Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Werkloosheid eurozone daalt fractie naar 10,7%

woensdag 2 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Gisteren las ik op internet dat beleggers in afwachting zijn van de 'pakjesboot' van de Sinterklaas in Frankfurt (de Europese Centrale Bank, ECB), die donderdag komt aanmeren. Hopelijk heeft ‘San Mario’ (Draghi, ECB-bestuursvoorzitter) genoeg cadeaus aan boord om donderdag iedereen tevreden te stellen. Wat dat betreft, heb ik zo mijn twijfels. De verwachtingen zijn hooggespannen en iedereen lijkt te rekenen op ten minste een PlayStation 4 of iets vergelijkbaars. De kans op teleurstellingen is naar mijn mening groot. We zullen zien.

 

Werkloosheid eurozone daalt fractie naar 10,7%

Wat gisteren in ieder geval niet tegenvielen, waren de inkoopmanagersindices van de productiesector in Spanje (53,1), Italië (54,9), Duitsland (52,8), Nederland (53,5) en de eurozone (52,8). Alleen die van Frankrijk viel iets tegen (50,6 versus 50,8 verwacht). Verder is de werkloosheid in de eurozone in oktober gedaald van 10,8% naar 10,7%. Hoewel dit een bemoedigend bericht is, duidt dit nog niet op aantrekkende (loon)inflatie. Voor Draghi geen reden om te wachten met de aankondiging van meer monetaire stimulering.

 

DAX ruim 1% lager

Tot aan de opening van de handel op Wall Street schommelden de Europese aandelenindices rond het slot van de dag ervoor. Pas om 16 uur kwam er wat beweging na tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS. De koersen doken naar beneden maar wisten tegen het einde van de handelsdag toch nog te herstellen. De Stoxx Europe 600 Index sloot 0,3% lager. Staatsobligaties sloten vrijwel onveranderd maar de risicopremies op bedrijfsobligaties (‘creditspreads’) daalden iets. In reactie op de tegenvallende cijfers uit de VS werd de euro iets sterker tegenover de dollar en sloot 0,5% hoger op 1,062 (EUR/USD). Terwijl eerder de koersen van Europese exportbedrijven nog profiteerden van een zwakkere euro, gebeurde gisteren het tegenovergestelde. De DAX, de Duitse hoofdindex, verloor gisteren ruim 1%.

 

Inkoopmanagersindex industrie VS daalt onverwacht sterk in november

De Citigroup Economic Surprise Index die de verhouding aangeeft tussen mee- en tegenvallende economische cijfers in de VS, is gisteren gedaald met bijna 6 punten naar -20,2 punten, het laagste niveau sinds 14 oktober. Dit komt doordat in de afgelopen weken steeds vaker macro-economische cijfers tegenvielen bij de verwachtingen. De inkoopmanagersindex van de Amerikaanse industrie bleek in november onverwacht sterk te zijn gedaald: van 50,1 naar 48,6 punten, het laagste niveau sinds juni 2009. Op dat moment verkeerde de Amerikaanse economie nog in een recessie. Analisten die door Bloomberg zijn geraadpleegd, hadden gerekend op stijging naar 50,5 punten. Hoge voorraden bij afnemers leidden tot minder orders en minder productie. De productiesector is goed voor ongeveer 12% van de Amerikaanse economie. Dat is niet heel veel maar ook weer niet onbelangrijk. De grote vraag is of dit een goede indicator is voor (vertragende) economische groei of dat het een eenmalige terugval is. Vooralsnog gaan we uit van het laatste. De samengestelde wereldwijde inkoopmanagersindex van de productiesector daalde in november licht van 51,3 naar 51,2 punten. Geen reden voor grote zorgen dus. De index van de dienstensector wordt morgen gepubliceerd en ik verwacht dat deze licht zal stijgen. De ontwikkelingen in de dienstensector en de productiesector lijken steeds verder uit elkaar te lopen. Hierdoor zullen de verwachtingen voor de totale economische groei misschien niet veel veranderen - maar de samenstellende delen dus wel.

 

S&P 500 Index sluit 1% in de plus

In reactie op de tegenvallende inkoopmanagersindex doken de aandelenkoersen op Wall Street kort na 16 uur onze tijd naar beneden maar bleven deze wel in de plus na een hogere opening. Aan het einde van handelsdag sloot de S&P 500 Index met een winst van ruim 1%. Ondanks de tegenvallende economische cijfers zijn beleggers er van overtuigd dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om een rentverhoging door de Amerikaanse centrale bank (‘Fed’) aan te kunnen en dat de Fed geen haast zal maken met volgende verhogingen. Daar zijn wij het wel mee eens. Als we afgaan op de koersen op de financiële termijnmarkt, daalde de kans op een renteverhoging door de Fed op 16 december daalde gisteren wel iets van 74% naar 72%. Het feit dat 28% van de beleggers het niet verwacht, kan wel tot wat volatiliteit (koersbeweeglijkheid) leiden wanneer de renteverhoging wordt aangekondigd. Gisteren daalde de 10-jaarsrente met 6 basispunten naar 2,14% in reactie op de tegenvallende economische cijfers, wat steun gaf aan de aandelenkoersen. Morgen spreekt Fed-voorzitter Janet Yellen nog voor het Amerikaanse Congres over de economische vooruitzichten.

 

Aandelenkoersen Azië verdeeld

In aanloop naar de vergadering van de OPEC (de organisatie van olieproducerende landen) vrijdag is de olieprijs vanochtend nog iets verder gedaald. De Nikkei Index in Tokio is vrijwel onveranderd gesloten en de Hang Seng in Hongkong staat op dit moment op een winst van 0,6%. De Shanghai Composite Index doet het nog iets beter met een winst van 1,6% maar de hoofdindex van de beurs van Shenzhen verliest 0,8%. Een wisselvalling beeld dus vanmorgen in Azië. Ook daar wachten beleggers op meer richtinggevend nieuws van de centrale banken.

 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere inflatiecijfers van de eurozone. Er wordt een stijging verwacht van 0,2% op jaarbasis in november. De kerninflatie (inflatie exclusief de sterk schommelende prijzen van energie en voedsel) zal naar verwachting met 1,1% zijn opgelopen. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijks gerapporteerde hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering (verwachting 190.000), de inkoopmanagersindex van de regio New York en cijfers over de arbeidsproductiviteit.

 

Fijne dag! 

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 2 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.