Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Lagere top in de maak?

vrijdag 3 februari 2017

De bewegingen onder de horizontale steun van 480,40 in de afgelopen dagen hebben nog geen krachtig neerwaarts vervolg ingezet. De kans is naar mijn mening echter groot dat de huidige opleving zal uitmonden in een lagere top.

De neerwaartse druk neemt in de komende dagen/week naar mijn mening waarschijnlijk wel verder toe. Ik verwacht dat deze herstelbeweging kan zorgen voor de vorming van de 1e lagere zeerkortetermijntop. Alle seinen staan op rood als ik kijk naar de grafiek en de technische indicatoren. Pas een structureel slot boven de top van begin dit jaar bij 489,90 zorgt voor uitstel van de door mij verwachte correctie. In dat scenario zal een nieuwe situatie in het kortetermijnbeeld ontstaan. Dit is echter niet mijn uitgangspunt. Een dergelijke doorbraak zet de weg open voor een beweging naar de opgelopen stijgende toppenlijn die momenteel is te vinden bij 493,20 en daarmee afstevent op de bovenkant van een oude nog openstaande gap. Deze bovenkant is te vinden bij 493,85. Maar in dat scenario is ook goed een beweging tot boven de 500 mogelijk. In dat scenario zal het al strak gespannen elastiek nog meer worden opgerekt. Het is naar mijn mening normaal en gezond dat eerst een corrigerende beweging plaatsvindt voordat de opwaartse weg weer wordt vervolgd.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/corrigerend

Long

476,70 / 475 / 470 / 466,20

484,20 / 489,10 / 489,90 / 493,20

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 2 februari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

De belangrijke bodems in de langere stijgende trends

De trends in het lange en middellangetermijnbeeld blijven onverminderd positief. Als we kijken naar de lange trend dan bevindt de AEX zich al sinds 2009 in een bullmarkt. De belangrijke hogere bodems in dit beeld werden in 2011/2012 en in 2016 op de borden gezet. In beide tijdsperiodes werden deze belangrijke bodems gevormd na een forse en langdurige correctieve fase. Beide keren ging het om een neerwaartse beweging van ruim 25% in ongeveer 9 maanden tijd. Het februari-dieptepunt van 2016 bij 378,50 was vorig jaar het startpunt van de huidige stijgende middellangetermijntrend. Deze opgaande beweging heeft aan de onderkant al een viertal raakpunten bij 410 en de 437,50 en 445,65. Dit laatste niveau werd pas begin december op de borden gezet en was het startpunt van de huidige opgaande kortetermijnbeweging, een beweging van 45 punten in vier weken tijd. Deze stokte in de eerste handelsdagen van januari bij een intraday-top van 489,90. Deze intraday-top zorgde voor een kortstondige overshoot boven de sinds februari vorig jaar stijgende toppenlijn.

Veel topvormingssignalen in januari

De AEX is in december opgelopen van de onderkant van de stijgende middellangetermijntrend tot aan de bovenkant. Hiermee werd ook mijn eindejaarsdoel (475 – 485) precies behaald. Tijdens deze beweging werd ook de langdurige zijwaartse fase tussen de 437,50 en 458 opwaarts afgerond. Deze fase paste precies binnen de grenzen van deze stijgende trend. Ik gaf eerder al aan dat we in deze zone zeer alert moesten zijn voor de vorming van toppatronen. Deze werden voor de eerste keer tijdens de overshoot gevormd in de eerste dagen van januari. Toen werd een tweezers top en een bearish engulfing gevormd. De recente herstelbeweging naar de bovenkant van de smalle handelsbandbreedte vorige week zorgde opnieuw voor een toppatroon, een dark cloud cover. Deze smalle handelsbreedte tussen de 480,40 en 489,90 hield de markt al sinds 20 december in zijn greep. Hierdoor is januari een van de rustigste maanden in jaren geworden. We moeten terug naar 2014 om dergelijke kleine maand-candlesticks te vinden.

Waar komt de bodem te liggen in de komende tijd?

Een ander belangrijk negatief signaal was de neerwaartse doorbraak van de zeer steile opgaande bodemlijn vanaf de decemberbodem (445,65). Deze neerwaartse doorbraken vonden eerder deze week ook plaats in de DAX en de STOXX Europe 600. Verder was er sprake van negatieve divergentie en een neerwaartse crossing in de MACD. Deze zijn nog steeds geldig en de opleving van de RSI gisteren tot aan de 50 zorgt naar mijn mening voor de vorming van een volgende lagere top. De neerwaartse doorbraak onder de 480,40 eerder deze week betekende het bevestigingssignaal voor de verwachte terugval. Deze is tot op heden beperkt gebleven tot een dieptepunt van 476,70. Hiermee werd het 50-daags gemiddelde bijna getest. In de zoektocht naar een lagere top moeten we in de komende dagen eventuele te vormen toppatronen in de gaten houden. De druk op de bodem van 476,70 en het 50-daags gemiddelde bij 476,80 kan komende week dan weer toenemen. Steunpunten zijn daaronder nog te vinden bij de bekende 475 en een Fibonacci-retracementniveau bij 470. Toch zou een terugtest naar de zone 458 – 462 het ideale technische plaatje opleveren. Hier liggen de stijgende bodemlijn en de voormalige bovenkant die de markt vorig jaar langere tijd in zijn greep hield. Pas daarna acht ik de kans groot op een gezonde verdere opwaartse beweging.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,54 5,56 +0,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,18 11,20 +0,36 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,8 5,67 5,69 -1,22 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,42 12,43 -0,56 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 3 februari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.