Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Dagbericht beleggen: beleggers zijn nerveus na laatste acties Trump

dinsdag 31 januari 2017

Zo troosteloos als het weer, zo pessimistisch was gisteren de stemming op de Europese aandelenmarkten. Dat waren we niet gewend en is misschien best vreemd. Zeker nu veel sentimentsindicatoren op het hoogste niveau in jaren staan, net als veel aandelenindices.


De economische vertrouwensindex van de eurozone bereikte in januari het hoogste niveau sinds maart 2011, zo werd gisteren bekend gemaakt. En afgelopen vrijdag bleek dat de Amerikaanse vertrouwensindex van de Universiteit van Michigan in januari is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. Dat is goed nieuws, zou je zeggen. Ja, natuurlijk is dat goed nieuws. Het geeft aan dat de economische vooruitzichten van de eurozone en die van de Verenigde Staten (VS) prima zijn. En omdat de economie en financiële markten aan elkaar gekoppeld zijn, is dat ook goed nieuws voor beleggers. Tenminste... als de waarderingen en vooruitzichten aantrekkelijk zijn. En hier zit hem nu juist de kneep.

Aandelenkoersen zijn sinds november flink opgelopen

De winstgroeivooruitzichten voor 2017 voor bedrijven wereldwijd ligt al sinds begin 2016 ruim boven de 10%. Op dit moment verwachten analisten voor het huidige kalenderjaar een gemiddelde winstgroei van rond de 13% voor bedrijven uit de MSCI All Country World Index. Sinds eind vorig jaar zijn deze winstgroeiverwachtingen nauwelijks opwaarts bijgesteld. De winstgroeiverwachting van bedrijven uit de Stoxx 600 Index is neerwaarts bijgesteld, die van de S&P 500 Index licht opwaarts. Ondertussen zijn de wereldwijde aandelenkoersen sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump begin november flink opgelopen. De aanvankelijke scepsis maakte al snel plaats voor vertrouwen en vooral hoop op positieve effecten van de beleidsplannen van Trump.

Aandelen zijn duurder geworden

De aandelenkoersen zijn sinds de verkiezingsoverwinning van Trump veel sterker gestegen dan de winstverwachtingen. Aandelen zijn hierdoor echt duurder geworden. Daarom hebben we begin januari de weging van aandelen in onze beleggingsstrategieën verlaagd van overwogen, naar neutraal. Beleggers waren (en zijn) naar onze mening te ver op de muziek vooruitgelopen. Sindsdien zijn Amerikaanse aandelenindices nog wel iets opgelopen, maar niet veel (zeker niet in euro's gemeten) en is er op de wereldwijde aandelenmarketen weinig beweging geweest.

Beleggers worden nerveus na laatste acties Trump

Sinds dit weekend lijkt het sentiment rond de plannen van Trump te draaien. Beleggers worden nerveus na zijn laatste acties. Na het ingestelde inreisverbod voor inwoners uit een aantal landen, lijkt het sentiment van beleggers te draaien naar de negatieve effecten van zijn 'isolationistische' beleid. Uit alle hoeken van de wereld wordt het protectionistische beleid van Trump veroordeeld. De spanningen lijken toe te nemen. Dit is nog het best te zien aan de toenemende beweeglijkheid (‘volatiliteit’) op de valuta- en obligatiemarkt. De dollar beweegt de afgelopen weken meer dan gemiddeld. Dit zien we ook op de obligatiemarkt, al is de aanleiding hier soms een andere dan de onrust rond de maatregelen van Trump.

Renteverschillen staatsobligaties eurozone lopen op

De laatste weken lopen de renteverschillen tussen de kernlanden uit de eurozone (onder meer Nederland en Duitsland) weer behoorlijk op. Vooral de rente op Italiaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar maakt de afgelopen dagen een flinke sprong naar boven. Gisteren liep de Italiaanse 10-jaarsrente met 10 basispunten op naar 2,32%, het hoogste niveau sinds juli 2015. Dit heeft vooral te maken met de (weer) toenemende zorgen over de Italiaanse bankensector. Gisteren was het de grootste bank van Italië, Unicredit (-5,5%), die onder vuur lag door een rapport van de Europese Centrale Bank (ECB). Uit het rapport blijkt dat de ECB zich zorgen maakt over de kredietkwaliteit van de bank. Daarbij neemt de druk op de ECB vanuit Duitsland toe om het opkoopprogramma af te bouwen. De inflatie is bij onze oosterburen deze maand met 1,9% op jaarbasis toegenomen en nadert hiermee de doelstelling van de ECB, dichtbij maar net onder de 2%. Maar omdat de inflatie in de eurozone als geheel maar net rond de 1% ligt en de ECB beleid voert voor de hele eurozone, en niet voor alleen Duitsland, achten we het niet waarschijnlijk dat de ECB spoedig het opkoopprogramma zal terugschroeven.

Veel onzekerheid over schuldpositie Griekenland

Toch liepen staatsobligaties van eurolanden uit de periferie gisteren behoorlijk averij op en stegen de rentes. En daar komt toch Donald Trump weer om de hoek kijken. Er zijn namelijk geruchten dat Trump druk zou willen uitoefenen op het IMF om minder steun aan Griekenland te geven. Mede als gevolg van deze geruchten steeg de Griekse 10-jaarsrente gisteren met 43 basispunten naar 7,6%, het hoogste niveau sinds begin november. En dan zijn er ook nog eens berichten dat het IMF de schuldpositie van Griekenland onhoudbaar acht en de uitbetaling van een nieuwe lening door de EU wordt uitgesteld, omdat Griekenland de vereiste hervormingsdoelen bij lange na niet heeft gehaald. En zo lijken de zorgen over de eurozone weer terug te keren….

Cocktail van toenemende zorgen

Kortom: er was gisteren sprake van een cocktail van toenemende zorgen die beleggers kregen te verwerken. Dit vertaalde zich in een typische risk-offdag. De Stoxx Europe 600 Index daalde met ruim 1%, de sterkste daling sinds 2 november. De Griekse beurs verloor 3,5% en de Italiaanse beurs ging bijna 3% onderuit. Aandelen van bedrijven uit sectoren die het in het laatste kwartaal van 2016 zo goed hadden gedaan, verloren gisteren juist flink terrein. Aandelen van financiële instellingen verloren gemiddeld 1,5%. Aandelen uit de sector energie deden het nog iets beroerder, met een verlies van 2,1%. Veilige havens als goud en Duitse staatsobligaties waren gevraagd. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,45%.


VS: beleggers reageren nerveus op acties Trump

Ook op Wall Street reageerden beleggers nerveus op de laatste acties van Donald Trump. De angst voor de negatieve gevolgen van zijn beleid begint langzaam toe te nemen. Na een daling van meer dan 200 punten voor de Dow Jones Index, klommen aandelenkoersen in het laatste uur van de handel weer wat op. De Dow Jones sloot uiteindelijk 0,6% lager. De S&P 500 Index verloor 0,6%, de sterkste daling sinds de verkiezingsoverwinning van Trump begin november vorig jaar. Op macro-economisch gebied waren er wat gemengde cijfers. De inkomens van Amerikanen stegen in december met 0,3% (+0,4% verwacht), de uitgaven stegen met 0,5% (volgens verwachting).

Japan: onveranderd rentebeleid centrale bank

Ook in Azië overheerst de nervositeit over het optreden van Trump. Het onveranderde rentebeleid van de Bank of Japan kwam niet als een verrassing. De Japanse industriële productie is in december met 0,5% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat was iets beter dan de verwachte +0,3%. Op jaarbasis steeg deze met 3%, conform de verwachting. Mede door een sterkere yen is de Japanse Nikkei Index zojuist 1,7% lager gesloten. Vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar zijn nog niet alle beurzen open. In Seoel wordt wel gehandeld. De  Koreaanse Kospi Index staat op dit moment op een verlies van 0,8%. De Australische beurs is 0,7% lager gesloten.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder ander Franse groei- en inflatiecijfers, Spaanse inflatiecijfers, Duitse werkloosheidcijfers en de eerste schatting van de groeicijfers van de eurozone in het vierde kwartaal van 2016. Analisten rekenen op een groei van 0,5% (kwartaal-op-kwartaal) en 1,7% op jaarbasis. Ook krijgen we inflatiecijfers uit de eurozone. Voor januari wordt een toename van de inflatie verwacht van 1,5% (jaar-op-jaar) en een stijging van de kerninflatie van 0,9%. Uit de VS krijgen we vanmiddag de inkoopmanagersindex van Chicago en de consumentenvertrouwensindex van The Conference Board.

 
Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van 30 bedrijven uit de S&P 500 Index, waaronder Danaher, Eli Lilly, Pfizer, Exxon Mobil en Apple. In Europa komen onder andere Hennes & Mauritz, en Alfa Laval met cijfers. Een behoorlijk drukke dag dus.

Fijne dag!           

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3103,77 op EURO STOXX 50 9,6 3,58 3,60 -0,28 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2742,57 op EURO STOXX 50 4,8 7,15 7,17 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3837,84 op EURO STOXX 50 8,7 3,96 3,98 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3770,0 op EURO STOXX 50 7,8 4,39 4,41 +0,46 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 31 januari 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.