Auteur

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Dagbericht Beleggen In Franse politiek komt finale in zicht: meer of minder Europa

maandag 24 april 2017

De vaste schrijver van het Dagbericht, Simon, is een weekje met welverdiende vakantie. Om in zijn stijl te openen: nieuws uit het Nederlands voetbal. Namelijk de 2-0 voor Feyenoord en de 1-0 voor PSV tegen Ajax. Het kampioenschap kan Feyenoord dus bijna niet meer ontgaan. In de Franse politiek is nu ook de finale in zicht: Macron of Le Pen. Oftewel meer of minder Europa.

Voor de economie en de financiële markten was dat laatste het belangrijkste thema dit weekend. En eindelijk eens een verkiezing die zich - in ieder geval de eerste ronde – zich volgens de opiniepeilingen ontvouwt. Over 2 weken volgt de tweede ronde waarbij beide kandidaten het tegen elkaar opnemen. De opiniepeilingen laten een ruime zege voor de pro-Europese Macron zien. 7 mei weten we het.

Reacties op uitslag 1e ronde Franse verkiezingen

De financiële markten reageren in ieder geval flink op de uitslag van de eerste ronde. De euro noteert vanmorgen 1,5% hoger tegenover de Amerikaanse dollar (EUR/USD: 1,085). De indicaties voor de openingskoersen op de Europese aandelenmarkten zijn ruim 1% hoger dan het slot van vrijdag. De indicatie voor Franse aandelen gaan zelfs richting de 2% hoger.

Indices stabiel, wel koersbeweging individuele aandelen

Afgelopen vrijdag was een rustige dag op de beurzen. De Europese indices kwamen nauwelijks in beweging en in de Verenigde Staten (VS) sloten de indices iets lager. De indices schommelen sowieso al wat langer rond dezelfde niveaus. Dit betekent niet dat er niets gebeurt, want er zijn wel degelijk dagelijks grote uitslagen bij individuele aandelen. Kijk alleen maar eens naar de Nederlandse beurs.

Onze ‘overweging’ van regio opkomende markten nog gerechtvaardigd

In Azië was het beeld gemengd vanmorgen. De Japanse beurs staat een dikke procent hoger. Terwijl de Chinese aandelenindices verdeeld zijn met als negatieve uitschieter die van de de beurs van Shanghai, die een dikke procent in de min noteert. Wellicht omdat Noord-Korea nu zelfs dreigende taal uit naar China. Belangrijkste economische nieuws uit de Aziatische regio waren wat mij betreft de handelscijfers uit Thailand. Zowel import als export groeiden veel harder dan verwacht. Een bewijs dat de angst voor meer protectionisme tot nu toe voorbarig is. En dat, zolang de wereldeconomie haar positieve momentum vasthoudt, onze ‘overweging’ van de regio opkomende markten in de vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën gerechtvaardigd blijft.

Agenda van vandaag

Vandaag krijgen we weinig macro-economische cijfers. Slechts de Ifo-index, oftewel de indicator van het Duitse ondernemersvertrouwen, is de moeite waard. Er wordt een consolidatie op hoog niveau verwacht. Uit de VS komt macro-economisch niets noemenswaardig. Het wordt wel een erg drukke week wat bedrijfscijfers betreft. Vandaag onder meer Philips en Alcoa en de rest van de week cijfers van grote bedrijven uit alle sectoren. Er zijn nauwelijks winstwaarschuwingen geweest, dus de cijfers zouden goed moeten zijn.

Ik wens u een fijne week!

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 5001,08 op CAC 40 10,3 5,33 5,35 +1,14 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4426,99 op CAC 40 5,0 11,07 11,09 +0,54 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 5970,0 op CAC 40 9,7 5,64 5,66 -1,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 6160,0 op CAC 40 7,3 7,50 7,52 -1,05 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 24 april 2017, door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. op 24 april 2017, 8.10 uur.