Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Voorzetting daling

donderdag 2 februari 2017

Voor de komende tijd verwacht ik een verder neerwaarts vervolg en meer neerwaartse druk. Deze terugval zal uiteindelijk moeten leiden tot een volgende hogere middellangetermijnbodem. De vraag is waar deze precies komt te liggen.


De terugval vanaf de top bij 489,90 bedraagt tot op heden ongeveer 13 punten. Twee dagen geleden vormde hij een intraday-bodem bij 476,70. Deze bodem kan in de komende dagen verder onder druk worden gezet. Dit zou ook betekenen dat het snel oplopende 50-daags gemiddelde gebroken kan worden. Dit gemiddelde ligt vandaag alweer bij 476,30 en zal in de komende dagen rond de intraday-bodem uitkomen. Vlak daaronder ligt verder nog de oude bekende 475 puntengrens. Dit was de top van november 2015, destijds het startpunt van een 3 maanden durende correctieve fase waarbij de AEX bijna 100 punten terugviel. Dit zorgde toen uiteindelijk voor de voor de vorming van de zeer belangrijke langetermijnbodem precies een jaar geleden bij 378,50. Deze voormalige novembertop zou voor een hapering kunnen zorgen in de huidige terugvalmodus, maar ik houd in de komende weken rekening met een verdere daling voordat een bodem gevormd wordt.

Visie technische analyse:

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/corrigerend

Long

476,30 / 475 / 470 / 466,20

480,40 / 483,85 / 489,10 / 489,90

 

Klassieke tijdelijke top

In de afgelopen anderhalve maand was er sprake van een zeer smalle consolidatiefase. Ik gaf gisteren al aan dat ik deze beweging niet zag als een positief vlagpatroon, een continuatiepatroon, maar als topvorming. De topvormingssignalen volgden elkaar in een redelijk snel tempo op waardoor een klassieke tijdelijke top werd gevormd. Deze lag ongeveer 5 punten boven mijn doelzone die ik maanden geleden al aangaf voor het einde van 2016. Deze voormalige doelzone was namelijk te vinden bij 475 – 485. Hierbij was de 485 een Fibonacci-projectieniveau van de septembercorrectie (terugval destijds van 466,20 naar 437,50). Aan het einde van vorig jaar werd op een haar na de 485 getest, maar in de eerste handelsdagen van dit jaar brak hij hier enkele punten boven. Dit betekende ook dat de stijgende middellangetermijntoppenlijn opwaarts werd gebroken. Dit was echter een kortstondige overshoot.

Alle seinen staan op rood

Buiten het feit van een test en korte overshoot van de stijgende toppenlijn werden een groot aantal andere topvormingssignalen gegeven. Opvallend daarbij was dat er vanaf de decemberbodem bij 445,65 een snelle stijging plaatsvond van uiteindelijk 45 punten. Dit betekende in het middellangetermijnbeeld een stijging vanaf de onderkant van het stijgende middellangetermijntrendkanaal naar de bovenkant. In de eerste handelsdagen van dit jaar werd de jaartop tot op heden op de borden gezet bij 489,90. Hierbij werden ook een tweezers top en een bearish engulfing gevormd. Direct daarna werd de steile en vanaf de 445,65 stijgende kortetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken. Ook was er toen sprake van negatieve divergentie in de RSI en vond een neerwaartse crossing in de MACD plaats. De opleving van eind januari naar een lagere top rond 489,10 zorgde opnieuw voor een toppatroon, een dark cloud cover. Het laatste bevestigingssignaal moest uit de grafiek zelf komen. Dit betekende een doorbraak onder de 480,40. Dit was de onderkant van de smalle zijwaartse consolidatiefase die de markt als sinds 20 december in zijn greep hield. Deze doorbraak vond enkele dagen geleden plaats.


Belangrijke bodem na normale correctie in de komende tijd

Voor de komende tijd verwacht ik een verdere daling van de aandelenindices in zijn zoektocht naar een hogere bodem waarna de opwaartse weg weer kan worden vervolgd. Mijn opwaartse doelen voor de rest van dit jaar blijven daarbij intact. Voor de eerste helft van 2017 acht ik de kans op een test en doorbraak van de 510 reeel. In de loop van 2e helft kan de AEX zelfs op zoek gaan naar de top van 564. Voor nu eerst een verdere daling in de komende tijd. De vraag daarbij is of er een duidelijke lagere top gevormd zal worden of dat er sprake zal zijn van een scherpe en snelle vervolgdaling. Eerste steunpunten zijn te vinden bij 475 en 476,30. Daaronder komt al snel de 466,20 in beeld waarbij ik een beweging naar de 458 – 462 als kansrijk acht. Dit zou betekenen dat er sprake is van een normale correctie in de komende tijd van tussen de 5% en 10%. Weerstand is nu te vinden bij 480,40 en 483,85. Pas een duidelijk en structureel slot boven de 489,90 zorgt voor een afronding van deze correctieve fase en mogelijk uitstel hiervan, maar dat is niet mijn uitgangspunt.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 502,17 op AEX 10,0 5,53 5,55 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 445,98 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 609,9 op AEX 10,0 5,52 5,54 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,3 10,50 10,51 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 2 februari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Disclaimer Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten op donderdag 2 februari 2017 om 09:05. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.