Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Beleggers in afwachting van het rentebesluit van de ECB

donderdag 3 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Vandaag zal de Europese Centrale Bank (ECB) aankondigen dat zij de depositorente, de rente die banken ontvangen als zij geld bij de ECB stallen, gaat verlagen en het obligatie-opkoopprogramma zal uitbreiden en/of verlengen. Dat is tenminste wat analisten, economen en ook wij verwachten. De inflatie in de eurozone toont namelijk geen tekenen van herstel. Sterker nog: de consumentenprijzen in de eurozone zijn in november met slechts 0,1% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Analisten rekenden op een toename van 0,2%. De ECB streeft naar een inflatietempo van tegen de 2% op jaarbasis. De kerninflatie, dus de inflatie zonder de prijsverandering van energie en voedsel mee te rekenen, steeg met 0,9% op jaarbasis. Dat is minder dan de 1,1% in oktober en ook minder dan de 1,1% stijging die werd verwacht. Voldoende aanleiding dus voor de ECB om meer te stimuleren.

 

Dalende grondstoffenprijzen drukken de stemming

In reactie op de tegenvallende inflatiecijfers verzwakte de euro tegenover de dollar en liep de winst van de Stoxx Europe 600 Index op naar zo'n 0,6%. Maar verder dalende grondstoffenprijzen gooiden roet in het eten waardoor de index uiteindelijk zelfs met een miniem verlies (-0,02%) de dag afsloot. Aandelen uit de sector basismaterialen, waaronder mijnbouwbedrijven, verloren gisteren gemiddeld 0,7%. De euro sloot 0,3% lager tegenover de dollar op 1,059 (EUR/USD). Of meer stimulering door de ECB zal leiden tot een hogere inflatie is nog maar de vraag. Zeker als de grondstoffenprijzen nog verder dalen.

 

Kans op Fed-renteverhoging in december gestegen volgens marktgegevens

Op Wall Street lagen vooral aandelen uit de energiesector (-3,1%) onder druk. De bekendmaking van hogere Amerikaanse olievoorraden leidde tot een forse daling van de ruwe-olieprijs (-4,5% voor WTI-kwaliteit) tot onder de $40 per vat. De lagere olieprijs trok ook de prijzen van andere grondstoffen mee omlaag. Beleggers schatten de kans op de aankondiging van een productieverlaging door de OPEC vrijdag aanstaande laag in. In Washington stelde voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse centrale bank (‘Fed’) in haar toespraak voor de Economic Club dat ze er steeds meer vertrouwen in krijgt dat de Amerikaanse economie sterk genoeg groeit om een verdere verbetering van de arbeidsmarkt te mogen verwachten en een hogere inflatie. Ook waarschuwde zij voor de risico's die te lang wachten met een renteverhoging met zich mee zouden brengen. De kans op een renteverhoging op 16 december wordt door de markt (afgaand op termijncontractkoersen) nu op 74% geschat. Vandaag spreekt Yellen nog voor de Joint Economic Committee van het Amerikaanse congres.

 

Meer banen dan verwacht erbij in VS

Loonstrookjesverwerker ADP meldde gisteren 217.000 nieuwe banen in november. Dat is meer dan de verwachte 190.000 en duidt inderdaad op een aantrekkende arbeidsmarkt. Morgen volgt het officiële banenrapport van november. Verder is de inkoopmanagersindex van de regio New York in november gedaald van 65,8 naar 60,7 punten, iets hoger dan de verwachte 58 punten. De arbeidskosten per eenheid product zijn in het derde kwartaal met 1,8% gestegen, meer dan de verwachte +1%, wat duidt op iets aantrekkende lonen. Ook dit past in het beeld dat de Fed-voorzitter schetste en rechtvaardigt een spoedige verhoging van de beleidsrente. Beleggers reageerden vooral op de lagere grondstoffenprijzen. De S&P 500 Index sloot gisteren 1,1% lager na de even sterke stijging van dinsdag. Op de obligatiemarkt steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties met 4 basispunten tot 2,18% en de 2-jaarsrente met 3 basispunten naar 0,93%.

 

Ook Aziatische beleggers in afwachting van rentebesluit ECB vanmiddag

Ondanks een iets lagere inkoopmanagersindex van de Japanse dienstensector sloot de Nikkei Index in Tokio vrijwel onveranderd. De Japanse inkoopmanagersindex daalde in november van 52,2 naar 51,6 punten. De Een lagere Caixin-inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector (van 52 naar 51,2) en een iets hogere samengestelde inkoopmanagersindex (van 49,9 naar 50,5) zetten de beurzen op het Chinese vasteland iets hoger. De Shanghai Composite Index, de hoofdindex voor aandelen, staat op een winst van 1,5% en die van de beurs van Shenzhen wint 2,3%. De Hang Seng Index in Hongkong noteert onveranderd. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit en de persconferentie van de ECB vanmiddag.

 

Agenda van vandaag

De ECB in Frankfurt, daar vandaan komt het belangrijkste nieuws vandaag. Maar voor die tijd krijgen we onder andere nog Franse werkloosheidcijfers en inkoopmanagersindices uit Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Verder worden cijfers over de winkelverkopen in de eurozone gepubliceerd. Uit de VS krijgen we onder andere de wekelijks gerapporteerde hoeveelheid nieuwe (‘eerste’) aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Dat was dus niet gisteren, excuses. Ook krijgen we de actuele stand van de inkoopmanagersindex van de dienstensector (verwachting 58) en de orders voor duurzame goederen. Een hele volle agenda dus. Nu maar hopen dat SinterMario Draghi niet voor teleurstellingen zorgt.

 

Fijne dag!      

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 3 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.