Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse: Trendsignalenlijst Nederland

maandag 20 februari 2017

Veranderingen in de Trendsignalenlijst Nederland

 • ABN AMRO: in het zeerkortetermijnbeeld is een meer zijwaartse trendmatigheid ontstaan. Een zware toppenzone ligt nu bij 22,50 – 22,80.
• Aegon: na de krachtige opgaande beweging van rond de 3,20 in oktober tot 5,40 begin dit jaar, is een zijwaartse consolidatiefase ontstaan.
• Air France-KLM: langdurige zijwaartse consolidatiefase werd aan de bovenkant afgerond. Er werd een krachtig opwaarts vervolgsignaal boven de 5,50 gegeven, waarna de koers fors verder opliep.
• Altice: na het bereiken van het eerste doel na een forse opgaande beweging werd eind vorige week een grote stijgende wig neerwaarts gebroken. Het koersdoel is verder verhoogd, maar eerst een correctieve beweging lijkt reeel.
• ASML: blijft hogere all-time highs op de borden zetten de laatste twee maanden. Wel is de zeerkortetermijntrend zeer steil en uiteindelijk onhoudbaar waaronder een normale maar mogelijk forse terugtest kan starten.
• Gemalto: een groot en langdurig uitbodemingsproces krijgt steeds meer vorm. Een verder opwaarts vervolg lijkt in de komende maanden reeel.
• Heineken: verbetering in het technische middellangetermijnbeeld na de doorbraak van een dalende toppenlijn.
• Royal Dutch Shell: na het bijna bereiken van een belangrijk doel bij 27,20 is hij nu bezig met een normale terugtest voor de vorming van een volgende bodem.
• SBM Offshore: recente forse terugtest zorgde voor opnieuw een hogere bodem, een test van de sinds juli vorig jaar stijgende bodemlijn.
• Unilever: brak vrijdag voor het eerst door de zware weerstand van 43. Deze ligt al sinds begin 2015 boven de markt. Het koersdoel is verhoogd.
• Vopak: opinie is verlaagd.

Zie ‘Toelichting tabel’ voor specificatie getoonde data

 

Toelichting tabel

*) ‘Huidige koers’ toont een intraday- dan wel slotkoers op de dag van publicatie.
De koerswaarden in oranje geven de niveaus van stijgende dan wel dalende steun- of weerstandslijnen (in de tijd veranderende niveaus).
Over het aandeel ING (of ING-dochterondernemingen) publiceren wij geen opinies; noch op basis van technische noch op basis van fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,1 6,45 6,55 +3,67 % Koop Sprinter
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,1 6,45 6,55 +3,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 20 februari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten op maandag 20 februari 2017 om 14:36.