Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Risico’s blijven aanwezig

donderdag 26 januari 2017

Tegen mijn verwachting in braken een aantal indices gisteren door hun toppen van de afgelopen weken. De AEX is nog niet zover, maar ook daar is de kans op een doorbraak aanwezig. Dit neemt niet weg dat veel risico’s op een correctie nog steeds aanwezig zijn.

Na een wekenlange saaiwaartse beweging was er ineens een flinke beweging in de meeste aandelenmarkten. Een aantal indices wist daarbij de toppen van de afgelopen weken te doorbreken. Deze opwaartse doorbraken had ik niet verwacht aangezien de meeste seinen op rood stonden. Het is echter nog te vroeg om te spreken van een structurele vervolgdoorbraak. Dit komt onder andere doordat indices als de DAX en de S&P 500 nog niet structureel door hun stijgende middellangetermijntoppenlijn zijn gebroken. Hierdoor is er nog geen sprake van een versteiling en kan er nog steeds sprake zijn van een kortstondige overshoot. We moeten in de komende dagen dan ook zeer alert zijn op eventuele nieuwe toppatronen. Dit neemt overigens niet weg dat een aantal risicofactoren in de grafiek teniet zijn gedaan. Als ik kijk naar de AEX dan bivakkeert hij nog steeds binnen de grenzen van de zijwaartse handelszone. De AEX brak wel boven zijn korte dalende toppenlijn heen. Deze startte bij de jaartop die in de eerste handelsdagen van dit jaar op de borden werd gezet bij 489,90. Hiermee kwam ook een einde aan de potentiele dalende driehoek.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/topvorming

Long

485,65 / 483,95 / 480,40 / 475

489,90 / 491,80 / 493,85 / 495


Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 24 januari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Meer opwaarts potentieel en uitstel correctie?

De zijwaartse handelsfase in de AEX heeft nu nog steeds als buitengrenzen de 480,40 en de 489,90. Pas een structureel slot hierboven zorgt voor een verder uitstel van verwachte correctie en zorgt voor meer opwaarts potentieel. In dat scenario lijkt er in de afgelopen weken slechts een correctie in de tijd te hebben plaatsgevonden in tegenstelling tot mijn verwachting van een correctie in punten. Toch blijft dit correctie-risico aanwezig in de markten zolang er geen versteilingen plaatsvinden in zowel de buitenlandse indices en de AEX zelf. Een doorbraak boven de 489,90 zorgt in eerste instantie voor ruimte om de oude neerwaartse gap op te vullen. Deze is te vinden tussen de 489,90 en 493,85. Maar een verder vervolg naar de horizontale weerstanden van 495 en de 505 – 506 is dan ook mogelijk. Toch wordt hiermee het elastiek steeds strakker gespannen en blijft de kans op een plotselinge neerwaartse correctie realistisch.

Bovenkant stijgende middellangetermijntrendkanaal bij 491,80

De markt is sinds begin december vorig jaar namelijk in een rechte lijn opgelopen vanaf de onderkant van het sinds februari stijgende trendkanaal (bodem bij 445,65) tot boven mijn eerste doelzone van 475 – 485. Hij testte daarbij in eerste instantie de bovenkant van het stijgende trendkanaal. Deze stijgende toppenlijn is verder opgelopen en ligt nu bij 491,80. Een test van deze bovenkant, net als in de S&P 500 en de DAX lijkt plaats te vinden, mag dus ook niet worden uitgesloten in de komende dagen. Maar ook daarmee blijft het risico van een terugval in de komende weken aanwezig. Als we kijken naar de technische indicatoren dan zijn deze nog steeds neerwaarts gericht en is de kans op een lagere top aanwezig. De MACD heeft nog geen positieve crossing gegeven en de kans op een bredere en minder steile negatieve divergentie in de RSI blijft ook een reeel risico. Nu zal een aantal achtereenvolgende dagen van stijging nodig zijn om deze RSI en MACD te keren, maar de risico’s blijven aanwezig.

Stijgende langere trend wordt gevormd door de correctieve bewegingen

Zoals u weet ben ik ook voor 2017 positief op een verder opwaarts vervolg in de aandelenmarkten. Voor de eerste helft van dit jaar verwacht ik een test en doorbraak van de top van 510. Dit is de top van 2015 en tevens de top van de gehele bullmarkt tot nu toe (sinds maart 2009). Voor de 2e helft van dit jaar is zelfs een test van de oude top van 564 mogelijk. Dit blijft mijn volgende langetermijndoel. De weg hiernaartoe zal echter nog wel gepaard gaan met de nodige tussentijdse correcties. Ook voor dit moment blijft de kans op een forsere tegenreactie groot. Weerstand in de AEX is te vinden bij de jaartop van 489,90 en daarboven bij de stijgende middellangetermijntoppenlijn van 491,80 en de bovenkant van een oude gap bij 493,85. Toch moeten we zeer alert blijven op de vorming van toppatronen in de verschillende aandelenmarkten. De risico’s aan de bovenkant van het stijgende trendkanaal blijven namelijk aanwezig. Aan de onderkant ligt nu als eerste steunpunt de gisteren gevormde opwaartse gap tussen de 483,95 en 485,65. De vorming van een toppatroon in de komende dagen binnen de grenzen van het stijgende trendkanaal zou een eerste topsignaal kunnen betekenen. Een opvulling van deze gap zou een volgende verzwakking inhouden. De belangrijkste te breken steun ligt nog steeds bij 480,40. Zolang hij hierboven blijft, blijft de huidige zijwaartse consolidatie in stand, waarbij hogere toppen (net als in de S&P 500 en DAX) niet uit te sluiten zijn.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,53 5,55 +0,54 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,17 11,19 +0,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,9 5,68 5,70 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,43 12,44 -0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 26 januari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.