Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Markten blijven volatiel tot vergadering Fed

vrijdag 11 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Een verder koersherstel van mijnbouwbedrijven kon niet voorkomen dat de Stoxx Europe 600 voor de derde dag op rij lager sloot. Het verlies bleef gisteren beperkt tot 0,27% nadat de brede Europese aandelenindex eerder op de dag nog op een verlies stond van 0,9%. De index is op weg naar de tweede verliesweek op rij en sloot gisteren op het laagste niveau sinds 21 oktober. Gisteren hebben we een Vraag & Antwoord gepubliceerd naar aanleiding van de koersdalingen in december. Wij verwachten dat tot aan de Fed vergadering van 16 december de markten erg volatiel zullen blijven.

 

Kalmte op de obligatiemarkt

Inflatiecijfers uit Nederland en Frankrijk waren gisteren weinig inspirerend. De Nederlandse inflatie nam in november met 0,5% af in vergelijking met de maand ervoor. Op jaarbasis was er een plus van 0,7%. Op de obligatiemarkt was het verder vrij kalm. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 0,57% en spreads (het verschil met Duitse staatsobligaties) op bedrijfsobligaties liepen iets op. De euro werd iets zwakker (-0,5%) tegenover de dollar op 1,095 (EUR/USD).

 

Olieproductie stijgt

Op Wall Street herstelden de koersen van aandelen uit de energiesector (+0,62%) voor de tweede dag op rij ondanks een lagere olieprijs. De prijs van een vat WTI olie daalde met 1% naar USD 36,76 en de prijs van een vat Brent (Noordzee) olie sloot onder de USD 40. De OPEC maakte gisteren in een rapport bekend dat de olieproductie in november verder is gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar, maar dat in 2016 de productie van niet-OPEC landen zal afnemen. Aandelen uit de sector gezondheidszorg stegen met 0,78% en hielpen daarmee de S&P 500 gisteren aan een winst van 0,2% bij iets lager dan gemiddelde omzetten. De ww-aanvragen liepen vorige week onverwacht sterk op naar 282.000, het hoogste niveau in vijf maanden. We verwachten niet dat dit cijfer de Fed sterk zal beïnvloeden voor het besluit van volgende week. De markt verwacht nog steeds een renteverhoging prijst de kans hierop op 76%.

 

Beurzen Azië op verlies

Met uitzondering van Japan staan vrijwel alle Aziatische beurzen vanmorgen op verlies. De Nikkei sloot iets minder dan 1% hoger maar de Hang Seng verliest op dit moment 0,8% en de beurzen van Shanghai en Shenzhen staan op een verlies van rond de 0,5%. Ook hier zijn beleggers in afwachting van de Fed vergadering van volgende week en is er weinig ander nieuws dat voor impulsen zorgt.

 

Agenda voor vandaag

Duitse inflatiecijfers, Italiaanse industriële productiecijfers zijn een paar van de cijfers die voor vandaag in Europa op de agenda staan. Uit de VS komen vanmiddag nog cijfers over de winkelverkopen in november. Eens kijken hoe goed de verkopen rond Thanksgiving zijn geweest. Er wordt een stijging van 0,3% op maandbasis verwacht. Verder krijgen we nog producentenprijsinflatiecijfers en wordt de sentimentsindex van de universiteit van Michigan bekend gemaakt. Hier wordt een lichte stijging van 91,3 naar 92 verwacht.

 

Alvast een heel goed weekend!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.