Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Volkswagen Volkswagen 05-05-2017

vrijdag 5 mei 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007664039 EUR 5.3 2.54 Nee Long Duurzame consumentengoederen

Volkswagen verloor de afgelopen jaren een groot deel van zijn beurswaarde door het sjoemelschandaal rond de milieuregels voor dieselauto’s. De koers viel fors terug, maar de laatste maanden lijkt het weer de goed kant op te gaan met het concern. Volkswagen weet nu in ieder geval wat het in de Verenigde Staten (VS) kwijt is aan rechtzaken en schikkingen en kan verder met de bedrijfsvoering. Het kan echter zijn droom van marktleiderschap in de VS vermoedelijk wel even vergeten.

Duitse autogigant

Het Duitse concern Volkswagen AG (Volkswagen Aktiengesellschaft, VAG) is een van de grootste autoproducenten ter wereld. Het concern produceert en verkoopt wereldwijd tal van merken en typen personen- en bedrijfsauto’s. De merkenrange loopt van de goedkopere merken zoals Skoda en Seat, de luxere merken VW en Audi, en de bedrijfsvoertuigmerken Scania en MAN, tot de luxe automerken Lamborghini, Bentley en Bugatti. Zelfs het merk Ducati (motorfietsen) maakt deel uit van VAG.

Flinke omzetstijging

Volkswagen heeft hogere resultaten behaald in de eerste drie maanden van dit jaar, zo bleek 3 mei bij de publicatie van de definitieve resultaten. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 10,3% naar €56,2 mld. Volkswagen rapporteerde een 27% hoger operationeel resultaat van ongeveer €4,4 mld. en kwam hiermee hoger uit dan de gemiddelde analistenverwachting. Volume- en mix-gerelateerde factoren en positieve wisselkoerseffecten hielpen mee bij het behalen van het resultaat en ook had het bedrijf weten te besparen op de kosten. De nettowinst kwam uit op €3,4 mld., bijna 44% hoger dan de €2,4 mld. uit dezelfde periode een jaar eerder. Voor geheel 2017 blijft Volkswagen rekenen op een operationele winstmarge tussen de 6 en 7. De omzet zal tot 4% op jaarbasis stijgen.

Waardering

Volkswagen is op de huidige koers van 9 keer de winst voor het lopende jaar de goedkoopste van de Duitse autofabrikanten. Zolang er nog geen zekerheid is over de hoogte van de verschillende boetes, vanwege lopende rechtszaken, kunnen we nog geen duidelijke mening over deze waardering geven.

Kansen

  • VW heeft veel merken en modellen, een continue reeks introducties van nieuwe en vernieuwde auto's, is marktleider in veel segmenten van de automarkt en heeft een enorme voorraad kasgeld voor ontwikkeling, investeringen, marketinguitgaven en eventuele dividendverhogingen.
  • De aanwezigheid van Volkswagen in de diverse mondiale markten vermindert de afhankelijkheid van één regio en verbetert de groeivooruitzichten. De opkomende markten compenseren de minder gunstige vooruitzichten in de volwassen markten.

Risico's

  • Volkswagen heeft een relatief klein marktaandeel in de automarkt in de VS, waardoor het moeilijk is om ooit de allergrootste ter wereld te worden.
  • Doordat VW uit veel verschillende merken bestaat, zijn de marketing- en distributie-uitgaven relatief hoger dan die van de sterkste concurrentie.
  • De groeiende groep Chinese autofabrikanten die tegen lage kosten produceren, kan op termijn de omzetgroei vertragen.
  • Reputatieschade. Een nieuw schandaal kan VW na de dieselfraude niet meer aan.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 95 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 153.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is uitgesloten van ons beleggingsuniversum wegens zeer controversieel gedrag. Daarom beleggen we niet in dit bedrijf; noch in onze duurzame, noch in onze reguliere beleggingsstrategieën.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 147,0 op Volkswagen 9,6 1,48 1,58 -2,55 % Koop Sprinter
Sprinter Long 129,0 op Volkswagen 4,6 3,21 3,31 -1,21 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 159,0 op Volkswagen 6,9 2,08 2,18 +1,43 % Koop Sprinter
Sprinter Short 175,0 op Volkswagen 3,8 3,84 3,94 +1,04 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen