Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Positieve stemming Amerikaanse aandelenbeurzen houdt aan

donderdag 23 februari 2017

Europese aandelenbeurzen konden gisteren de mooie stijgingen van de dag ervoor nagenoeg vasthouden. Grondstoffen gerelateerde aandelen vielen wel weer terug, terwijl aandelen van voedselgerelateerde bedrijven in trek bleven.

Deze afwisseling tussen de sectoren speelt al weken en heeft volgens mij te maken met de stevige waarderingsniveaus, waardoor beleggers zich genoopt voelen keuzes te maken. Er was een sterke vraag op de Europese obligatiemarkten. Toch werd op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar niet helemaal ingetekend. Zou een rente van iets boven de 1% niet hoog genoeg zijn?
 

Veel aandacht voor Franse verkiezingen

In Europa staan de Franse politiek ontwikkelingen centraal. De presidentskandidate Marine Le Pen van het populistische Front National zou volgens een recente poll de meeste stemmen krijgen bij de eerste ronde, maar allianties in de rest van het politieke spectrum zouden haar verkiezing tot president kunnen blokkeren. Als we kijken naar de koersen van Franse aandelen en obligaties zijn er momenteel geen schokkende politieke scenario's ingeprijsd. Een ding is wel duidelijk: de electorale druk om een meer nationale, of zelfs nationalistische, politiek te voeren, neemt toe.
 

Terughoudende stemming in Azië

Aziatische aandelen beurzen kleuren vanmorgen licht rood. De stemming is terughoudend, omdat economische groei voor de regio onzekerder is geworden door de protectionistische retoriek van Donald Trump en nationalistische tendensen in andere landen. Begin maart is in China het congres van de NPC (National People Congress) waarin de plannen voor het jaar uiteengezet worden. China's antwoord op de veranderende handelsbetrekkingen in de wereld is interessant, zeker ook voor beleggers. Wij verwachten een gematigde en pragmatische aanpak, wat niet negatief zal zijn voor wereldwijde economische groei.
 

Positieve stemming op Amerikaanse aandelenbeurzen

Op de Amerikaanse aandelenbeurzen blijft de stemming opperbest. ‘Trumpmania’ in optima forma! Amerikanen hebben sowieso moeite met negativiteit en de zakenwereld ziet Trump nou eenmaal meer als een positieve, dan als een negatieve economische factor. De Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) houdt ondertussen vast aan haar voornemen de rente op korte termijn te verhogen (een verhoging ‘fairly soon’), zoals blijkt uit de gisteren vrijgegeven notulen van de Fed-vergadering van eind januari. Zoals gewoonlijk is dit voornemen nog wel onder voorbehoud. Veel hangt af van de ontwikkeling van de Amerikaanse economie en van de mate waarin de inflatie toeneemt. Het tempo van de renteverhogingen is eveneens nog onzeker. En ook ten aanzien van het herbeleggen van aflopende obligaties (het afbouwen van de omvang van de balans van de centrale bank, die de afgelopen jaren flink is toegenomen door het obligatie-opkoopprogramma) laat de bank nog weinig los. Dat is overigens begrijpelijk, want de politiek en de centrale bank zullen in Amerika wel moeten afstemmen en momenteel is dat politiek lastig. Voor financiële markten blijven centrale banken voorlopig een doorslaggevende factor.
 

Agenda van vandaag

De belangrijkste macro-economische berichten vandaag zijn Duitse economische groeicijfers (GDP 4de kwartaal 2016) en Amerikaanse uitkeringsaanvragen.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 5001,32 op CAC 40 9,7 5,73 5,75 -0,86 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4426,46 op CAC 40 4,8 11,48 11,50 -0,43 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 6104,11 op CAC 40 9,7 5,70 5,72 +0,35 % Koop Sprinter
Sprinter Short 6490,0 op CAC 40 5,2 10,69 10,71 +0,19 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 23 februari 2017, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers en uitgebracht door ING Bank N.V. op 23 februari 2017, 8.35 uur.