Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Nog geen neerwaarts vervolg

maandag 6 februari 2017

De belangrijke doorbraak onder de 480,40 heeft in de afgelopen week geen verder vervolg gekregen. Hij bleef hier slechts 2 dagen onder waarna de huidige krachtige herstelbeweging startte. Komt er nog een correctie?

Toch zorgt deze herstelbeweging nog niet voor een verandering van mijn opinie voor de komende tijd. Ik ga eerst uit van een correctieve beweging van 5% tot 10% voordat de opgaande weg naar niveaus van boven de 500 wordt voortgezet. Mocht de AEX toch structureel boven de 489,90-top weten te komen en te sluiten dan lijkt in de afgelopen anderhalve maand slechts sprake te zijn geweest van een correctie in de tijd en niet in punten. De terugval vanaf de jaartop die in de eerste dagen van dit jaar op de borden werd gezet bij 489,90 bleef tot op heden beperkt tot ongeveer 13 punten. Het dieptepunt werd bij 476,70 op de borden gezet. Dit betekent dat de beweeglijkheid zeer beperkt is sinds 20 december. Het is niet vaak voorgekomen dat deze bewegingen in de eerste maand van een jaar zo beperkt zijn. We moeten ook terug naar 2014 om uberhaupt een handelsmaand te vinden waarbij de beweeglijkheid zo beperkt bleef. Is dit een stilte voor de storm in de komende weken, of slechts een correctie in de tijd?

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/corrigerend

Long

480,40 / 477,30 / 476,70 / 475

489,10 / 489,90 / 493,45

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 3 februari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Jaartop staat nog steeds bij 489,90

Begin december werd een belangrijke middellangetermijnbodem op de borden gezet bij 446,65. Hiermee werd voor de 4e keer de sinds februari stijgende middellangetermijnbodem aangeraakt. De overige raakpunten zijn te vinden bij 378,50 in februari, de 410 van juni en de 437,50 in november. Alleen tijdens de Trump-terugval brak de AEX hier kortstondig en intraday onder. Door de hoeveelheid raakpunten wordt deze opgaande steunlijn steeds belangrijker. Vanaf de decemberbodem bij 446,65 en de test van deze stijgende bodemlijn liep de AEX in slechts enkele weken op naar de bovenkant van het trendkanaal. Deze werd aan het einde van 2016 voor de eerste keer aangeraakt. Hiermee werd ook de bovenkant van mijn doelzone voor het einde van 2016 behaald. Zodra deze zone van 475 – 485 bereikt werd, moesten we alert zijn op topvormingsignalen. Begin 2017 verhoogde de AEX zijn jaartop verder naar 489,90. Hiermee vond een zeer kortstondige opwaartse doorbraak van de stijgende toppenlijn plaats, deze bleek echter vals.

Correctie in de tijd of in punten?

Als we kijken naar de bewegingen sinds 20 december dan zagen we een smalle zijwaartse handelszone tussen de 480,40 en de 489,90. Deze bleef tot eind januari in stand. De vorming van de jaartop begin dit jaar ging ook gepaard met negatieve divergentie in de RSI, een neerwaartse crossing in de MACD en de vorming van een tweetal toppatronen, een tweezers top en een bearish engulfing. Later in januari kwam daar een dark cloud cover bij rond de 489,10. De neerwaartse doorbraak onder de 480,40 leek een week geleden de langverwachte correctieve beweging te starten, maar een vervolg bleef tot op heden uit. De vraag is nu of de huidige herstelbeweging zal uitmonden in een lagere top, of dat de zijwaartse consolidatiefase nieuw leven wordt ingeblazen of dat dit de aanzet was voor een vervolgbeweging naar mijn volgende doel van 510. Dit doel verwacht ik echter pas na een correctieve beweging. Mijn doelen voor de rest van dit jaar blijven overigens wel intact. Daarbij kan het volgende langetermijndoel van 564 richting het einde van dit jaar mogelijk op de borden komen.

Let op nieuwe toppatronen

Ook in andere indices zijn duidelijke risico’s te zien. Veelal werden belangrijke weerstanden getest in de afgelopen weken waarna de steile opgaande bodemlijnen werden gebroken. Dit zagen we bijvoorbeeld in de DAX en de STOXX Europe 600 waarbij de huidige opleving een terugtest kan worden. De afstand tot aan de eerdere toppen is ook groter dan in de AEX. Vooral in de AEX moeten we dan ook alert zijn op eventuele valse bewegingen aan de bovenkant. Verder staan de seinen bij de technische indicatoren ook nog steeds op rood. Het nadeel van de eerdere zijwaartse consolidatiefase was dat er weinig weerstand was te vinden tot aan de 489,10 – 489,90. We moeten in de komende dagen dan ook alert zijn op nieuwe toppatronen. Pas boven de 489,90 ontstaat ruimte naar de bovenkant van het trendkanaal dat gestaag richting de 495 oploopt in de komende tijd. Toch acht ik de kans op een nieuwe top groot waarna de druk op de 480,40-bodems en lager weer kan worden opgevoerd. Daaronder ligt het snel oplopende 50-daags gemiddelde bij 477,30 en de eerdere bodem bij 476,70. Een terugval naar de zone 458 – 462 blijft naar mijn mening dan ook realistisch in de komende weken om een volgende belangrijke bodem te vormen waarna de opwaartse weg naar de jaartop en uiteindelijk de 510 kan worden vervolgd.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,53 5,55 +0,54 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,17 11,19 +0,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,8 5,68 5,70 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,43 12,44 -0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 6 februari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.