Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Nieuws Trump wint. Wat betekent dit voor beleggers?

woensdag 9 november 2016

Door Simon Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office

 

Na een spannende verkiezingsstrijd is de Republikeinse kandidaat Donald Trump gekozen als 45e president van de Verenigde Staten (VS). De eerste vrouwelijke kandidaat namens een van beide grote partijen, Democraat Hillary Clinton, heeft het onderspit gedolven. Wat betekent dit voor beleggers? 


Hoewel geen van beide kandidaten populair was bij het grote publiek, komt de overwinning van de populistische Donald Trump toch vrij onverwacht, gezien zijn achterstand in de opiniepeilingen.

‘Risk-off’ reactie op de beurzen

In reactie op de overwinning van Trump vluchten veel beleggers vanochtend naar ‘veilige havens’: zij kiezen voor minder risicovollere posities. Koersen van staatsobligaties zijn gestegen met lagere rentes als gevolg. De Amerikaanse 10-jaarsrente staat 5 basispunten lager op 1,80%. De prijs van goud is met 3,8% gestegen en de aandelenindices op de beurzen in Azië staan op dit moment flink lager. De MSCI Asia Pacific Index verliest bijna 3%. De dollar is flink verzwakt, net als de Mexicaanse peso. De dollar noteert op dit moment 1,123 tegenover de euro, bijna 2% lager dan het slot van gisteren. De peso verliest 11% tegenover de dollar. Ook de Europese aandelenbeurzen zullen fors lager openen. Termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices zoals de S&P 500 Index wijzen op dit moment op een ongeveer 3% lagere opening vanmiddag.


Matigt Trump zijn toon aangaande protectionisme?

Tot gisteren was het nog zeer onzeker wie er volgend jaar voor vier jaar het Witte Huis mag betrekken. Het was wel duidelijk dat beleggers een voorkeur hadden voor Hillary Clinton. Zij werden nerveus bij elke daling van haar in de peilingen, wat vooral in de laatste week voor de verkiezingen duidelijk werd uit de beurskoersen. De beleidsvisie van beide presidentskandidaten voor de nabije toekomst is namelijk verschillend. Hillary Clinton zou het beleid van de huidige president Barack Obama min of meer voortzetten, Donald Trump daarentegen heeft beloofd het roer volledig om te gooien. Of president Trump zijn plannen ook kan (en wil) uitvoeren, is nog lang niet zeker. De onzekerheid hierover zal naar verwachting het sentiment op de financiële markten de komende tijd nog beheersen. Voor de financiële markten is het belangrijk om de uitspraken van Trump goed te volgen de komende tijd. Enige matiging en verzoening zal door beleggers gewaardeerd worden. Vooral enige matiging van zijn protectionistische ideeën zou belangrijk zijn.

Republikeinse meerderheid in Congres geeft Trump armslag

Niet alleen heeft de Republikeinse Partij de overwinning behaald in de race voor het presidentschap, zij hebben ook weer de meerderheid in de Senaat. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen de meerderheid van de zetels kunnen behouden. Dit betekent dat het Congres (Senaat en Huis van Afgevaardigden samen) geen spelbreker hoeft te zijn zodat president Trump zijn aangekondigde plannen ook daadwerkelijk kan uitvoeren. Net als Clinton heeft Trump in zijn verkiezingsprogramma onder andere meer ‘fiscale stimulering’ beloofd, dat wil zeggen: meer overheidsuitgaven om de economie aan te zwengelen. Ook is hij tegen het ontwijken van belastingen door Amerikaanse bedrijven.

 

Komt er koersherstel na de ‘risk-off’-reactie?

Beleggers reageren dus negatief op de verkiezingsuitslag. Met ‘The Donald’ als president van Amerika is de (economische) toekomst nog moeilijker te voorspellen en overheerst vooral onzekerheid. Koersen van veilig geachte staatsobligaties, de Japanse yen en de goudprijs zijn vanmorgen gestegen, de aandelenkoersen zijn, zoals gezegd, fors gedaald. Kortom: de risicobereidheid van beleggers is sterk afgenomen. De vraag is of deze ‘risk-off’-periode lang duurt. We verwachten dat de huidige beweging de komende dagen als schrikreactie nog wel even kan aanhouden maar dat er uiteindelijk wel weer een herstelbeweging zal volgen. De onderliggende economische ontwikkelingen in de VS, maar ook daarbuiten, zijn op dit moment namelijk redelijk goed en geven geen aanleiding om heel negatief te worden over de nabije toekomst. Bovendien is de kans niet erg groot dat alle door Trump vooraf aangekondigde rigoureuze maatregelen ook daadwerkelijk, of in ieder geval niet in de genoemde vorm, uitgevoerd zullen worden. Op korte termijn houden we rekening met  verder oplopende risicopremies, oftewel dat de rente-opslagen in de obligatierentes (ten opzichte van de rentes op staatsobligaties) stijgen en de koers-winstverhoudingen dalen. Als de plannen van Trump voor het fiscaal-vriendelijk terughalen van bedrijfswinsten uit het buitenland doorgaan, zou dit op de iets langer termijn positief zijn voor de koersen van bedrijfsobligaties. Het effect op hoogrentende bedrijfsobligaties zal naar verwachting beperkt zijn.


Geen wijzigingen in tactische assetallocatie

Op dit moment hanteren we een overweging van aandelen tegenover een onderweging van obligaties. Dit is niet de ideale positionering op dit moment. Wel hebben we vooruitlopend op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in oktober in onze tactische vermogensverdeling (assetallocatie) de weging van aandelen uit de regio Noord-Amerika verlaagd van neutraal naar onderwogen. Daar tegenover hebben we de weging van aandelen uit opkomende markten verhoogd van neutraal naar overwogen. We houden vooralsnog vast aan deze strategie maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten en kunnen de posities snel aanpassen als we dit nodig achten. We hanteren in onze beleggingsstrategieën al langere tijd een onderweging van obligaties tegenover een overweging van zakelijke waarden (zoals aandelen en vastgoed). Sinds juli hanteren we een overweging voor wereldwijde aandelen. Binnen de categorie vastrentende waarden hebben we de afgelopen tijd de rentegevoeligheid (duratie, gemiddelde resterende looptijd van de obligaties) in een aantal stappen verder verlaagd. Hierdoor heeft een oplopende rente slechts een relatief gering negatief effect op het totaalrendement van de beleggingsstrategieën. Binnen aandelen houden we vooralsnog vast aan de meer cyclische georiënteerde sectorwegingen, dat wil zeggen dat we meer beleggen in aandelen van bedrijven uit sectoren die relatief gevoeliger zijn voor het tempo van de economische groei (de fase van de economische cyclus). Binnen vastrentende waarden hebben we nog steeds een sterke voorkeur voor hoogrentende bedrijfsobligaties en hanteren we een onderweging voor staatsobligaties. 

 

 

Kortom: op dit moment onzekerheid onder beleggers

De economische impact van Trump op de economie van de V.S. en daarmee op die van de wereld kent negatieve en positieve kanten. Aan de negatieve kant speelt vooral het protectionisme, aan de positieve kant de bestedingsimpuls voor de Amerikaanse consument. Op dit moment is dit laatste voor financiële markten echter niet het belangrijkst. De onvoorspelbaarheid over het toekomstig beleid op alle vlakken maakt beleggers onzeker. En als beleggers ergens niet van houden, is het wel onzekerheid. 

 

Verwachte bewegingen na de verkiezingsuitslag

Categorie

Korte termijn

Langere termijn

 

 

 

Dollar

Zwakker tegenover valuta’s van ontwikkelde markten, iets sterker tegenover valuta’s van opkomende markten.

Opwaartse druk doordat Fed iets sterker zal aansturen op hogere rente in reactie op oplopende tekorten en onenigheid over huidige lage rentebeleid.

Neerwaartse druk in reactie op protectionisme en hogere staatsschuld

 

Aandelen

oplopende risicopremies en iets lagere koersen in eerste dagen. Daarna verwachten we een herstel.

Positief voor:

·          gezondheidszorg

·          defensie

·          olieservices-bedrijven

·          bouwmaterialen

·          grote banken

·          goedkope energie

·          telecom- en kabelbedrijven

Staatsobligaties

Iets steilere rentecurve

Oplopende rentes door minder ruim beleid Fed. Hogere rentes -> vlakkere curve

Bedrijfsobligaties

Oplopende risicopremies

Terughalen van buitenlandse winsten op fiscaal vriendelijke manier gunstig voor investment grade credits. Weinig impact op high yield.

 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. op 9 november 2016, 8.32 uur. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.

Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2553,91 op S&P 500 10,0 2,49 2,52 +2,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2262,16 op S&P 500 4,9 5,09 5,12 +0,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3107,4 op S&P 500 9,7 2,56 2,59 -2,28 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3297,0 op S&P 500 4,9 5,09 5,12 -1,35 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 november 2016, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.