Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Lauwe reacties op cijfers Duitse industriële productie

woensdag 10 mei 2017

De stemming op de Europese beurzen was gisteren voorzichtig 'risk-on'. Beleggers namen wat meer risico. De aandelenkoersen liepen hierdoor iets verder op, net als de rentes op staatsobligaties. De cijfers over de Duitse industriële productie in maart waren gemengd. De daling van 0,4% op maandbasis was iets minder slecht dan de verwachte -0,7%. Op jaarbasis bleef er een groei over van 1,9%. Hier was door analisten gerekend op een plus van 2,5%.

Volgens de economen van het ING Economisch bureau moeten de cijfers over maart vooral gezien worden als een correctie op de zeer sterke voorgaande twee maanden en verwachten ze weer een herstel in de komende maanden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de investeringen zijn aangetrokken. Beleggers reageerden lauw op de cijfers. Datzelfde geldt voor de reactie op inflatiecijfers uit Nederland. In april is de inflatie in ons land op maandbasis met 0,9% gestegen, iets meer dan de verwachte +0,6%. Op jaarbasis bedroeg de stijging 1,4%.

Herstel koersen Franse beurs

Na het verlies van maandag herstelden de koersen op de Franse beurs weer iets. De Franse CAC 40 Index eindigde de dag met een winst van 0,3%. De Stoxx Europe 600 Index won na een redelijk saaie handelsdag uiteindelijk 0,45%. Aandelenkoersen van mijnbouwers herstelden in reactie op iets hogere grondstoffenprijzen.
Risicopremies bedrijfsobligaties blijven dalen
Wat me opvalt is dat op de obligatiemarkt de risicopremies op bedrijfsobligaties al een paar weken flink dalen. Vooral Europese hoogrentende obligaties zijn erg gewild. De Europese graadmeter Itraxx X-over Index daalde gisteren met 2 basispunten naar 253, het laagste niveau van dit jaar. Vooralsnog profiteren we dus flink van de overweging van hoogrentende bedrijfsobligaties in de beleggingsstrategieën van ING. We verwachten dat dit nog wel even kan aanhouden. De rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar steeg gisteren met 1 basispunt naar 0,43%. De euro werd iets zwakker tegenover de dollar op 1,0896 (EUR/USD).

VS: weinig ruimte voor een grote stijging

In tegenstelling tot op de Europese beurzen waren het op Wall Street gisteren vooral de aandelen van bedrijven uit de sectoren basismaterialen en energie die onder druk lagen. Dit kwam voornamelijk doordat aan het einde van de handelsdag de olieprijs met ruim 1% daalde. De S&P 500 Index wist gisteren geen nieuw record neer te zetten en sloot met een klein verlies van 0,1%. Daarentegen boekte de Nasdaq wel een nieuw record met een winst van 0,3%. Nu het bedrijfscijferseizoen tegen het einde loopt zijn beleggers op zoek naar nieuwe impulsen om richting te vinden. Vanaf de huidige niveaus is er naar onze mening weinig ruimte voor een grote stijging. Tegelijkertijd zien we op dit moment ook nog geen grote beren op de weg. De markt begint er nu steeds meer rekening mee te houden dat de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) dit jaar nog twee keer de rente zal verhogen. Een renteverhoging in juni is al volledig ingeprijsd. En de kans op een renteverhoging in september prijst de markt nu op ruim 40%. Nog twee renteverhogingen lijkt ons ook een reëel scenario. Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente gisteren met 1 basispunt naar 2,40%. Wij houden er rekening mee dat deze richting het einde van het jaar naar 3% kan oplopen.

Azië: meeste beurzen in de plus

In China is de consumentenprijsinflatie in april met 1,2% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat is 0,1% meer dan verwacht. De producentenprijsinflatie is met 6,4% toegenomen. Iets minder dan de verwachte +6,7% en ook iets minder dan de +7,6% van vorige maand. Dit betekent dat de druk op de inflatie in de rest van de wereld ook iets kan afnemen. De meest beurzen in Azië staan vanmorgen flink hoger. Chinese aandelen in Hongkong staan op dit moment op het hoogste niveau in 21 maanden, de Hongkongse Hang Seng Index plust ruim 1%. De beurzen op het vasteland van China lijken iets te stabiliseren. De beurzen van Shanghai en Shenzhen schommelen rond het slot van gisteren. De Japanse Nikkei Index wint 0,25% ondanks een iets sterkere yen als gevolg van toenemende zorgen over Noord-Korea. Daar zou volgens berichten verder worden gewerkt aan een nucleair programma. De Kospi Index in Zuid-Korea staat op een verlies van 0,6%. Beleggers nemen wat winst nu Moon Jae-in de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder meer cijfers over de industriële productie in Italië en Frankrijk. Verder verwachten we vanmiddag cijfers over de import- en exportprijzen uit de Verenigde Staten. Kwartaalcijfers verwachten we vandaag van onder meer Ahold, ING, Eni, Suez, Mylan en Whole Foods Market.

Fijne dag!

 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 10 mei 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. op 10 mei 2017, 7.59 uur.