Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Politieke onzekerheid in Europa houdt de komende tijd aan

dinsdag 21 februari 2017

Het was gisteren heerlijk rustig op de weg. Ik ga er vanuit dat deze rust een direct gevolg is van de vakantieperiode in Noord-Holland en niet van een afzwakkende economische groei. Van dit laatste is in Nederland voorlopig namelijk nog geen sprake.

Wall Street was gisteren gesloten vanwege de viering van President’s Day. Op de Europese beurzen werd wel druk gehandeld. Natuurlijk was het ingetrokken bod op Unilever door Kraft Heinz het nieuws van de dag. Het 'vriendelijke' en gezamenlijke besluit op zondagavond van beide partijen om het fusievoorstel in te trekken was net zo verrassend als het biedingsbericht van afgelopen vrijdag. In reactie verloor het aandeel Unilever een groot deel van de koerswinst (+13%) van afgelopen vrijdag. Het aandeel sloot gisteren uiteindelijk bij hoge omzetten 5,15% lager en trok daarmee de AEX (-0,7%) omlaag. Op de andere Europese beurzen lagen de omzetten gemiddeld zo'n 30% tot 50% onder het gemiddelde van de afgelopen 30 dagen. Beleggers misten de richting van Wall Street en namen daarom geen grote posities in.

Macro-economische cijfers bieden weinig duiding

Ook macro-economische cijfers boden weinig richting. De index van het Nederlandse consumentenvertrouwen steeg in februari van 13 naar 14 punten, het hoogste niveau sinds augustus 2007. Met de 'softe' data zit het dus wel goed, het sentiment is opperbest. Tegelijkertijd nam de groei van de consumentenbestedingen in december met 2,5% toe in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat was iets lager dan de plus van 2,7% in november. Verder daalde de index van het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari van -4,8 naar -6,2. Analisten hadden gerekend op een stand van -4,9 punten. De lichte verslechtering van het sentiment wordt toegeschreven aan de toegenomen politieke onzekerheid en de oplopende inflatie in belangrijke delen van de regio. In sommige landen is er daardoor, ondanks de krappere arbeidsmarkt, sprake van druk op de reële inkomens. De meeste (nominale) lonen zijn in de afgelopen jaren namelijk nauwelijks gestegen.

Olieprijs licht gestegen

De Stoxx Europe 600 Index sloot uiteindelijk wel met een plus van 0,2%. Aandelen van bedrijven uit de sector telecom gingen aan kop, met een winst van iets meer dan 1%. Aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen verloren gemiddeld 1,2%, mede door de daling van Unilever. De euro sloot vrijwel onveranderd tegenover de dollar op 1,061 (EUR/USD) en de olieprijs liep licht op.      

Oplopende spreads Franse staatsobligaties

Op de obligatiemarkt daalde de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar met 1 basispunt naar 0,3% . Wel liepen de spreads (renteverschillen) van Franse staatsobligaties weer iets verder op na berichten dat twee Franse linkse partijen bij de aanstaande verkiezingen zouden gaan samenwerken. Hierdoor wordt de kans op een overwinning van Marine Le Pen hoger ingeschat. Volgens wedkantoren is die kans nu gestegen naar iets meer dan 34%. We verwachten dat de komende weken en maanden de politieke onzekerheid in Europa nog iets verder zal toenemen. Dit zal ook impact hebben op de financiële markten. Het oplopen van de Franse spreads is hier een goed voorbeeld van.

Positieve dag voor Japanse aandelenbeurzen

Een sterkere dollar en dus een zwakkere Japanse yen leidde vanmorgen tot een positieve dag voor de Japanse aandelenbeurzen. Een iets hogere inkoopmanagersindex in februari (van 52,7 naar 53,5) droeg bij aan het optimisme. De Japanse Nikkei Index is 0,7% hoger gesloten en ook de meeste andere beurzen in Azië staan op winst. Wel verloor de Hang Seng Index in Hongkong 0,3%, mede door tegenvallende resultaten van HSBC (-3,4%). De Kospi Index in Seoel staat op een winst van 0,9% en de Chinese beurzen op het vasteland staan tussen de 0,4% en 0,85% hoger.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere cijfers over de Nederlandse huizenmarkt, Franse inflatiecijfers en inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de Verenigde Staten. Kwartaalcijfers verwachten we van onder andere Anglo American, BHP Billiton, SEB, Intercontinental, Home Depot, Wal-Mart, Medtronic, en Macy's.

Fijne dag!

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 5060,0 op CAC 40 9,8 5,58 5,60 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4425,65 op CAC 40 5,0 10,90 10,92 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 5970,0 op CAC 40 9,5 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 6160,0 op CAC 40 7,2 7,63 7,65 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 21 februari 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. op 21 februari 2017, 07.41 uur.