid (volatiliteit) kunnen leiden. De gisteren gepubliceerde economische cijfers gaven geen aanleiding om de verwachtingen voor een eventuele renteverhoging aan te passen. De inkoopmanagersindex van New York steeg weliswaar onverwacht sterk van 44,5 naar 65,8 punten terwijl er werd gerekend op een stand van 45,7. Maar daar moet ik wel bijzeggen dat deze index nogal wispelturig is en altijd al grote schommelingen laat zien en daarom niet echt al richtingbepaler kan worden beschouwd. En de fabrieksorders in september namen iets meer af dan verwacht: -1% tegenover - 0,9%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 4 basispunten tot 2,21%. Op de markt voor bedrijfsobligaties daalden de risicopremies, ook die op hoogrentende bedrijfsobligaties. We verwachten dat deze beweging de komende maanden zal doorzetten. Meer over onze verwachtingen voor de obligatiemarkt kunt u lezen in de gisteren gepubliceerde Update Rentevisie.

 

Positieve stemming beleggers Azië

Na een dag gesloten te zijn geweest vanwege een feestdag zijn beleggers op de beurs van Tokio enthousiast en reageren zij positief op de bekendmaking van meevallende inkoopmanagersindices over de maand oktober en een succesvolle beursgang van Japan Post. Zowel de inkoopmanagersindex van de Japanse dienstensector (52,2 tegenover 51,4) als de samengestelde inkoopmanagersindex (52,3 tegenover 51,2) lieten een stijging zien. Dit duidt op een aantrekkende economische groei. De Japanse Nikkei Index is net 1,3% hoger gesloten. Het positieve sentiment in Azië wordt vanmorgen ondersteund door een fraaie verbetering van de Chinese inkoopmanagersindices zoals die door Caixin, de Chinese economische nieuwsdienst, worden bijgehouden. De index van de Chinese dienstensector steeg in oktober van 50,5 naar 52 punten en de samengestelde index steeg van 48 naar 49,9 punten. Zoals we al eerder schreven, draait de belangrijke dienstensector in China prima zodat we ons geen zorgen maken over een 'harde landing' (sterke groeivertraging met recessiegevaar) van de Chinese economie. Beleggers reageren enthousiast waardoor de Hang Seng Index van de aandelenbeurs in Hongkong op dit moment 2,35% hoger staat en de beursindices op het Chinese vasteland ruim 4% in de plus staan.  

 

Agenda van vandaag

De macroagenda is vandaag, in tegenstelling tot die van gisteren, vrij vol. We beginnen vanochtend met inkoopmanagersindices van de dienstensector en de gecombineerde sectoren (samengestelde index productie- en dienstensectoren) uit Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. Het betreft de definitieve cijfers over de maand oktober. Voor de hele eurozone wordt een stand verwacht van 54,2 voor de dienstensector en 54 voor de samengestelde index, gelijk aan de eerdere schatting. Op basis van de fundamentele economische ontwikkelingen in de eurozone verwachten we geen tegenvallende cijfers. In de VS wordt onder andere het banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP gepubliceerd. Verwacht wordt dat deze 180.000 nieuwe banen meldt in oktober. Vrijdag volgt het officiële banenmarktrapport. Verder worden ook in de VS de inkoopmanagersindices van de dienstensector (de zogenoemde ISM Non-Manufacturing Index) gepubliceerd. Er wordt een lichte daling van 56,9 naar 56,5 verwacht door analisten. Verder zal Fed-voorzitter Janet Yellen een verklaring geven tegenover het Amerikaanse Congres. Het kwartaalcijferseizoen krijgt een vervolg met resultaten van onder andere ING, NN Group, Beiersdorf, Gas Natural, Time Warner, Allergan, Qualcomm en Facebook.

 

Fijne dag!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 4 november 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.