Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Economie eurozone groeit 0,3% in het derde kwartaal

woensdag 9 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Gisterochtend werd bekendgemaakt dat de economie van de eurozone in het derde kwartaal van 2015 met 0,3% is gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit komt overeen met een eerdere schatting van 13 november. In het tweede kwartaal groeide de eurozone nog met 0,4%. De groei werd vooral gestuwd door consumentenbestedingen (+0,4%, van +0,3% in het tweede kwartaal), mede geholpen door lagere energieprijzen, en aantrekkende overheidsinvesteringen (+0,6%, van +0,3% in Q2). Investeringen droegen niet bij aan de groei (0,0%). De lagere wisselkoers van de euro leidde in Q3 niet tot een positieve bijdrage van de netto export. De positieve groeibijdrage van de export (+0,1%) bleef sterk achter bij de negatieve bijdrage van de import (-0,4%).

 

De groeicijfers van gisteren bevestigen dat de eurozone in 2015 op weg is naar een groei van rond de 1,4%, de hoogste groei sinds 2011 (+1,6%).

 

Dalende olieprijs beheerst markten

Ondanks deze redelijk goede cijfers werd het sentiment op de aandelenmarkten overheerst door de steeds maar verder dalende olieprijs. Sinds de organisatie van olie-exporterende landende (de OPEC) besloot om de productie niet terug te schroeven lijkt de daling niet meer te stoppen. Gisteren daalde de prijs van een vat Amerikaanse olie (WTI) naar USD 37,50, het laagste niveau sinds begin 2009. De olieprijs trok ook andere grondstoffenprijzen naar beneden ondanks een redelijk stabiele dollarkoers. Meestal is een sterkere dollar juist de aanleiding voor lagere koersen. De oorzaak voor de daling gisteren waren de tegenvallende Chinese handelscijfers. De transitie van de Chinese economie van een door investeringen gedreven groei naar een door consumptie gedreven groei laat zo zijn sporen na. Wanneer de dollar nog iets sterker wordt, als gevolg van een renteverhoging door de Fed, kunnen grondstoffenprijzen nog iets langer onder druk komen te liggen.

 

Dalende koersen aandelen

De Stoxx Europe 600 verloor gisteren 1,8% en daalde naar het laagste niveau in zeven weken. Niet verrassend droegen aandelen uit de grondstoffensector (- 2,8%) de rode lantaarn en kwamen daarmee op het laagste niveau sinds 2009. Spreads op bedrijfsobligaties werden iets wijder en de Duitse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,57%. Ook op Wall Street werd het sentiment gedrukt door de lagere grondstoffenprijzen. De S&P 500 verloor gisteren uiteindelijk 0,6% nadat het eerder op de dag nog op een verlies stond van 1,2%. Een onverwachte daling van de index van het vertrouwen van het Amerikaanse MKB deed het sentiment ook geen goed. De NFIB index daalde in november onverwacht van 96,1 punten naar 94,8. Er werd juist gerekend op een stijging naar 96,4. In reactie op de dalende olieprijs nam het verschil (de spreads) tussen Amerikaanse obligaties met een lage (High Yield) en een hoge kredietwaardigheid (staatsobligaties) toe. De CDX NA HY (CDS index) liep met 6 basispunten op naar 457 punten. Bij een langdurig lage olieprijs neemt het faillissementsrisico voor deze categorie verder op waardoor verzekeringspremies duurder worden.      

 

Ook negatief sentiment in Azië

Het negatieve sentiment van gisteren in Europa en de VS wordt vanmorgen overgenomen in Azië. Ik zie op dit moment overwegend rode cijfers op mijn Bloombergscherm. De Nikkei is 0,84% lager gesloten ondanks - of misschien juist dankzij - veel beter dan verwachte cijfers over machine orders in oktober. Deze zijn met 10,7% toegenomen ten opzichte van september. Hier werd gerekend werd op een daling van 1,5%. Dat is goed nieuws voor de Japanse economie maar betekent ook dat de kans op extra stimuleringsmaatregelen is afgenomen.

 

Kleine verliezen Chinese beurzen

De Chinese consumentenprijsinflatie steeg in november met 1,5% in vergelijking met vorig jaar. Dit is iets meer dan de verwachte +1,4%. De producentenprijsinflatie is met 5,9% gedaald, iets minder dan de verwachte -6%. Chinese beleggers reageren redelijk lauw op deze cijfers. De Chinese yuan noteert rond het laagste niveau in vier jaar nadat de Chinese centrale bank (de PBOC) iets ruimere limieten hanteert voor de vaststelling van de wisselkoers. Sinds de opname van de yuan in het valutamandje van het IMF is de waarde van de munt met 0,4% gedaald. De Hang Seng staat op een verlies van 0,25% en de beurzen van Shanghai en Shenzhen staan 0,1% respectievelijk 0,5% in de min.

 

Agenda van vandaag

Vandaag zullen we het moeten doen met onder andere Duitse handelscijfers over de maand oktober. Uit de VS krijgen we vanmiddag nog cijfers over de groothandelsvoorraden. Geen cijfers die de markten in beweging zullen zetten. Daarvoor zullen de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen belangrijker zijn. De olieprijs (WTI) staat op dit moment 2% hoger op USD 38,26. De futures op de Amerikaanse aandelenindices duiden op een iets hogere opening vanmiddag.

 

Fijne dag!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.