Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Visie onveranderd

maandag 30 januari 2017

Ondanks de huidige langdurige smalle zijwaartse handelsfase blijft mijn visie onveranderd. De kans op topvorming blijft groot waarna een correctieve beweging kan starten voor de vorming van een hogere bodem.

Buiten de krachtige opwaartse beweging in de eerste paar handelsdagen van dit jaar is de maand januari 2017 een van de rustigste maanden geworden die ik de afgelopen jaren heb gezien. In de eerste dagen van dit jaar sprong de AEX omhoog vanaf de steun bij 480,40 naar een nieuwe top in meer dan een jaar tijd bij 489,90. Deze top werd op 3 januari op de borden gezet. Het dieptepunt van deze maand werd op 17 januari bij 480,50 op de borden gezet. Een beweeglijkheid van ongeveer 9,50 punt tot op heden in de eerste maand van dit jaar. Dat is ongeveer 2%. Buiten het feit dat dit een van de minst beweeglijke maanden van de afgelopen jaren is, zien we niet vaak dat januari een gebrek aan beweging heeft. We hebben nog een tweetal dagen om daar verandering in te brengen, maar of dat zal lukken is de vraag. Wel ga ik er nog steeds vanuit dat de kans het grootst is dat er binnenkort een correctieve beweging zal starten. Er zijn nog steeds veel neerwaartse gerichte signalen aanwezig in zowel de AEX als in andere indices. Ik geef dit al enige tijd aan, maar had niet verwacht dat er zo’n lange periode van saaiwaartse bewegingen zou plaatsvinden.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/topvorming

Long

483,95 / 480,40 / 475 / 469

489,10 / 489,90 / 492,30 / 493,85

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 27 januari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Krachtige opgaande middellangetermijntrend

Begin december vond een belangrijke test plaats van de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn. Hierbij werd een bodem gevormd bij 445,65. Dit is het vierde raakpunt langs deze stijgende middellangetermijnbodemlijn. Hij startte bij de 378,50 en kent raakpunten bij de 410 van juni (Brexit-correctie) en de 437,50 van november. Begin december gaf ik verder aan dat de kans nog steeds groot was dat richting het einde van 2016 de zone 475 – 485 zou worden getest. Hij vormde toen een top bij 484,40. Daarbij was vooral de structurele doorbraak van de 458 van belang. Deze weerstand lag al sinds juli boven de markt en was de bovenkant van een langdurige zijwaartse handelsfase die perfect paste binnen de grenzen van de stijgende trend. Met het bereiken van de zone 475 – 485 was mijn insteek dat we zeer alert moesten zijn op topvormingsignalen die het startsein van een mogelijke correctieve beweging zouden aangeven.

Correctierisico blijft groot, maar lange stijgende trend blijft intact

Deze correctieve beweging is tot op heden uitgebleven, maar blijft als belangrijk risico boven de markt hangen. De doorbraak begin dit jaar boven de 484,40 zorgde voor een overshoot boven de stijgende toppenlijn. Inmiddels is deze stijgende toppenlijn alweer opgelopen naar een niveau van 492,30. Een eventuele doorbraak boven de 489,90-top kan dan ook zorgen voor een nieuwe overshoot tot aan deze toppenlijn die overigens middenin een oude nog openstaande neerwaartse gap valt tussen de 489,90 en 493,85. Pas een structurele beweging boven deze weerstanden, die vergezeld zou moeten worden door dezelfde bewegingen in andere indices, zou voor uitstel van de verwachte correctie zorgen. De saaiwaartse consolidatie van de afgelopen weken zou dan slechts een correctie in de tijd zijn geweest en niet in punten. Mijn verwachtingen van een terugvallende index in de komende weken neemt niet weg dat ik positief ben voor 2017. Ik houd in de eerste helft van dit jaar rekening met een beweging tot boven de top van deze sinds 2009 aanwezige bullmarkt, de top van 2015 bij 510. In de tweede helft zou zelfs een test van de 564 kunnen plaatsvinden. Een opwaartse beweging wordt echter bepaald door de correctieve tegenreacties en de tijd is nog steeds rijp voor een dergelijke beweging.

Beweging onder 480,40 blijft noodzakelijk voor bevestiging terugval

Wat zijn dan de negatieve signalen van dit moment? Als eerste was er begin dit jaar sprake van negatieve divergentie. De koopdruk nam steeds verder af. Inmiddels is een duidelijke dalende tendens te zien in zowel de MACD als de RSI waarbij nog genoeg verder neerwaarts potentieel aanwezig is. Verder werd de bovenkant van het stijgende trendkanaal getest waarna de zeer steile opgaande kortetermijnbodemlijn vanaf de 445,65 neerwaarts werd gebroken. Verder zien we dat in veel andere indices ook sprake is van vermoeidheid. De S&P 500 brak nog wel net boven de eerdere all-time high, maar noteert nog steeds onder de stijgende toppenlijn. Als laatste zien we een batterij aan omkeerpatronen vanuit de candlesticks. Begin dit jaar werd in de AEX een tweezers top en een bearish engulfing gevormd. Deze werd vorige week met de bijna hertest van de jaartop opgevolgd door een dark cloud cover. Inmiddels is ook de recente gap bijna volledig opgevuld. Steunpunten in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij 484,40 en 483,95. Maar een beweging onder de 480,40 bodems is noodzakelijk als laatste bevestiging van de start van een correctieve beweging voor de daaropvolgende periode. Het elastiek staat nu strak gespannen en een diepere terugval is mijn favoriete scenario.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,54 5,56 +0,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,18 11,20 +0,36 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,8 5,67 5,69 -1,22 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,42 12,43 -0,56 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 30 januari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.