Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Technische analyse: 10-jaars rente VS

maandag 6 februari 2017

 De 10-jaars rente in de VS heeft in het langetermijnbeeld de eerste belangrijke draai gemaakt. De dalende toppenlijnen sinds de jaren 80 zijn gebroken en daarmee werd een belangrijk omkeersignaal gegeven.

In de kwartaalgrafiek is te zien dat zowel de dalende toppenlijn vanaf de 14% in 1984 evenals de dalende toppenlijn vanaf de 10% in 1987 beiden opwaarts werden gebroken in het laatste kwartaal van 2016. Deze doorbraak vond plaats na de vorming van een dubbele bodem in de afgelopen jaren. Een belangrijk bevestigings- en vervolgsignaal wordt gegeven boven de top van 3,05% van 2014. Dit is voor de komende maanden mijn eerste doel waar de nodige tegendruk verwacht mag worden. Boven de 3,05% wordt ook een zijwaartse periode opwaarts afgerond die de markt de afgelopen jaren in zijn greep hield. Vanuit dit patroon is hierna in het langetermijnbeeld een eerstvolgend doel te berekenen van ongeveer 4,60%. Tussenliggend is nog rond de 4,00% een belangrijke horizontale weerstand te vinden. Vanuit het langetermijnbeeld zijn dus belangrijke opwaartse draaisignalen gegeven na een jarenlang uitbodemingsscenario. Een aanzienlijke verdere vervolgstijging in de komende jaren is naar mijn mening het meest realistische scenario voor de 10-jaars rente in de VS.

Visie technische analyse

 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Long

Long

2,37% / 2,30% / 2,16%

2,50% / 2,55% / 2,64%

 

Grafiek 10-jaars rente VS op kwartaalbasis

Bron: Bloomberg, 3 februari 2017

Forse opwaartse potentie in het langetermijnbeeld

In de onderstaande daggrafiek zagen we de afgelopen maanden ook de nodige verbeteringen waarbij aan het einde van 2016 met een enorme opwaartse beweging het sinds begin 2014 dalende trendkanaal opwaarts werd gebroken. Verder werden de eerdere lagere toppen bij 2,00% en 2,50% opwaarts gebroken. Ook vanuit deze grafiek is voor dit jaar een test van de 3,05% reeel. Daar mag de nodige weerstand worden verwacht. Het eerste belangrijke steunpunt is bij 2,30% te vinden, een niveau dat recentelijk zorgde voor een hogere kortetermijnbodem in het zeer steile opgaande beeld. Maar zelfs een terugtest naar lagere niveaus, zoals een volledige terugtest naar de 2,00%, zou geen verandering aanbrengen in mijn visie voor het langetermijnbeeld. Na de krachtige stijging is er nu sprake van een symmetrische driehoek (dalende toppen en oplopende bodems) in het zeerkortetermijnbeeld. De buitengrenzen van deze consolidatiefase liggen bij 2,30% en 2,65% en de kans is aanwezig dat de 10-jaars rente in de VS in de komende weken en mogelijk langer binnen deze bandbreedte zal bewegen. Maar in het langetermijnbeeld heeft een duidelijke omkeer plaatsgevonden in de afgelopen maanden.

Grafiek 10-jaars rente VS op dagbasis

Bron: Bloomberg, 3 februari 2017

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten op maandag 6 februari 2017 om 14:50.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 118,0 op T-Note Future (10 jaars) 9,7 11,64 11,70 -1,93 % Koop Sprinter
Sprinter Long 109,0 op T-Note Future (10 jaars) 5,8 19,43 19,49 -1,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 132,0 op T-Note Future (10 jaars) 13,7 8,24 8,30 +2,22 % Koop Sprinter
Sprinter Short 132,0 op T-Note Future (10 jaars) 13,7 8,24 8,30 +2,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 6 februari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.