Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Stoxx 600 Europe Index al op -8% deze maand

maandag 14 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Zo, de kerstboom staat, de lichtjes branden en het is echt gezellig in huis. Vaak is het in december ook gezellig op de financiële markten als er sprake is van een eindejaarsrally, een eindsprint van de koersen. Dat lijkt er dit jaar niet in te zitten. Tot nu toe is december voor beleggers in aandelen en andere risicovolle beleggingscategorieën teleurstellend verlopen. Afgelopen vrijdag bracht hierin helaas geen verandering.    

 

Stoxx 600 Europe Index al op -8% deze maand

Een cocktail van dalende grondstoffenprijzen, lagere valutakoersen van de munten van opkomende markten, zorgen over de kredietwaardigheid van een aantal opkomende markten, geruchten over een volgende devaluatie van de Chinese yuan en niet te vergeten de grote kans dat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, woensdag de beleidsrente gaat verhogen, zorgde vrijdag voor weer een negatieve dag op de Europese aandelenbeurzen. De Stoxx 600 Europe Index sloot 2% lager. Op 36 aandelen na daalden alle aandelenkoersen uit deze brede index. Met het verlies van 4% in de afgelopen week, sloot de index op het laagste niveau in twee maanden. Alleen al deze maand verloor de index bijna 8%.

 

Valuta’s en aandelenkoersen opkomende markten zwaar onder druk

De marktbewegingen die we de afgelopen weken hebben gezien, vertonen veel gelijkenissen met die van augustus. Toen was het de onverwachte afwaardering door de Chinese centrale bank van de Chinese yuan tegenover de Amerikaanse dollar op 11 augustus die een ‘risk-off’-periode inluidde: een fase waarin beleggers risicovolle beleggingen van de hand deden in ruil voor minder risicovolle. Na het vorige dieptepunt van eind september zijn de indices voor wereldwijd gespreide aandelen (uit de ontwikkelde economieën) tot begin december aardig hersteld (in euro's). Aandelen uit opkomende markten stegen veel minder sterk. Deze laatste raakten sinds begin november opnieuw in een dalende trend onder druk van steeds maar verder dalende grondstoffenprijzen en verzwakkende valuta's. De koersen van valuta’s van opkomende markten zijn inmiddels gedaald tot onder het niveau van augustus. De Bloomberg-grondstoffenindex daalde vorige week het sterkst (op weekbasis) sinds juli en staat op het laagste niveau sinds februari 1999. De JP Morgan Emerging Market Currency Index, een breed samengestelde index van valuta’s van opkomende markten, sloot vrijdag op het laagste niveau sinds de index wordt bijgehouden (januari 2000).

 

Eén ding is zeker: de volatiliteit zal toenemen

Het lijkt erop dat de zorgen die in augustus en september de markten bepaalden, beleggers opnieuw parten spelen. Maar is dat terecht? Laten we eens de feiten op een rijtje zetten. De Amerikaanse economie draait redelijk goed, die in de eurozone moddert door en die in Japan lijkt iets aan te trekken. De Japanse economie bleek in het derde kwartaal onverwacht toch nog te zijn gegroeid. De grootste zorgen van beleggers op dit moment hebben betrekking op de opkomende markten. Daarvan weten we dat de grootste, China, in een overgangsfase zit met een afnemende economische groei als gevolg. Ook is er een aantal opkomende markten waarvan de schuldenpositie in de afgelopen jaren sterk is verslechterd door onder meer dalende grondstoffenprijzen(zoals Brazilië en Zuid-Afrika). Een verhoging van beleidsrente door de Fed zal hier naar verwachting het meeste pijn gaan doen. Dat zou namelijk kunnen leiden tot een sterkere dollar en het wegvloeien van kapitaal uit deze landen. Dat is echter oud nieuws. Bovendien wordt door een ruime meerderheid (74%) van de economen en analisten een renteverhoging door de Fed verwacht. De vraag waar het eigenlijk om gaat is: wat gaat de Fed doen na die eerste renteverhoging? En dat is een hele lastige om te beantwoorden. Daarvoor zullen we ten minste tot woensdag moeten wachten. En dat hangt niet alleen af van het toelichtende commentaar van Fed-voorzitter Janet Yellen, maar ook van de reacties daarop in de komende maanden op de financiële markten. Als deze namelijk zeer negatief reageren, zullen de financiële condities verslechteren en kan een volgende renteverhoging wel eens langer op zich laten wachten. Maar als de rentes in reactie niet sterk oplopen, de dollar niet heel veel sterker wordt en grondstoffenprijzen daardoor misschien weer wat opveren, kunnen de markten ook positief reageren. Eén ding is zeker: de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) zal toenemen. Op dit moment vinden we het nog te vroeg om onze beleggingsstrategieën aan te passen.  

 

Macrocijfers VS wijzen op groei

Over volatiliteit gesproken. De VIX, volatiliteitsindex van de S&P 500 Index, steeg vrijdag met 26% naar 24,39 punten. Dat is de grootste stijging sinds 24 augustus, 'zwarte maandag 2015'. Alleen al deze week is deze zogenoemde angstgraadmeter met 65% gestegen. De S&P 500 verloor vrijdag bijna 2%, bij hoge omzetten, als gevolg van de dalende grondstoffenprijzen en toenemende zorgen over de gevolgen van een renteverhoging. De Nasdaq verloor 2,2%. Aandelen uit de energiesector waren met een verlies van 3,4% de sterkste dalers. De olieprijs daalde ruim 3% naar $35,62 (Amerikaanse WTI-kwaliteit). Macrocijfers uit de VS duiden op een verdere groei van de economie. Vrijdag bleek dat de winkelverkopen in november met 0,2% zijn toegenomen in vergelijking met de maand ervoor. Dat is de sterkste stijging in vijf maanden. Verder is het consumentenvertrouwen, volgens de index van de Universiteit van Michigan, gestegen naar het hoogste niveau in vier maanden. Ten slotte zijn de producentenprijzen in november met 0,3% gestegen, de sterkste toename sinds juni.

 

Vlucht naar ‘veilige’ staatsobligaties

In reactie op de toegenomen onzekerheid vluchtten beleggers vrijdag naar relatief veilige staatsobligaties. Als gevolg daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 10 basispunten naar 2,13%. De risicopremies in de marktrentes op bedrijfsobligaties, de ‘spreads’, liepen verder op. De spreadindex voor high-yieldobligaties steeg met 41 punten naar 514. De dollar verzwakte licht tegenover de euro en sloot op 1,099 (EUR/USD).

 

Meevallende economische cijfers uit China

In Azië dalen de aandelenkoersen vanmorgen het sterkst sinds september vanwege de aanstaande renteverhoging door de Fed, de lagere olieprijs en de zwakkere Chinese yuan. De Nikkei sloot 1,8% lager ondanks een redelijk optimistisch Tankan-rapport (economisch rapport van de Japanse centrale bank). De Chinese aandelenmarkten op het vasteland staan in de plus tegen de achtergrond van meevallende economische cijfers uit China. De winkelverkopen zijn in november met 11,2% op jaarbasis toegenomen, iets meer dan de verwachte +11,1%. Verder bleek dat de industriële productie met 6,2% is gegroeid - ook dat was beter dan de verwachte plus van 5,7%. Het lijkt erop dat de stimuleringsmaatregelen van de afgelopen maanden hun vruchten beginnen af te werpen. Dit is natuurlijk positief voor de Chinese economie maar vermindert wel weer de kans op extra stimuleringsmaatregelen. De Hang Seng Index in Hongkong staat op dit moment op een verlies van 0,8%. De olieprijs staat nu nog eens 0,5% lager op $35,44 en de dollar noteert 1,0966 tegenover de euro (EUR/USD).

 

Het is nu vooral wachten op het rentebesluit van de Fed op woensdagavond. Vandaag zijn er naast industriëleproductiecijfers van de eurozone vrijwel geen richtinggevend macronieuws. De futures (koersen van termijncontracten) op Amerikaanse aandelenmarkten staan op dit moment licht in de plus (+0,4%) en duiden op een iets hogere opening vanmiddag. We zullen zien.

 

Een hele fijne week!

 

Simon

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 14 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.