Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Belangrijke steunzone getest

vrijdag 19 mei 2017

Met een forse neerwaartse beweging zette de AEX gisteren de belangrijke steunzone 519 -521 onder druk. Het herstel aan het einde van de dag zorgde ervoor dat er nog geen structurele neerwaartse doorbraak heeft plaatsgevonden.

Met de beweging van gisteren is de 1e mini-correctie van dit jaar een feit. Ik ga bij mini-correctie uit van een terugval van 3% tot 5%. Vanaf de jaartop van vorige week bij 537,84 tot aan het intraday-dieptepunt van gisteren bij 519,48 heeft een terugval plaatsgevonden die groter is dan 3%. Een daling van ruim 18 punten tot op heden. Toch moet er een structurele neerwaartse doorbraak plaatsvinden onder de gisteren geteste steunzone om de 1e correctie van dit jaar mogelijk te kunnen maken. Als we namelijk kijken naar de situatie sinds begin dit jaar dan zien we een stijgend trendkanaal (blauwe lijnen) van ongeveer 20 punten breed. Gisteren werd deze al intraday gebroken, maar een slot hieronder zou pas een verdere verzwakking inhouden. Deze opgaande bodemlijn langs de bodems van 445,65 (december) en 509,40 (januari) is vandaag te vinden bij 521,60. Vlak daaronder liggen verder nog de belangrijke horizontale steunzone van 519 – 520 en het oplopende 50-daags gemiddelde bij 518,80. Deze niveaus werden gisteren dus ook onder druk gezet, maar bleven behouden. Een structureel slot hieronder zou een duidelijke verdere verzwakking inhouden waarna de kans op een normale tot forsere correctievervolg groot is.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Long

521,60 / 520-519 / 513,60

526,25 / 527,60 / 532,50 / 536,40

 

 Bron: Reuters Metastock XV, 19 mei 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Nu een herstelbeweging voor de vorming van een lagere top?

We hebben in de afgelopen 2 handelsdagen 2 van de grootste neerwaartse bewegingen gezien van dit jaar. Toch blijft het sinds januari stijgende trendkanaal nog steeds intact en zolang deze niet structureel neerwaarts wordt gebroken, blijft dit kanaal de buitengrenzen van de handelsruimte aangeven. De terugval is ook in een snel tempo verlopen waardoor er nog geen dalende toppenlijn van deze mini-correctie is te zien. Na de test van gisteren van de belangrijke steunzone, is de kans reeel op een herstelbeweging. De herstelbeweging zal dan aangeven of er een lagere top gevormd gaat worden in de komende week, of dat er gewoon een test van de onderkant van het stijgende trendkanaal heeft plaatsgevonden. Als we overigens kijken naar de situatie sinds 24 april dan zijn de eerste contouren van een groter toppatroon te zien, een hoofd-schoudertoppatroon. De eerste schouder is erg klein (top bij 526,25), waarna een groot hoofd werd gevormd. Een kortstondige herstelbeweging in de komende dagen zou de 2e schouder kunnen vormen. De neklijn van dit patroon zou dan in de zone 519 – 520 komen te liggen.

Afstand tot het 200-daags gemiddelde

Na een periode van ruim 5 maanden zonder correcties en mini-correcties is het ook normaal en gezond dat een correctieve beweging zou plaatsvinden. Er is sinds de start van de bullmarkt begin 2009 geen enkele periode te vinden waarbij er sprake was van een krachtige opgaande beweging zonder noemenswaardige tegenreacties over een dergelijke periode. Alleen begin 2015 was er een vergelijkbare stijging (100 punten destijds) zonder correcties, maar deze periode duurde slechts 3 maanden. Hier houdt de vergelijking met begin 2015 niet op. Rond de vorming van de toppenzone destijds (505 – 510) was de afstand tot aan het 200-daags gemiddelde ruim 10%. Deze afstand zagen we in de afgelopen periode ook, waarbij het 200-daags gemiddelde is opgelopen van 475 tot aan de 479 op dit moment. Bij een dergelijke afstand weten we vanuit het verleden dat de kans op een correctieve tegenreactie groot wordt. Het 200-daags gemiddelde is de gefilterde langetermijnbeweging en zodra het elastiek tot aan dit gemiddelde flink wordt opgerekt, wordt de kans op een aanzienlijke tegenreactie groot.

Verdere verslechtering bij structureel slot onder zone 519 – 520

Een herstelbeweging in de komende dagen mogen we ook verwachten als we kijken naar de RSI. Na de overbought-conditie en de doorbraak van de stijgende bodemlijn is hij alweer aanbeland bij de vorige bodem (ten tijde van de 509,40-bodem in de AEX). De MACD gaf verder in de afgelopen dagen al een neerwaartse crossing aan. Ook zagen we vooral de Europese indices aanzienlijk verslechteren onder de zeer steile opgaande kortetermijnbodemlijn. Wat mogen we verwachten in het kortetermijnbeeld? Na de test van de belangrijke steunzone, is een korte herstelbeweging reeel. Weerstand is de vinden bij een top van eind april bij 526,25. Daarboven ligt bij 527,60 nog een gisteren gevormde zeer kleine gap. Zelfs een herstel naar de 432,50 zou nog mogen plaatsvinden in het kader van de vorming van een lagere top. Hier ligt het dieptepunt van het topvormingsproces dat begin vorige week werd ingezet. Toen werden meerdere toppatronen gevormd (hanging man’s, bearish engulfing) en werd de zeer steile opgaande bodemlijn gebroken. Deze laatste versteiling startte bij de vorige belangrijke bodem van 509,40. Om verder te verzwakken is het dus belangrijk dat de AEX na een korte herstelbeweging binnenkort structureel onder de zone 519 – 520 terecht komt en onder de hierboven liggende stijgende bodemlijn. Dan is er sprake van een vervolg van de 1e correctie van dit jaar en ontstaat een aanzienlijk verder neerwaarts potentieel.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,15 op AEX 10,0 5,50 5,52 -5,00 %
Sprinter BEST Long 445,07 op AEX 5,0 10,95 10,97 -2,66 %

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 597,0 op AEX 10,0 5,49 5,50 +5,57 %
Sprinter Short 651,0 op AEX 5,0 11,00 11,01 +2,71 %

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 19 mei 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten op vrijdag 19 mei 2017 om 08:52.