Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Analyse: RELX RELX 23-02-2017

donderdag 23 februari 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0006144495 EUR 18.6 2.66 Ja Long Industriegoederen

De hogere organische omzetgroei, hoge wederkerende omzet, sterke marges en zijn sterke vrije kasstroom maken van RELX een interessante beleggingscase.

Uitgever met defensief profiel

RELX was oorspronkelijk uitgever van kranten, magazines en dagbladen, maar is steeds meer opgeschoven naar de functie van distributeur via het internet. Reed Elsevier, voortgekomen uit de fusie van het Engelse Reed en het Nederlandse Elsevier, geeft bladen uit over wetenschap, onderwijs en over medische en juridische onderwerpen. Daarin is het concern onbetwist marktleider in de wereld. De omzet van RELX is wereldwijd gespreid, waarbij Noord-Amerika (55%) de belangrijkste markt vormt.

Daling oplages, verschuiving richting internet

De laatste jaren kampen uitgevers met een daling van de oplages en met een verschuiving van advertentiebestedingen richting internet. Dit heeft minder opbrengsten uit advertenties in gedrukte media tot gevolg. De gedrukte media verliezen terrein aan online media. De gedrukte media zijn dan ook nog maar goed voor 12% van de omzet in 2016. In 2009 was dit nog 27%. RELX heeft de laatste jaren zijn ‘content’ (media-inhoud) in hoog tempo gedigitaliseerd, waardoor het concern zijn achterstand uit de beginjaren van het internet heeft ingelopen.

Sterke resultaten: organische groei 4%

Het concern boekte een organische omzetgroei van 4% in 2016. Dit is een sterke groei en in lijn met de consensusverwachting van analisten. De divisie Risk & Business Analytics liet een sterke organische groei zien van 9%, voor het gehele jaar 2015 was dit 7%. De divisie ST&M boekte een organische groei van 2%, Legal boekte een organische groei van 2%. De organische groei van de divisie Exhibitions was ook sterk met 5%. De omzet was 2% beter dan de consensusverwachting, de EBITA (earnings before interest, taxes, and amortization) en de aangepaste winst per aandeel waren licht beter dan waar analisten op rekenden. Het concern verwacht in 2017 wederom een jaar met onderliggende omzet en winstgroei. Daarnaast gaf RELX aan dat het voor een bedrag van £700 aan aandelen gaat terugkopen in 2017. Het concern wil het dividend verhogen met 5%.

Waardering in lijn met concurrent Wolters Kluwer

RELX heeft een waardering in lijn met concurrent Wolters Kluwer. De organische omzetgroei van RELX is hoger, daarnaast heeft RELX hogere marges. Een premie op de waardering zou terecht zijn.

Kansen

  • RELX heeft een hoge wederkerende omzet en sterke vrije kasstroom. Het concern wordt dan ook gezien als een meer defensieve belegging.
  • De uitgever heeft zijn publicaties (de content) succesvol gedigitaliseerd, 71% van de omzet is dan ook elektronisch.

Risico's

  • RELX heeft hoge marges, het is dan ook de vraag of RELX in staat is om nog betere marges te behalen.
  • Het is belangrijk dat RELX zich blijft innoveren en hierdoor een betere service kan bieden aan zijn klanten, door relevante producten te blijven aanbieden. Er bestaat anders een risico dat de klanten van RELX geen toegevoegde waarde meer zien in de producten die RELX aanbiedt.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 13,8 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 20,7.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 19,6 op RELX (Reed Elsevier) 4,8 4,03 4,53 +1,42 % Koop Sprinter
Sprinter Long 19,6 op RELX (Reed Elsevier) 4,8 4,03 4,53 +1,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen