Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Wachten op vervolg

dinsdag 24 januari 2017

Er gebeurt momenteel weinig op de aandelenbeurzen. De handelsruimte blijft zeer smal. Het is wachten op een beweging buiten de handelsgrenzen van de huidige smalle consolidatiefase.

Ik gaf gisteren al aan dat het wachten lang duurt en zolang de buitengrenzen intact blijven, zal er weinig spektakel op de beurzen plaatsvinden. Als we kijken naar de AEX dan lijkt de ontwikkeling helemaal te zijn stilgevallen. De langere trends zijn allemaal opwaarts gericht, maar ik geef al sinds eind december aan dat de markt rijp is voor een terugval voor de vorming van een hogere bodem. Deze verwachte terugval blijft nog steeds mijn uitgangspunt voor de komende weken, maar inmiddels is de AEX al ruim 4 weken aan het consolideren in een smalle handelsruimte en op een hoog niveau. Het blijft dus wachten op een vervolgbeweging. Zodra de AEX echter boven zowel de dalende kortetermijntoppenlijn breekt (nu 487,10) evenals de recente jaartop van 489,90 dan lijkt er slechts sprake te zijn geweest van een correctie in de tijd en niet in punten. In dat scenario wordt de verwachte correctie in punten uitgesteld en ontstaat meer opwaartse ruimte. Weerstand is dan te vinden bij de bovenkant van een voormalige gap bij 493,85 en de oude bekende van 495. Maar een verdere stijging naar de toppen van 505-506 tot de top van 510 is dan ook niet uit te sluiten.

Visie technische analyse:

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/topvorming

Long

480,40 / 475 / 466,20

487,10 / 488 / 489,90 / 493,85

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 23 januari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Het 1e doel komende maanden blijft 510

Ik acht de kans overigens groot dat de AEX in het komende halfjaar de top van 510 zal testen en breken. Hier ligt de top van de gehele bullmarkt sinds 2009 tot nu toe. Deze werd gevormd in april 2015 wat destijds het startpunt was van een 9 maandenlange correctiefase die uiteindelijk resulteerde in de vorming van een belangrijke hogere langetermijnbodem in februari 2016 bij 378,50. In het eerste kwartaal van vorig jaar vond toen een klassieke omkeer plaats waarna een nieuwe stijgende middellangetermijntrend zichtbaar werd. De onderkant van deze stijgende trend werd gevormd door de bodems van 378,50 en 410 in juli. Daar kwamen de bodems bij van november bij 437,50 en de decemberbodem van 445,65.

Huidige consolidatiefase tussen 480,40 en 489,90

Deze decemberbodem bij 445,65 was het startpunt van de recente krachtige opwaartse beweging van 45 punten. Tijdens deze beweging werd ook de zijwaartse consolidatiefase tussen juli en begin december beëindigd boven de 458. Deze beweging zorgde uiteindelijk voor een test aan het einde van vorig jaar van de stijgende toppenlijn van dit trendkanaal en het behalen van mijn doelzone van 475 – 485. Begin dit jaar vond nog een kleine overshoot plaats boven de stijgende toppenlijn en de vorming van een nieuwe jaartop bij 489,90. Dit is de bovenkant van de huidige zijwaartse consolidatiefase tussen de 480,40 en 489,90.

Alle seinen staan op rood

Inmiddels zijn er veel topvormingsignalen gegeven, zoals de vorming van een tweezers top en bearish engulfing. Ook werd de steile opgaande bodemlijn vanaf de 445,65 al gebroken en gaven de technische indicatoren verkoopsignalen. Ook is een dalende toppenlijn te zien vanaf de 489,90 die vandaag bij 487,10 ligt en al meerdere keren werd getest. Als laatste zijn de contouren zichtbaar van zowel een dalende driehoek evenals een hoofd-schoudertoppatroon. Toch moet het definitieve signaal nog worden gegeven met de doorbraak onder de 480,40. Dat zijn de bodems van de afgelopen vier weken. Daaronder wordt het vervolgsignaal van de door mij verwachte correctie gegeven en ontstaat meer ruimte. Steunpunten liggen dan nog bij 475 en 466,20 maar een beweging naar de zone 458 – 462 sluit ik nog steeds niet uit. Ook is te zien dat er momenteel veel twijfel in de markt is. De candlesticks laten twijfel zien door de kleine body’s, waardoor deze veelal op doji’s lijken. Een correctie binnenkort onder de 480,40 blijft dus mijn uitgangspunt, maar een structureel slot boven zowel de 487,10 als de 489,90 zorgt voor een opwaartse beëindiging van de huidige consolidatiefase waarna het slechts een correctie in de tijd is geworden en uitstel geeft van de correctiefase. Dit is echter niet mijn uitgangspunt en ik verwacht dat de neerwaartse druk verder kan toenemen op de 480,40.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,52 5,54 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,16 11,18 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,9 5,69 5,71 -0,87 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,44 12,45 -0,40 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 24 januari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.