Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen De spanningen lopen steeds hoger op

dinsdag 15 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

De spanningen in aanloop naar het rentebesluit morgen van de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) lopen steeds hoger op. Wat gaat Fed-voorzitter Janet Yellen ons na afloop van de vergadering vertellen? Ik geeft alvast een voorzetje. "De Amerikaanse economie groeit goed, de arbeidsmarkt trekt aan en de inflatieverwachtingen komen volgend jaar in de buurt van het niveau dat de Fed nastreeft. Daarom hebben we besloten om nu de rente te verhogen. Maar we houden nadrukkelijk de financiële condities en economische data in de gaten". Hier zal het naar mijn idee op neerkomen, met natuurlijk hier en daar wat extra accenten. De koersen op de financiële markten zullen, net als in de afgelopen weken, flink heen en weer schieten en uiteindelijk een richting kiezen. Welke dat zal zijn, zal voornamelijk afhangen van de richting van de dollar. Als de dollar sterker wordt zullen Amerikaanse aandelen en die uit de opkomende markten onder druk komen. Als de dollar veel zwakker wordt, zullen Europese aandelen onder druk komen. Het komt er dus op neer dat de dollar vooral niet al te veel moet gaan bewegen. Nog één nachtje slapen en dan weten we het.

 

Volatiele markten…

Het was gisteren een nogal wilde rit op de Europese aandelenmarkten. Na een iets hogere opening doken de meeste indices rond het middaguur weer in het rood. Berichten over (gedwongen) gesloten beleggingsfondsen die in hoogrentende obligaties (‘high-yieldobligaties’) beleggen, lagere grondstoffenprijzen en zorgen over de opkomende markten leidden tot een beursdag met zeer beweeglijke koersen: een ‘volatiele’ markt. Toenemende volatiliteit hebben we al vaker voorspeld en we zullen er het komende jaar ook nog vaker mee te maken krijgen. U vindt al onze verwachtingen in ING Beleggingsvisie 2016.

 

… en lagere koersen
Een hoger dan verwacht groeicijfer van de industriële productie in de eurozone in oktober (+0,6% tegenover +0,3% verwacht) kon het negatieve beurssentiment gisteren niet keren. De Stoxx Europe 600 Index sloot bij relatief hoge omzetten 1,76% lager nadat deze eerder op de dag nog op een winst van 1% had gestaan. Aandelen uit de energiesector (-2,57%) waren opnieuw de gebeten hond. De (WTI-) olieprijs was rond het middaguur tot onder de $35 per vat gedaald, maar wist toch nog iets hoger te sluiten op $36,31 (+1,9%). De relatief warme winter op het Noordelijk Halfrond en de extra aanvoer van olie vanuit Iran zal de olieprijs voorlopig allerminst omhoog jagen. Als ik de weersvoorspellingen bekijk, lijkt het in ons land eerder lente dan (bijna) winter. De risicopremies (‘spreads’) in de marktrentes op Europese high-yieldobligaties liepen gisteren verder op. De iTraxx X-crossover (de index die dit aangeeft) steeg met 16 basispunten tot 359 en is hard op weg naar het niveau van begin oktober. Ondanks de onrust op de aandelenmarkten liepen de rentes op staatsobligaties uit de eurozone op, vooruitlopend op het rentebesluit van de Fed. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten tot 0,57%. De euro werd iets sterker tegenover de dollar op 1,102 (EUR/USD).

 

S&P 500 Index op weg naar slechtste decemberrendement sinds 2002
Ook de financiële markten op Wall Street kenden gisteren een onrustige handelsdag. Een halfuur na de (lagere) opening schoten de belangrijkste aandelenindices wild op en neer, waarschijnlijk als gevolg van foutieve orders in een indextracker op de S&P 500 Index. Deze werd in korte tijd met tienmaal de normale volumes verhandeld. Ook in de VS overheerste vooral nervositeit bij beleggers over de ontwikkeling van de olieprijs en de aanstaande Fed-vergadering. Nadat de S&P 500 eerder nog op 1% had gestaan, sloot hij na een eindspurt in het laatste halfuur toch nog met een winst van 0,5% als gevolg van een plotselinge opwaartse draai van de olieprijs. Ondanks de kleine winst staat de S&P 500 Index in december tot nu toe op een verlies van 2,8%, het slechtste decemberrendement sinds 2002. De index staat nog wel ruim 8% boven het laagste niveau van augustus. Op basis van het verleden lijkt de opwaartse potentie van de S&P 500 beperkt. In periodes van vorige rentverhogingen door de Fed daalden de koerswinstverhoudingen namelijk – en daarmee de koersen. Bovendien is er sprake van afnemende winsten. Deze combinatie is volgens gegevens van nieuwsservice Bloomberg in vijftig jaar niet voorgekomen.    

 

MSCI Emerging Markets Index staat op winst
Op de Aziatische markten is het beeld vanmorgen verdeeld. De Nikkei Index van de aandelenmarkt in Tokio is 1,7% lager gesloten maar de Chinese aandelenbeurzen staan op winst. De Hang Seng Index in Hongkong staat op dit moment 0,23% hoger en de beursindex van Shenzhen wint 1,3%. De Kospi in Seoul (Zuid-Korea) is 0,27% hoger gesloten. De MSCI Emerging Markets Index staat als gevolg daarvan (voor het eerst in tien dagen) op winst (+0,5%) en veert hiermee iets op van het laagste punt in zes jaar. De olieprijs staat inmiddels wel weer iets lager (-0,22%) tot net boven de $36 (WTI-kwaliteit). De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger.

 

Agenda van vandaag
Zoals gezegd zijn alle ogen gericht op de Fed, maar voor conclusies moeten we wachten tot morgen. Vandaag staan onder andere Spaanse inflatiecijfers, cijfers over de Nederlandse winkelverkopen en het Duitse beleggersvertrouwen (ZEW-index) op de agenda. Uit de VS krijgen we vanmiddag inflatiecijfers over november en ook wordt de index van de Amerikaanse aannemers gepubliceerd.

 

Fijne dag!

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 27150,0 op Hang Seng (China) 10,1 3,14 3,22 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 24600,0 op Hang Seng (China) 5,4 5,91 5,99 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 29470,0 op Hang Seng (China) 11,1 2,86 2,94 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 32840,0 op Hang Seng (China) 4,7 6,79 6,87 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 15 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.