Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Negatieve reacties op de financiële markten

vrijdag 4 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Oeps! Hij zag er toch echt uit als Mario Draghi, de bestuursvoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) en ook deze persconferentie kwam hij met een verrassing voor beleggers. Maar helaas was het geen positieve verrassing. Er werd als het ware gehoopt op een nieuwe PlayStation 4 van SinterMario voor iedereen. Maar het bleek een tweedehands oudje: een PS2 van Marktplaats. Hoop blijkt maar weer eens een slechte strategie, zeker bij beleggen.

 

Refi-rate en MLF-rente niet verlaagd…

Wat kregen we wel? De ECB heeft de depositorente verlaagd met 0,1% naar -0,3%, redelijk zoals verwacht, al hadden veel analisten op een sterkere verlaging gerekend. De 'refi-rente' (de herfinancieringsrente, de belangrijkste beleidsrente van de ECB) en de rente van de 'Marginal Lending Facility' (MLF) zeg maar de rente die banken moeten betalen als ze geld lenen bij de ECB, is niet verlaagd. Hier werd ook gerekend op een verlaging.

 

… en evenmin uitbreiding van huidige opkoopprogramma

De grootste teleurstelling kwam echter om 14.30 uur bij de toelichtende persconferentie na de bekendmaking toen Draghi verraste door géén uitbreiding van het huidige opkoopprogramma aan te kondigen. Wel wordt het huidige stimuleringsprogramma verlengd van september 2016 tot ten minste maart 2017 - maar het blijft bij 60 miljard euro per maand. En juist hier werd gerekend op minimaal 10 miljard extra per maand. Dat komt er dus voorlopig niet maar de ECB houdt die mogelijkheid wel nadrukkelijk open. Verder worden de inkomsten uit aflopende (opgekochte) obligaties weer herbelegd zo lang als dat nodig is, en kunnen er ook obligaties van lokale overheden worden gekocht. Als reden voor het niet verhogen van de maandelijkse aankopen kan volgens ING-econoom Carsten Brzeski worden aangevoerd dat de ECB de groei- en inflatieverwachtingen nauwelijks heeft aangepast en dat volgens de ECB het huidige beleid zijn vruchten begint af te werpen. De groeiverwachtingen van de ECB voor 2015, 2016 en 2017 zijn nu respectievelijk 1,4% (was 1,5%), 1,7% (was 1,7%) en 1,9% (was 1,85). Voor de inflatie zijn de verwachtingen nu als volgt: 0,1% (was 0,1%), 1,0% (was 1,1%) en 1,6% (was 1,7%). Maar ook stelt Brzeski dat de druk van haviken (voorstanders van minder ruim beleid) binnen de ECB misschien toch iets groter is dan verwacht.

 

Negatieve reacties op de financiële markten

Zoals gezegd hoeft het besluit van gisteren niet te betekenen dat de ECB in de toekomst niets extra’s aan stimulering meer zal doen. Maar op de korte termijn betekent het wel dat de wisselkoers van de euro nu praktisch in handen is van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve of ‘Fed’. In reactie op het teleurstellende bericht van de ECB sprong de euro met bijna 3% omhoog naar 1,09 tegenover de dollar (de sterkste stijging in zes jaar), schoten de marktrentes op staatsobligaties uit de eurozone scherp omhoog, werden de risicopremies (‘spreads’) op bedrijfsobligaties werden groter en doken de Europese aandelenkoersen naar beneden. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 20 basispunten naar 0,67%, een relatieve stijging van maar liefst 42%, de sterkste stijging sinds 2012. De 2-jaarsrente steeg met 13 basispunten tot -0,31%. De Stoxx Europe 600 Index verloor 3,1% na eerder op de dag nog op een winst te hebben gestaan van 0,9%.  De DAX verloor 3,6% net als de AEX. Vooruitlopend op meer stimulering door de ECB waren de rentes sterk gedaald en was de euro zwakker geworden op de valutamarkt. Nu de aangekondigde maatregelen tegenvallen, zien we een omgekeerde reactie. Die reactie kan nog wel even doorgaan.

 

Ook negatief sentiment op Wall Street

Ook in de VS was er gisteren genoeg te beleven. Beleggers op Wall Street namen het negatieve sentiment uit Europa over, dat nog eens werd versterkt door uitspraken van Fed-voorzitter Janet Yellen voor het Amerikaanse Congres. Yellen hintte op een hogere beleidsrente. In reactie steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 13 basispunten naar 2,31%. Een hogere rente maakt aandelen relatief minder aantrekkelijk en de S&P 500 Index verloor 1,4%, de sterkste daling in twee maanden. Deze toonaangevende aandelenindex bereikte daarmee het laagste niveau in drie weken. Ook een tegenvallende inkoopmanagersindex van de dienstensector in de VS (55,9 versus 58 verwacht) drukte het sentiment. Ondanks een iets hogere olieprijs, als gevolg van speculaties over een productiebeperking door oliekartelorganisatie OPEC, sloten aandelen uit de energiesector 2% lager. Aandelen uit de sector gezondheidszorg sloten zelfs met een verlies van 2,2%, het derde dagverlies in vier dagen. De VIX, de index die de koersbeweeglijkheid (volatiliteit) van de S&P 500 Index aangeeft en daarom ook wel angstgraadmeter genoemd, steeg met bijna 14 %. Dat is de grootste stijging in twee maanden. Heftige koersbewegingen wijzen op onzekerheid bij beleggers.

             

Al onze verwachtingen in één overzicht

Zoals u hier al eerder kon lezen, wat te verwachten dat de volatiliteit in aanloop naar - en in reactie op - de rentebesluiten van de ECB en de Fed zou toenemen. Mede hierom hebben we in de beleggingsstrategieën van ING enkele weken geleden de weging van aandelen teruggebracht van een ‘overweging’ naar neutraal gewicht. Ook voor het komende jaar verwachten we heftige koersschommelingen, mogelijk nog sterker dan die we dit jaar hebben gezien. Verder hebben we matige groeiverwachtingen voor zowel de wereldwijde economie als ook de bedrijfswinsten. U kunt al onze verwachtingen vinden in onze gisteren gepubliceerde ING Beleggingsvisie 2016.

 

Ook aandelenkoersen Azië lager

Het negatieve sentiment uit Europa en de VS wordt vanmorgen overgenomen in Azië. In Japan is de Nikkei Index van de aandelenbeurs in Tokio ruim 2,4% lager gesloten en staan ook de Chinese aandelenmarkten op verlies. De Hang Seng Index in Hongkong staat op dit moment 1% lager en de beurs van Shanghai verliest 1,6%. De euro noteert op dit moment 1,092 (EUR/USD).

 

Vandaag staat het Amerikaanse banenrapport op de agenda, een belangrijke indicator voor de Fed met het oog op de voorgenomen renteverhoging. Er worden 200.000 nieuwe banen verwacht. Verder zal de werkloosheid naar verwachting blijven steken op 5%, zullen de uurlonen volgens analisten met 0,2% zijn toegenomen (maand op maand), en zal de arbeidsparticipatiegraad gelijk zijn gebleven op 62,4%. Voordat het zover is, krijgen we onder andere nog cijfers over de Duitse fabrieksorders. Genoeg om weer wat beweging op de markten te verwachten. Alvast een heel gezellig Sinterklaasweekend! En hopelijk vallen de surprises en cadeaus niet tegen…

 

Groet, Simon

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 4 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.