Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wegen positieve economische krachten op tegen politieke onzekerheid in Europa?

woensdag 15 februari 2017

Het kwam toch een beetje als een verrassing. Dan heb ik het niet over niet-ontvangen Valentijnskaarten maar over de economische groei van de eurozone in het vierde kwartaal van 2016. Die is gisteren neerwaarts bijgesteld van +0,5% naar +0,4% en kwam daarmee 0,1% lager uit dan de verwachting van analisten.

De groei in Duitsland (+0,4%), Nederland (+0,5%) en Italië (+0,2%) viel overal 0,1% lager uit dan verwacht. De Nederlandse economie (bruto binnenlands product, bbp) groeide ondanks de kleine bijstelling in het vierde kwartaal in 2016 met 2,1% op jaarbasis, de sterkste groei sinds 2007. De Griekse economie kromp onverwacht met 0,4% terwijl er werd gerekend op een groei van 0,4%. Het goede nieuws is dat de groeicijfers van Frankrijk (+0,4%) en Spanje (+0,7%) niet neerwaarts werden bijgesteld. Alles overziend geen nieuws om nu heel optimistisch of pessimistisch van te worden. De grote vraag wat de economische groei in 2017 betreft, is of de positieve economische ontwikkelingen opwegen tegen de grote actuele politieke onzekerheid. In dit licht gezien, helpt het niet dat de industriële productie in de eurozone in december tegenviel (-1,6% tegenover -1,5% verwacht) en de index van het beleggerssentiment in de eurozone de sterkste daling in zeven maanden vertoonde. Deze ZEW-index (van de eurozone) daalde in februari van 23,2 naar 17,1 punten. De Duitse ZEW-index daalde van 77,3 naar 76,4 punten, iets lager dan de verwachte 77 punten.

Uitspraken Fed-voorzitter Yellen brengen rentes en dollarkoers in beweging

Op de Europese beurzen werd nauwelijks gereageerd op de genoemde cijfers. Beleggers waren vooral in afwachting van de woorden die voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed, later op de dag zou spreken voor de financiële commissie van de Senaat in het Amerikaanse Congres. Misschien dat ze iets zou zeggen over het voorgenomen beleid van de Fed? Direct nadat ze om 16 uur onze tijd begon met haar speech, rolden de nieuwskoppen over mijn Bloomberg-beeldscherm. Yellen zei onder andere dat een aanpassing van het Fed-beleid nodig is als de Amerikaanse economie op de huidige groeikoers blijft. Ze gaf aan dat het onverstandig zou zijn om te lang te wachten met een volgende verhoging van de beleidsrente. In reactie liepen de marktrentes op Amerikaanse staatsobligaties op en werd de dollar sterker tegenover andere valuta’s. De dollar sloot uiteindelijk op 1,057 (EUR/USD). De Stoxx Europe 600 Index sloot gisteren vrijwel onveranderd. Op de obligatiemarkt liep de Duitse 10-jaarsrente in reactie op de iets hogere rentes in de VS met 4 basispunten op naar 0,37%.

Nieuwe beursrecords in VS

In reactie op de toespraak van Yellen steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar 2,47%. Ook steeg de (op basis van koersen van termijncontracten uit te rekenen) kans op een renteverhoging door de Fed in maart van 30% naar 34%. De markt schat pas in juni de kans op een renteverhoging op iets groter dan 50%. Wij sluiten een renteverhoging in maart op dit moment echter niet uit, mits de macro-economische cijfers uit de VS de komende week sterk blijven. Op Wall Street profiteerden vooral koersen van bankaandelen (+1,3%) van de iets hogere rente. Vastgoedaandelen en aandelen uit andere rentegevoelige sectoren als telecom- en nutsbedrijven eindigden lager. Desondanks wisten de toonaangevende Amerikaanse beursindices gisteren weer nieuwe records neer te zetten. De S&P 500 Index won 0,4% mede door een nieuw all-time high van de koers van Apple, het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Door het aanhoudende optimisme van beleggers en de steeds maar stijgende aandelenkoersen zijn de technische indicatoren in 'overbought'-conditie gekomen. Dit betekent niet dan koersen niet verder kunnen stijgen maar dat enige terughoudendheid op zijn plaats is. Het optimisme bij Amerikaanse kleine en middelgrote bedrijven was in januari onveranderd groot. De vertrouwensindex voor het MKB in de VS steeg onverwacht van 105,8 naar 105,9 punten. Analisten rekenden op een daling naar 105.

Koerssprong van 2,1% voor Chinese index

Het positieve sentiment krijgt vanmorgen een vervolg in Azië. De Hang Seng China Enterprise Index van Chinese bedrijven met een notering in Hongkong laten vanochtend de grootste koersstijging zien (+2,1%) in drie maanden op berichten dat de kredietverlening in China verder is gegroeid. Beleggers hopen dat hierdoor de economie verder zal aantrekken. De Nikkei Index in Tokio is met een winst van iets meer dan 1% gesloten, geholpen door een iets zwakkere Japanse yen (gunstig voor de export). De gewone Hang Seng Index in Hongkong staat op een winst van 1,4% en de Kospi-index in Seoel (Zuid-Korea) is 0,5% hoger gesloten.

Agenda van vandaag

Vandaag krijgen we onder andere Spaanse en Amerikaanse inflatiecijfers en verder uit de VS cijfers over de winkelomzetten en de industriële productie in januari. Tenslotte wordt de nieuwe stand van de index van Amerikaanse aannemers in de huizenbouwsector bekendgemaakt. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Crédit Agricole, Heineken, AkzoNobel, ABN Amro, DSM, Danone, PepsiCo, Marathon Oil en Cisco.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10922,17 op DAX 9,9 12,29 12,30 -4,28 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9713,9 op DAX 5,0 24,37 24,38 -2,21 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13277,6 op DAX 10,0 12,06 12,07 +4,59 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13910,0 op DAX 5,4 22,30 22,31 +2,43 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 15 februari 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma en uitgebracht door ING Bank N.V. op 15 februari 2017, 7.50 uur.