Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Doorbraak onder 480,40

dinsdag 31 januari 2017

Na weken van bewegingen in een smalle zijwaartse handelsfase werd gisteren de onderkant bij 480,40 gebroken. Hiermee wordt het laatste signaal gegeven dat de kans groot is op een verdere terugval.

Gisteren besprak ik dat januari 2017 een van de rustigste maanden van de afgelopen jaren qua beweeglijkheid is en daar heeft de beweging van gisteren nog niets aan veranderd. De bodem is wel lager komen te liggen, namelijk bij 478,12 waarmee de totale bewegingsruimte voor januari nu ongeveer 12 punten bedraagt. Wat belangrijker is, is het feit dat hij gisteren onder de 480,40 dook en ook daaronder wist te sluiten. Deze bodem ligt al sinds 20 december onder de markt en was de onderkant van een zeer smalle consolidatiefase op een hoog niveau. Ik benoem het hier als hoog niveau omdat deze consolidatie plaatsvindt na een krachtige stijging in enkele weken tijd van ongeveer 45 punten vanaf de decemberbodem van 445,65. Met deze beweging onder de 480,40 wordt in principe het laatste bevestigingssignaal gegeven voor de voorzetting van de door mij verwachte correctieve beweging in de komende tijd. Deze beweging had ik al eerder deze maand verwacht, maar de markt besloot anders. Er was een wekenlange smalle zijwaartse handelsfase aangebroken.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/topvorming

Long

475,30 / 475 / 470 / 466,20

480,40 / 489,10 / 489,90 / 492,50

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 30 januari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Veel negatieve signalen in de afgelopen weken

In de afgelopen weken (sinds december) gaf ik aan dat we zeer alert moesten zijn op toppatronen na het bereiken van mijn eindejaarsdoelzone van 475 – 485. De eerste handelsdagen van dit jaar werd direct de top verder verhoogd naar een niveau van 489,90 op 3 januari. Hiermee werd ook de bovenkant van het sinds februari stijgende trendkanaal opwaarts gebroken. Deze doorbraak was echter een overshoot, een kleine kortstondige en valse doorbraak die niet zorgde voor een structurele versteiling. Er ontstonden de eerste week van januari ook een aantal belangrijke negatieve signalen. Zo zagen we een neerwaartse draai in de technische indicatoren, zowel een negatieve crossing in de MACD evenals negatieve divergentie in de RSI. Verder werd de zeer steile opgaande kortetermijnbodemlijn vanaf de 445,65-decemberbodem neerwaarts gebroken. Als laatste werden een tweezers top en een bearish engulfing op de borden gezet.

Stijgende middellangetermijntrend blijft intact

Deze negatieve topvormingssignalen zorgden echter niet voor de verwachte correctieve beweging maar er ontstond een zeer smalle zijwaartse handelsfase. Ik zag dit echter niet als vlagpatroon voor een krachtige verdere vervolgstijging in de komende weken, maar juist als tijdelijke topvorming voor een correctieve beweging die uiteindelijk moet zorgen voor een hogere bodem. De middellangetermijntrend is namelijk positief waarbij in december bij 445,65 de onderkant nog werd aangeraakt. Hiermee is een steeds sterkere stijgende bodemlijn ontstaan met inmiddels een viertal raakpunten sinds februari vorig jaar. Deze raakpunten zijn verder te vinden bij 378,50 in februari, de 410 in juni en de 437,50 in november.

Tot hoever kan de daling doorzetten in de komende tijd?

Hoe nu verder in de komende tijd? Met de doorbraak onder de 480,40, is dit nu de eerste weerstand geworden. Daarboven liggen de bekende 489,10 en 489,90 als toppen van de afgelopen weken. Vorige week werd bij 489,10 nog een dark cloud cover op de borden gezet als toppatroon. Een opleving in de komende dagen kan nog plaatsvinden, maar deze kan uiteindelijk zorgen voor een lagere top. Toch is de kans groot dat in de komende tijd de verwachte correctieve beweging zal worden voorgezet naar lagere niveaus. Eerste steunpunt is nu te vinden bij de oude bekende 475. Daaromheen ligt nu ook het snel oplopende 50-daags gemiddelde van 475,30. Een volgende steun ligt bij 470. Hier is het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau te vinden tussen de bodem van november (laatste keer dat de 437,50 ongeveer werd getest) en de recente jaartop bij 489,90. Daaronder ligt vervolgens de 466,20 en de zone 458 – 461. Een terugtest tot aan deze laatstgenoemde zone sluit ik nog steeds niet uit in de komende weken voor de vorming van een hogere bodem. We zien ook andere indices verslechteren. De breed-gespreide STOXX Europe 600 bleef de afgelopen weken net onder de weerstand van 370 en vormde eind vorige week een shooting star. Gisteren werd de steile opgaande kortetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,04 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,29 op AEX 5,0 11,45 11,47 -1,38 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,64 op AEX 9,9 5,77 5,79 +2,66 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,20 11,21 +1,27 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 31 januari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.