Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Is voorliefde voor Amerikaanse aandelen een indicatie van toekomstige underperformance daarvan?

vrijdag 24 februari 2017

Zo wild als het er gisteren buiten aan toe ging, zo rustig was het op de financiële markten. De aandelenindices kwamen per saldo nauwelijks van hun plaats. Handelaren wachtten wellicht op een meeting van de Amerikaanse president Donald Trump met de CEO's van een aantal grote Amerikaanse bedrijven over zijn plannen met betrekking tot belastingen, handel en het creëren van banen. Verder publiceert ‘superbelegger’ Warren Buffett dit weekend zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders van het door hem geleide deelnemingenbedrijf Berkshire Hathaway en zal het Britse parlement aanpassingen in de brexit-wet bespreken over de rechten van EU-burgers in het Verenigde Koninkrijk.

Koersdalingen van bankaandelen en grondstoffenproducenten werden gecompenseerd door positieve resultaten van onder andere Telefonica en Bouygues. De Stoxx Europe 600 Index verloor 0,1%. De Britse bank Barclays was een van de dalers na tegenvallende kwartaalresultaten en geuite zorgen van analisten over de pensioenlasten van het concern. Het aandeel daalde 2,6%. De koers van Telefonica steeg 1,8% op hogere vierdekwartaalresultaten, onder andere door kostenbesparingen en hogere tarieven in Spanje. Bouygues klom 4,1% na het bekendmaken van een hogere winstverwachting voor dit jaar. Tot nu toe heeft ongeveer tweederde van de bedrijven in de Stoxx Europe 600 Index de kwartaalresultaten gerapporteerd. 60% daarvan wist de analistenverwachtingen te overtreffen. Vooral bij technologiebedrijven is dit het geval, met ruim 70% positief verrassende bedrijven. Dit is een ondersteuning voor onze keuze voor een ‘overwogen’ positie in aandelen uit deze sector in de beleggingsstrategieën in ING. In Frankrijk namen de zorgen over de presidentsverkiezingen af nadat centrumkandidaat Emmanuel Macron een alliantie met de eveneens gematigde Francois Bayrou bekendmaakte. Daarop daalde de rente op Franse staatsobligaties.
 

Voorliefde voor Amerikaanse aandelen voorbode van underperformance?

In de VS waren de koersuitslagen ook niet groot. De Dow Jones Index is 0,2% hoger gesloten, terwijl de S&P 500 Index de sessie nagenoeg onveranderd afsloot. De rally op de aandelenmarkten lijkt wat vaart te verliezen. De stijging in de afgelopen maanden heeft de totale waarde van de wereldwijde aandelenmarkt naar meer dan 70 biljoen dollar getild - dat zijn twaalf nullen als ik me niet vergis, of eigenlijk dertien inclusief de eerste. De MSCI All Country World Index staat op recordhoogte. Maar beleggers lijken zich zorgen te maken over de politieke onzekerheid en het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’. De nieuwe minister van Financiën in de VS, Steven Mnuchin, heeft in een interview gezegd dat hij geen aanwijzingen heeft om China een ‘valutamanipulator’ te noemen, in tegenstelling tot president Trump. Laatstgenoemde heeft in een meeting met CEO's van enkele grote ondernemingen nogmaals herhaald dat hij ‘miljoenen banen naar de VS zal terughalen’. Gisterenmiddag werd het wekelijkse gepubliceerde nieuwe aantal uitkeringsaanvragen bekendgemaakt. Dit was iets sterker opgelopen dan verwacht, maar het vierweekse voortschrijdende gemiddelde staat op het laagste niveau sinds juli 1973. De arbeidsmarkt in de VS ziet er dus nog steeds prima uit. Maar zoals gezegd, verliest de stijging van de aandelenkoersen momentum. Een index van BNP Paribas, de US Love-Panic Contrarian Market Sentiment Index, laat een ‘love’ zien voor Amerikaanse aandelen. De index is gebaseerd op onder andere in- en uitstroom van kapitaal in beleggingsfondsen, geldmarktbewegingen en beurshandelsvolumes. Wellicht is deze voorliefde voor Amerikaanse aandelen een indicatie van toekomstige underperformance van Amerikaanse aandelen (ten opzichte van de wereldindex) en een bevestiging van de juistheid van de huidige 'onderwogen' positie in onze beleggingsstrategieën.
 

Koersdalingen grondstoffenproducenten op Aziatische aandelenmarkten

In Azië zijn de meeste markten wat lager vandaag na vijf dagen van koersstijgingen. Lagere prijzen van metalen (de koperprijs daalde 3% gisteren) leidden tot koersdalingen van grondstoffenproducenten. De Nikkei Index in Tokio sloot 0,5% in de min. Steven Mnuchin heeft in het genoemde interview ook gezegd dat het uitgeven van ultralanglopende staatsobligaties serieus overwogen moet worden, met waarschijnlijk laagblijvende rentes voor een lange periode. Dit had een verzwakking van de dollar tot gevolg. De Hang Seng Index in Hongkong staat op het moment van schrijven 0,4% lager en de hoofdindex van de beurs van Shanghai is onveranderd.
 

Agenda van vandaag

Vandaag hebben beleggers een dunne agenda met te verwachten economische cijfers. Wel enkele sentimentsindicatoren uit Italië, waaronder het producenten- en consumentenvertrouwen in februari. En ook in Frankrijk wordt het consumentenvertrouwenscijfer bekendgemaakt. In de VS worden cijfers over de verkoop van nieuwe woningen in januari (verwacht 570.000) en de vertrouwensindex van de Universiteit van Michigan over februari gepubliceerd. Hier wordt een kleine stijging naar 96 verwacht. Verder krijgen we nog enkele bedrijfsresultaten. BASF heeft deze vanmorgen vroeg al bekend gemaakt. Op het eerste oog sterke cijfers en een optimistische visie voor dit jaar.

Een fijn weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23577,44 op Dow Jones 10,1 23,14 23,16 +2,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20999,96 op Dow Jones 5,0 46,13 46,15 +1,43 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 28020,0 op Dow Jones 9,4 24,63 24,65 -1,08 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28020,0 op Dow Jones 9,4 24,63 24,65 -1,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 24 februari 2017, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy en uitgebracht door ING Bank N.V. op 24 februari 2017, 8.20 uur.