Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Januaribodem verlaagd

woensdag 1 februari 2017

Op de laatste handelsdag van januari werd de bodem van die maand verder verlaagd naar 476,70. Een opleving zou in de komende dagen nog voor een lagere top kunnen zorgen, maar de terugval krijgt steeds meer vorm.

De eerst maand van het jaar zit erop. Een mooi moment om even te kijken naar de maandgrafiek van de AEX. Wat direct opvalt is de zeer kleine candlestick. We moeten terug naar het jaar 2014 om meerdere van deze kleine candlesticks te zien. Kijkend naar januari was dit verschil ongeveer 13 punten. De top werd op de 2e handelsdag gevormd bij 489,90 en de bodem werd gisteren op de borden gezet bij 476,70. Een ander opvallend punt in de maandgrafiek is de candlestick zelf. Een zeer kleine body die aan de onderkant ligt van de candlestick. Dit staat ook bekend als een shooting star, een nieuwe aanwijzing voor een tijdelijk toppatroon in de markt. Tot 30 januari was er sprake van een zeer smalle handelsfase in de AEX. Deze lag al sinds 20 december tussen de 480,40 en 489,90. Dit zijwaartse patroon werd in de euforische markt door velen gezien als vlagpatroon. Dit zijn continuatie-patronen, dat wil zeggen dat er een tijdelijke smalle onderbreking van de krachtige opgaande markt plaatsvindt. Bij een dergelijk patroon wordt na deze zijwaartse onderbreking de krachtige opgaande trend snel vervolgd.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/corrigerend

Long

475,80 / 475 / 470 / 466,20

480,40 / 489,10 / 489,90 / 492,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 31 januari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Langetermijndoelen bij 510 en 564

Dit vlagpatroon was echter niet mijn uitgangspunt zoals u weet. Ik ga al ruim een maand uit van topvorming en de start van een tegenreactie. Dit neemt overigens niet weg dat ook ik uitga van een voorzetting van de stijgende trend in 2017. Zowel de lange stijgende trend is intact evenals de middellangetermijntrend. De langetermijntrend startte in 2009 en kende een tweetal zeer belangrijke bodems. De eerste werd gevormd in 2011. Deze terugval destijds was zowel qua punten als qua tijd vergelijkbaar met de terugval die vanaf de 2015 top plaatsvond, ruim 25% daling. Uiteindelijk werd een jaar geleden een bodem op de borden gezet bij 378,50. Dit was tevens het startpunt van de huidige stijgende middellangetermijntrend. Een trend die inmiddels aan de onderkant al een viertal hogere bodems heeft. Deze werden gevormd in juni bij 410, in november bij 437,50 en begin december bij 445,65. Ik gaf begin december nogmaals aan dat de kans nog steeds reeel was dat een test in de laatste weken van 2016 zou plaatsvinden van de zone 475 – 485. Dit is al sinds de lente van 2016 een belangrijke doelzone van mij. De volgende doelen in het middellange tot langetermijnbeeld zijn te vinden bij 510 en 564. De top van 564 kan overigens in de loop van dit jaar op de borden verschijnen.

Alle seinen staan op rood

Toch wordt een stijgende trend bepaald door de tegenreacties. Vanaf de decemberbodem bij 445,65 vond een krachtige stijging plaats van 40 punten in december tot aan de bovenkant van het stijgende middellangetermijntrendkanaal. Begin dit jaar vond zelfs een tijdelijke overshoot plaats. De AEX brak daarbij kortstondig door deze stijgende toppenlijn en zette een top neer bij 489,90. Toch werden toen meerdere topvormingsignalen gevormd in de AEX. Buiten het feit dat er sprake van een test/overshoot van deze stijgende toppenlijn werd een dubbel toppatroon gevormd, zowel een tweezers top evenals een bearish engulfing. Vlak daarna werd de zeer steile opgaande bodemlijn vanaf de 445,65 gebroken en er was sprake van zowel negatieve divergentie als een neerwaartse crossing in de MACD. Vorige week werd bij 489,10 ook een volgend toppatroon gevormd, een dark cloud cover. Toch was als laatste bevestigingssignaal een doorbraak van de onderkant van de consolidatie noodzakelijk. Deze lag bij 480,40.

Terugval naar zone 458 – 462 kansrijk?

De opleving van gisterochtend zorgde voor een doorbraak boven opnieuw de 480,40. Dit was de eerste weerstand, maar ik gaf al aan dat de kans aanwezig was dat een lagere top gevormd zou worden. Of deze al is gevormd, vraag ik mij overigens af. Boven de 480,40 waren verder geen weerstanden meer te vinden tot aan de toppen van 489,10 en 489,90. Er is een structurele doorbraak boven deze niveaus noodzakelijk om de eerste duidelijke verbeteringen aan te geven. Met de verdere verlaging van de bodem in het zeer kortetermijnbeeld heeft er een daling plaatsgevonden van ongeveer 13 punten vanaf de jaartop. Naar mijn mening zit er meer in het vat in de komende weken. Zelfs een terugval naar de belangrijke zone van 458 – 462 sluit ik daarbij niet uit. Wel vond gisteren bijna een test plaats van het oplopende 50-daags gemiddelde van nu 475,80 en de oude bekende grens van 475. Daaronder liggen nog een Fibonacci-retracementniveau bij 470 en de voormalige top van 466,20. Pas na de vorming van een bodem in de komende weken acht ik de kans in de loop van het eerste halfjaar groot dat de 510 getest en gebroken zal worden. Voor dit moment blijf ik bij mijn negatieve scenario voor de komende weken, maar daar horen geregeld oplevingen bij voor de vorming van lagere toppen.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 502,17 op AEX 10,0 5,53 5,55 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 445,98 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 609,9 op AEX 10,0 5,52 5,54 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,3 10,50 10,51 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 1 februari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.