Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Analyse: BinckBank BinckBank

maandag 24 april 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000335578 EUR 10.2 4.97 Ja Short Financiële waarden

Binck verschuift het businessmodel steeds meer richting dat van Alex Vermogensbeheer. Dit moet voor een stabieler en robuuster bedrijfsprofiel zorgen. De tegenvallende rendementen leiden echter tot een uitstroom van het beheerd vermogen. De sterke kapitaalbuffer biedt op termijn goede vooruitzichten voor dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Gezien de onzekere bedrijfseconomische vooruitzichten heeft Binck de uitkering van het bufferkapitaal echter uitgesteld. Het aandeel is volgens ons volledig gewaardeerd vergeleken met het gemiddelde van de Europese bankensector.

Online broker schuift richting vermogensbeheer

BinckBank (Binck) is voornamelijk actief als internetbroker voor particulieren in Nederland, België en Frankrijk. Sinds de overname van Alex is Binck marktleider in Nederland. De combinatie met Alex biedt aanzienlijk schaalvoordeel en synergie en de bank is concurrerend op prijs en service. Naast de services voor particulieren biedt Binck ook bankdiensten en effectenhandel aan institutionele klanten.

Meevallend eerste kwartaal 2017, maar weinig om positiever te worden

De onderliggende winst steeg 4% kwartaal-op-kwartaal (kok) maar daalde 8% jaar-op-jaar (joj) naar €7,8mln en lag 11% onder de consensus. De onderliggende winst per aandeel kwam uit op €0,12 en lag daarmee licht onder de consensusverwachting van analisten (beperkt aantal) van €0,13. Exclusief kosten voor het afwikkelen van TOM lag de winst licht boven de consensus. De omzet daalde 1% kok, maar steeg 9% joj en lag 2,5% boven de consensus. De operationele kosten daalden met 4% kok en stegen met 9% joj. De provisiebaten daalden 3% kok, maar stegen 4% joj naar €29,6mln en lagen 2% boven de consensus. Het aantal transacties steeg met 5% kok, maar daalde met 2% joj. Een daling van het aantal transacties in Nederland en Frankrijk werd gecompenseerd door een forse stijging van het aantal transacties in België en Italië van respectievelijk 22% joj en 15% joj. Bij de vermogensbeheerdivisie Alex daalde het beheerd vermogen verder met 8% kok en 26% joj naar €1,17mld. De moeizame ontwikkelingen bij de vermogensbeheerdivisie zijn nog steeds een negatieve factor voor de beleggingscase van BinckBank. Wellicht dat de overname van Pritle een nieuwe draai kan geven aan Alex doormiddel van laagdrempelig en geautomatiseerd vermogensbeheer. Gezien het matige succes van eerdere initiatieven verwachten we echter dat de markt eerst concrete successen wil zien. De netto-rentebaten stegen met 3% kok en 16% joj naar €7,4mln onder andere dankzij de beleggingen in hypotheken, maar lagen desalniettemin 2,5% onder de consensus. De kapitaalratio daalde met 160 basispunten kok naar 30,3% van 31,9% in het voorgaande kwartaal, maar is daarmee nog altijd zeer sterk, ook in internationale context. Dit geldt ook voor de hefboomratio van 6,5% die overigens ook daalde met 20 basispunten. Per saldo een redelijk kwartaal met weinig verassingen, er zijn echter weinig ontwikkelingen die een positieve invloed hebben op de beleggingscase van BinckBank.

Waardering volledig

Tegen 1,5x de tastbare boekwaarde en 11,3x de getaxeerde winst voor 2018 is het aandeel volgens ons volledig gewaardeerd ten opzichte van de gemiddelde waardering van Europese banken in ons beleggingsuniversum van respectievelijk 1,1x en 11,1x. BinckBank is nog steeds een potentiele overnamekandidaat al zijn hier geen concrete aanwijzingen voor.

Kansen

  • De overname van Pritle kan wellicht een nieuwe draai geven aan Alex Asset Management doormiddel van laagdrempelig en geautomatiseerd vermogensbeheer.
  • Binck verschuift het businessmodel steeds meer richting vermogensbeheer waardoor de bank een stabieler en robuuster bedrijfsprofiel krijgt.
  • Binck heeft zowel op de thuismarkt als internationaal bewezen ook in moeilijke tijden de groei te kunnen vasthouden.
  • De kapitaalpositie is zeer solide.

Risico's

  • Door de grillige uitvoering van de strategische intenties geeft BinckBank de indruk steeds meer moeite te hebben een consequent beleid te ontwikkelen en dit uit te voeren.
  • Het beheerd vermogen bij Alex staat sterk onder druk door de tegenvallende rendementen, met claims als gevolg. De overname van Pritle zou een positieve draai kunnen geven aan de vermogensbeheeractiviteiten. Gezien het matige succes van eerdere initiatieven verwachten we dat de markt eerst concrete successen wil zien.
  • De verkoop van Able (Syntel/BPO) is gestaakt. De verkoop van deze divisie zou ervoor zorgen dat er meer aandacht kan gaan naar de kernactiviteiten in het retailsegment.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 5,7 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 4,1. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3,5 op BinckBank 2,0 3,22 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 3,5 op BinckBank 2,0 3,22 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen