Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Dollar verder onder druk door onzekerheid rond Trump

woensdag 17 mei 2017

Ondanks prima economische groeicijfers over het eerste kwartaal werden beleggers niet heel enthousiast. De eurozone is volgens een tweede schatting met 0,5% gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Op jaarbasis bedroeg de groei 1,7%. Beide cijfers waren conform de verwachting van analisten en gelijk aan een eerdere schatting. De Nederlandse economie wist in dezelfde periode zelfs 3,4% te groeien (jaar-op-jaar).
 
Ons Economisch Bureau merkte in een reactie op dat er wat dat betreft weinig haast is om snel een nieuwe regering te vormen. De sterke groei kan voor een belangrijk deel op het conto worden geschreven van flink aantrekkende investeringen. Tegelijkertijd is er nog geen sprake van negatieve effecten van de aanstaande brexit en zijn er nog geen tekenen van een groeivertraging in ons land. Goed voor de werkgelegenheid en het is voorlopig dus nog niet gedaan met de files…
 

Verzwakking van de pond

Ondertussen begint de verzwakking van het pond, als gevolg van de brexit, wel steeds meer pijn in de portemonnee van de Engelsen te doen. De inflatie is in het Verenigd Koninkrijk in april met 2,7% gestegen. In maart was deze nog +2,3%. Toch wordt er geen snelle renteverhoging door de Bank of England verwacht omdat deze 'door de inflatiestijging heen zal kijken' en meer oog zal krijgen voor een terugval in de economische groei.

Twijfels over daadkracht Trump

In reactie op de hoger dan verwachte inflatiecijfers verzwakte het pond tegenover de euro. De meeste beweging was gisteren sowieso te vinden op de valutamarkt, waar de dollar flink terrein verloor tegenover de euro. De euro steeg met 0,9% naar 1,108 (EUR/USD) tegenover de dollar, de hoogste koers sinds 9 november vorig jaar. De twijfels over het handelen door en de daadkracht van president Trump leiden tot iets minder overtuiging bij beleggers over de snelheid waarmee de Amerikaanse centrale bank de rente zal verhogen. Terwijl de politieke spanningen in Washington oplopen, zijn niet alle cijfers over de Amerikaanse economie even sterk.
 

Duitse beleggersbarometer hoger dan verwacht

De meeste Europese beurzen schommelden gisteren rond het slot van maandag. Een hoger dan verwachte stand van de Duitse beleggersbarometer bracht weinig leven in de brouwerij. De ZEW Index is in april gestegen van 80,1 naar 83,9 punten en nadert de alltime high van 2011. De Stoxx Europe 600 Index sloot nipt lager (-0,02%). Langzaam maar zeker lijkt de duurdere euro een negatief effect te krijgen op het sentiment.

Tegenvallende cijfers Amerikaanse huizenmarkt

Ondanks een nieuwe intraday-record (hoogste koers op een handelsdag) wist de S&P 500 Index gisteren niet met winst te sluiten. De brede Amerikaanse aandelenindex daalde uiteindelijk met 0,1%. De zorgen over het doen en laten van president Trump beginnen op Wall Street steeds zwaarder te wegen. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt versterkte het negatieve sentiment. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde in de Verenigde Staten (VS) in april onverwacht met 2,6%, terwijl er was gerekend op een stijging van 3,7%. Ook het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde onverwacht met 2,5%. Hier rekenden analisten op een groei van 0,2%. Goed nieuws was er ook. Zo steeg de industriële productie in de VS in april met 1% (+0,4% verwacht) en nam de bezettingsgraad toe tot 76,7% (76,3% verwacht). Inmiddels is de ‘verrassingsindicator’ Citigroup Economic Surprise Index van de VS gedaald naar -37,6 punten, het laagste niveau sinds mei vorig jaar.
 

Obligaties opkomende markten blijven goed presteren

In reactie op de tegenvallende macro-economische cijfers daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 2 basispunten naar 2,33% en staat hiermee 15 basispunten lager dan eind vorig jaar. Een zwakkere dollar en dalende rentes zijn een prima omgeving voor obligaties uit opkomende markten, die ook gisteren sterk presteerden. Vooralsnog zijn we dan ook content met onze ‘overweging’ van deze beleggingscategorie binnen obligaties.
 

Dollar verder onder druk

Zojuist lees ik dat zelfs een afzettingsprocedure tegen Donald Trump door analisten niet wordt uitgesloten, als blijkt dat hij verkeerd heeft gehandeld in de zaak rond het ontslag van FBI-directeur Comey en rond het 'lekken' van geheime informatie aan Rusland. De toenemende twijfel aan de positie van Trump zet de dollar vanmorgen verder onder druk. Deze noteert inmiddels 1,1105 tegenover de euro. De onzekerheid over de situatie rond Trump leidt vanmorgen tot een 'risk off'- houding van beleggers in Azië. De yen wordt sterker tegenover de dollar en ook de goudprijs loopt op. De Japanse Nikkei Index staat op dit moment op een verlies van 0,6% en de Hongkongse Hang Seng Index verliest 0,14%. De Koreaanse Kospi Index staat onveranderd ten opzicht van het slot van gisteren en de beurs van Shanghai verliest 0,15%. De futures op de Amerikaanse indices duiden op een lagere opening van Wall Street vanmiddag.
 

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda is vandaag iets minder gevuld dan gisteren. We verwachten onder meer inflatiecijfers uit de eurozone en cijfers over de bouwuitgaven in maart. Kwartaalcijfers worden gepubliceerd door onder andere ABN AMRO, Bouygues, British Land, Target en Cisco Systems. Fijne dag!

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 18,1 op ABN AMRO 8,7 2,13 2,16 -8,14 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 15,438 op ABN AMRO 5,2 3,60 3,63 -4,99 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 20,526 op ABN AMRO 10,3 1,80 1,83 +12,38 % Koop Sprinter
Sprinter Short 20,9 op ABN AMRO 5,0 3,77 3,80 +5,29 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 17 mei 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. op 17 mei 2017, 07.55 uur.