Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Groei Duitse industriële productie lager dan verwacht

dinsdag 8 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Hoewel er gisteren niet veel economisch nieuws was, waren er nog wel wat cijfertjes. Laten we beginnen met te melden dat de index voor het beleggerssentiment in de eurozone in december is gestegen van 15,1 naar 15,7 punten. Dat was iets lager dan de 17 punten waarop werd gerekend. Een paar uur eerder bleek dat de Duitse industriële productie in oktober minder sterk was toegenomen dan verwacht. De groei bedroeg op maandbasis slechts 0,2% tegenover een verwachte plus van 0,8% en op jaarbasis was er zelfs helemaal geen toename terwijl analisten uitgingen van een groei van 0,7%. Dit geeft een ander beeld dan de cijfers van de Duitse fabrieksorders van vrijdag die juist iets beter waren dan verwacht.

 

Stoxx Europe 600 Index daalt half procent

Ondanks deze iets tegenvallende macrocijfers openden de Europese aandelenmarkten zoals verwacht iets hoger op basis van het positieve sentiment van vrijdag op Wall Street en de redelijk positieve slotstanden van de beurzen in Azië. Tot de opening van Wall Street liepen de winsten op de Europese aandelenbeurzen gemiddeld op tot zo'n 1,6% (Stoxx Europe 600 Index ) maar de verder dalende olieprijs drukte de koersen van aandelen uit de energiesector (-3%). Aan het einde van de handelsdag resteerde voor de Stoxx Europe 600 nog maar een winst van 0,5%. De Duitse hoofdindex DAX steeg 1,3% nadat deze vorige week nog 4,8% had verloren.

 

Lagere risicopremies bedrijfsobligaties

Op de obligatiemarkt herstelden de koersen juist na het grote verlies van afgelopen donderdag. De Duitse 10-jaarsrente daalde met maar liefst 10 basispunten naar 0,58%. Ook de risicopremies in de marktrentes op bedrijfsobligaties, de creditspreads, namen iets af. De index hiervoor, de I-Traxx Cross-Over, daalde met 8 punten naar 294.

 

Lagere olieprijs drukt beleggerssentiment op Wall Street

Amerikaanse beleggers reageerden na de positieve stemming van vrijdag vrij negatief op de fors lagere olieprijs. De prijs per vat Amerikaanse WTI-olie daalde gisteren met bijna 6% tot het laagste niveau in ruim zes jaar. Dat was het gevolg van het besluit van de OPEC van vrijdag om de gezamenlijke productiecapaciteit niet te verminderen maar het productieplafond juist te verhogen. De aandelenkoersen van bedrijven uit de sectoren energie en basismaterialen lagen sterk onder druk. De S&P 500 Index sloot 0,7% lager. Eerder op de dag stond er nog een verlies van 1,2%. Al meer dan een maand lang weet de S&P 500 Index niet twee opeenvolgende dagen met winst te sluiten. Beleggers zijn blijkbaar niet erg overtuigd van de richting van de aandelenmarkt. Als de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, volgende week besluit om de beleidsrente te verhogen, zal de wisselkoers van de dollar waarschijnlijk nog iets sterker worden. Een logisch gevolg zou zijn dat de grondstoffenprijzen, waaronder die van olie, nog wat sterker onder druk komen te liggen.

 

Markten Azië in mineur, Chinese export krimpt sterker dan verwacht (in $)

Alle koersborden in Azië kleuren vanmorgen rood. Het sentiment wordt gedrukt door onder andere tegenvallende Chinese handelscijfers, een zwakkere Chinese munt (de yuan) en de lagere grondstoffenprijzen. De Chinese export (in dollars gemeten) kromp in november met 6,8% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Analisten gingen uit van een krimp van 5%. Het is de vijfde maand op rij dat de export krimpt. De import nam af met 5,6%. Dat was de dertiende maand op rij met een krimp maar een kleinere daling dan de verwachte -11,3%. Lagere grondstoffenprijzen spelen hierbij een belangrijke rol. De Hang Seng Index van de aandelenmarkt in Hongkong staat op dit moment op een verlies van 1,9% en de Chinese beurzen op het vasteland staan op een verlies van rond de 1,5%. De beurs van Australië is 0,9% lager gesloten, mede door de verder gedaalde prijs van ijzererts. De Nikkei Index in Tokio (Japan) is iets meer dan 1% lager gesloten ondanks iets hogere definitieve groeicijfers over het derde kwartaal. De Japanse economie is in het vorige kwartaal met 0,3% gegroeid (kwartaal op kwartaal). Een eerdere schatting kwam juist uit op een krimp van 0,2%. Japan zit dus blijkbaar toch niet in een recessie.

 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Franse handelscijfers, voorlopige economische-groeicijfers over het derde kwartaal van de eurozone (verwachting +0,3%, kwartaal op kwartaal) en het MKB-vertrouwenscijfer in de VS (de NFIB-index, verwachting: 96,4). In navolging van lagere koersen op Wall Street en Azië zullen de Europese aandelenbeurzen naar verwachting lager openen. De futures (koersen van termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices duiden op dit moment op een 0,4% lagere opening vanmiddag. Twijfels over de Chinese economie en zorgen over de effecten van een sterkere dollar bepalen vandaag het sentiment. Dat zal naar verwachting nog wel even zo blijven.

 

Fijne dag!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 8 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.