Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Alle ogen gericht op rentebesluit Fed

woensdag 16 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Vanavond weten we eindelijk wat de ‘Fed’, de Amerikaanse centrale bank, gaat doen met de rente. Op de financiële markten is de spanning om te snijden. Gisteren was het eindelijk weer eens een ‘risk on’-dag: beleggers durfden weer wat meer risicovolle posities in te nemen. De aandelenkoersen schoten omhoog, staatsobligaties verloren terrein, de risicopremies vergeleken met de rentes op bedrijfsobligaties (‘spreads’) namen sterk af, de grondstoffenprijzen liepen iets op en de euro werd iets zwakker tegenover de dollar. Na vijf verliesdagen op rij steeg de Stoxx Europe 600 Index met 2,87%, de grootste stijging in 10 weken. Deze brede Europese aandelenindex staat deze maand nog wel op een verlies van 6,7% en koerst daarmee af op de slechtste maandperformance sinds 2002. De aandelen die de afgelopen weken de hardste klappen hebben gekregen, stonden gisteren bovenaan de lijstjes met sterkste stijgers.

 

Autoverkopen in eurozone trekken fors aan

Het positieve sentiment in Europa werd mede gedreven door goede autoverkoopcijfers in de eurozone in november (+13,7%, jaar op jaar), door de hoop op hogere grondstoffenprijzen en de hoop dat het effect van een rentverhoging door de Fed nu wel is ingeprijsd. Of dat zo is, weten we na morgen, de eerste beursdag na het rentebesluit. Zoals we gisteren al schreven, zal dit effect vooral afhangen van de reactie van de dollarkoers op het rentebesluit. Gisteren bleek dat de index van het Duitse beleggersvertrouwen in december is opgelopen van 54,4 naar 55 punten. Analisten rekenden op een stand van 54,2. Deze index heeft overigens weinig voorspellende waarde en volgt vooral de ontwikkeling van de DAX.

 

Olieprijs hoger, spreads lager, tracker op high-yieldobligaties: +2%

Beleggers verlieten gisteren de 'veilige havens' van staatsobligaties die maandag juist nog erg in trek waren. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 7 basispunten tot 0,64%. De iTraxx Crossover (de index voor de spreads op bedrijfsobligaties) en de CDX NA HY index (index voor de ‘verzekeringspremies’ op hoogrentende obligaties) daalden gisteren bijzonder sterk. De angst voor een massale ineenstorting van de high-yieldmarkt lijkt wat overdreven en biedt tegen de huidige waardering volgens ons voldoende kansen. Trackers (ETF's) op high-yieldindices stegen gisteren het sterkst in bijna een jaar tijd (rond +2%). De prijs van een vat olie (Texaanse WTI-kwaliteit) steeg gisteren met bijna 3% tot $37,35.

 

S&P 500 Index sluit voor 2e dag op rij met winst

Beleggers op Wall Street namen het positieve sentiment uit Europa over. De S&P 500 Index sloot voor de tweede dag op rij met winst (+1,1%). Dat was deze maand nog niet voorgekomen. Aandelen uit de energiesector (+2,85%) profiteerden van een herstel van de olieprijs en aandelen uit de financiële sector (+2,4%) veerden op nadat de zorgen over high-yieldobligaties iets afnamen. Ondanks de iets hogere olieprijs sloot de Bloomberg-grondstoffenindex gisteren op het laagste niveau in 16 jaar. De verdere ontwikkeling van de grondstoffenprijzen zal voor een belangrijk deel afhangen van de dollar. Als deze sterker wordt in reactie op de renteverhogingen zullen de grondstoffenprijzen zeer waarschijnlijk nog iets verder onder druk komen. Een herstel is mogelijk als de dollar iets verzwakt.

 

Inflatie VS geeft Fed geen aanleiding renteverhoging uit te stellen

De inflatie in de VS is in november ten opzichte van oktober uitgekomen op 0%. De kerninflatie (inflatie exclusief voedsel en energie) steeg met 0,2%, volgens verwachting. Op jaarbasis bedroeg de stijging 0,5%, dat was iets hoger dan de verwachte +0,4% en hoger dan de +0,2% in oktober. De kerninflatie steeg van 1,9% naar 2% op jaarbasis. Op basis van deze cijfers heeft de Fed geen enkele reden om te wachten met een renteverhoging. In reactie steeg de 2-jaarsrente op Amerikaanse staatsleningen met 2 basispunten tot 0,96% en de liep de 5-jaarsrente met 4 basispunten op tot 1,69%. De ontwikkeling van de rentecurve op korte termijn hangt sterk af van de toelichting die Fed-voorzitter Janet Yellen vanavond op het Fed-rentebesluit zal geven.

 

Goede beursstemming in Azië

Ook in Azië zijn beleggers in navolging van Europa en de VS vanmorgen opgewekt. De MSCI Asia Pacific Index (+2,2%) boekt op dit moment de grootste winst in twee maanden. Mede door een zwakkere wisselkoers van de Japanse yen tegenover de Amerikaanse dollar sloot de Nikkei Index in Tokio 2,6% hoger. Ook alle andere beurzen in Azië staan op winst. De Hang Seng Index in Hongkong staat op dit moment 1,9% in de plus, na de langste verliesperiode sinds 1984. En de Shanghai Composite Index noteert een bescheiden winst van 0,1%. De WTI- olieprijs staat op dit moment 0,6% lager op $37,15.

 

Agenda van vandaag

Alle ogen en oren zijn vandaag gericht op de Fed. Vanavond om acht uur onze tijd wordt het rentebesluit bekendgemaakt. De aansluitende persconferentie met de toelichtingen zal de markten naar verwachting echt in beweging zetten. Laat Yellen het ‘feest’ doorgaan of haalt ze ‘de drank’ (stimulering door extreem lage rente) van tafel? Voor die tijd krijgen we onder andere nog inkoopmanagersindices van december uit Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Om 11 uur vanochtend worden de inflatiecijfers van de eurozone over november gepubliceerd. Verwacht wordt dat de prijzen met 0,2% zijn gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis wordt gerekend op +0,1% (en +0,9% voor de kerninflatie). Uit de VS krijgen we ook nog cijfers over de industriële productie en de woningmarkt (afgegeven vergunningen en in aanbouw genomen woningen). Ten slotte wordt ook nog de Markit US Manufacturing PMI (inkoopmanagersindex) van december gepubliceerd. Een drukke dag, met Janet Yellen in de absolute hoofdrol.

 

Fijne dag!    

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 16 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.