Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Amerikaanse rentecurve steiler

woensdag 19 oktober 2016

Door Simon Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office

Pfff... net op tijd alle tuinspullen binnengehaald! De herfst lijkt nu echt begonnen, met bakken water, hagel, harde wind en code geel. Gelukkig is het herfstvakantie en viel de 'schade' met de avondspits op mijn route gisteravond mee.

Ook de tot nu toe gepubliceerde kwartaalcijfers van Amerikaanse banken vallen tot nu toe wel mee. Vooral de aantrekkende handel in obligaties heeft een verrassend positieve bijdrage aan de winsten in het derde kwartaal geleverd. Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor het vierde kwartaal bemoedigend. De bewegingen op de obligatiemarkt (en daarmee de handel) lijken toe te nemen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het beleid van de centrale banken. Maar ook de daaraan ten grondslag liggende economische factoren, waaronder de inflatie(verwachtingen), spelen een steeds belangrijker rol voor de financiële markten. Na jaren van desinflatie (afnemende inflatie) en zelfs deflatie (inflatie onder 0%) lijkt het thema inflatie weer in de spotlights te komen.
 

Britse kerninflatie naar 1,5% op jaarbasis

Zo waren er gisteren inflatiecijfers uit zowel het Verenigd Koninkrijk (VK) als de Verenigde Staten (VS). In het VK bedroeg de inflatie vorige maand 0,2% ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis was de gemiddelde consumentenprijsstijging 1%, de sterkste stijging in bijna twee jaar. Dat was iets meer dan de verwachte 0,9% en duidelijk meer dan de 0,6% van vorige maand. De kerninflatie, dus de inflatie exclusief de sterk schommelende prijzen van voedsel en energie, bedroeg 1,5% op jaarbasis. Ook die was hoger dan verwacht. Natuurlijk is de forse verzwakking van ‘Sterling’, oftewel het Britse pond, hier de belangrijkste reden voor. Importproducten worden hierdoor immers steeds duurder voor de Britten. We verwachten dat de inflatie in het VK ook de komende periode verder zal oplopen.
 

Italiaanse index +2%

Hoewel het pond in reactie op de inflatiecijfers iets aantrok tegenover de dollar steeg de FTSE 100 Index in Londen gisteren met 0,8% onder aanvoering van mijnbouwaandelen. Mijnbouwbedrijven profiteren van oplopende grondstoffenprijzen in reactie op een iets zwakkere dollar. Verder viel het verbeterende sentiment rond Italiaanse banken op. We zien steeds meer signalen die erop wijzen dat de problemen bij een aantal zwakke Italiaanse banken worden aangepakt. De belangrijkste Italiaanse beursindex, de MIB in Milaan, won gisteren 2%, vooral door hogere koersen van banken. De Stoxx Europe 600 Index sloot uiteindelijk 1,5% hoger.
 

Duitse rente daalt weer

Op de obligatiemarkt was het redelijk rustig. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 0,02%. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) morgen en nemen voor die tijd geen grote posities in.
 

Meevallende kwartaalcijfers van onder andere Goldman Sachs, Harley-Davidson en Netflix

De inflatie in de VS was afgelopen maand, precies volgens de verwachting van analisten, 0,3% ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis bedroeg de gemiddelde prijsstijging van consumentengoederen 1,5%, ook exact volgens de verwachting. De kerninflatie bedroeg op maand- respectievelijk jaarbasis 0,1% en 2,2%. Beide cijfers waren 0,1% lager dan de consensusverwachting van analisten en ook 0,1% lager dan die van vorige maand. In reactie hierop werd de dollar dus iets zwakker. Beleggers gaan ervan uit dat het tempo van de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, niet hoog zal zijn. Wel komt de eerstvolgende steeds dichterbij. Af te leiden uit de koersen op de financiële termijnmarkt is de kans op een renteverhoging in december volgens ‘de markt’ 63%. Voor volgend jaar worden er op dit moment op Wall Street maximaal twee verhogingen van 0,25% verwacht. Verder werd het sentiment gisteren vooral gedreven door beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere Goldman Sachs, Harley-Davidson en Netflix. Een iets hogere olieprijs steunde de koersen van aandelen uit de energiesector. De S&P 500 Index sloot met een winst van 0,6%.
 

Amerikaanse rentecurve steiler

Op de obligatiemarkt daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 3 basispunten tot 1,73% terwijl de 'breakeven-inflatie', dus de door de markt ingeprijsde inflatieverwachting, gedurende de handelsdag opliep tot het hoogste niveau sinds mei. Verder liep het verschil tussen de rente op 5-jarige en 30-jarige staatsobligaties op tot het hoogste niveau sinds juni. Deze steilere ‘rentecurve’ (stijging van de marktrente met de looptijd) is positief voor de winstverwachtingen van banken en verzekeraars.
 

Geen harde landing economie China

De Chinese economie is in het derde kwartaal met 6,7% gegroeid ten opzichte van vorig jaar, geheel volgens de consensusverwachting van analisten en gelijk aan de groei in de eerste twee kwartalen. In de eerste negen maanden van dit jaar is de dienstensector met 7,6% gegroeid. De groei werd verder vooral gedreven door een stevige groei van de huizenmarkt maar ook toenemende consumentenbestedingen. De groei van de industrie viel met een plus van 6,1% iets tegen bij de verwachting (6,4%). Op basis van deze cijfers lijkt de Chinese groei te stabiliseren en, zoals we ook verwachten, en niet af te stevenen op een ‘harde landing’ (plotselinge sterke afkoeling van de economie met recessiegevaar). Beleggers in Azië reageren vrij lauw op de cijfers. De Hang Seng Index in Hongkong staat op dit moment op een verlies van 0,3% en de hoofdindices van de beurzen op het Chinese vasteland schommelen rond het slot van gisteren. De Japanse Nikkei Index wint een fractie met een plus van 0,1%.
 

Agenda van vandaag

Voor vandaag staan onder andere cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt op de agenda. Vanavond om acht uur onze tijd worden de notulen van de laatste Fed-beleidsvergadering bekendgemaakt. We verwachten geen hele verrassende dingen te horen. Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met onder andere cijfers van Akzo Nobel, ASML, US Bancorp, Halliburton, Morgan Stanley en American Express. De komende twee dagen nemen Bob en Friso de honneurs van het Dagbericht even waar.

Fijne dag en tot maandag!
 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma en uitgebracht door ING Bank N.V. op 19 oktober 2016, 07.50 uur. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.

Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 123,0 op European Banks 8,0 1,58 1,68 -2,40 % Koop Sprinter
Sprinter Long 114,0 op European Banks 5,3 2,44 2,54 -1,58 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 147,0 op European Banks 6,6 1,92 2,02 +2,07 % Koop Sprinter
Sprinter Short 163,0 op European Banks 3,6 3,62 3,72 +1,10 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 19 oktober 2016, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.