Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Analyse: Vopak Vopak

woensdag 19 april 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0009432491 EUR 15.5 2.95 Ja Short Energie

De kosten voor investeringen in IT en groei, maar ook de daling van de wereldwijde olievoorraden, leiden tot druk op de resultaten van Vopak. De bezettingsgraad daalt dan ook met 300 basispunten jaar-op-jaar. De consensustaxaties voor 2017 en 2018 zijn daarom de afgelopen zes maanden verlaagd. De beleggingscase van Vopak is dan ook minder interessant.

Vopak is het grootste onafhankelijke tankopslagconcern ter wereld

Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) is de grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag ter wereld. Vopak is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, -gassen en -olieproducten. Vopak exploiteert in 25 landen 67 terminals, met een totale opslagcapaciteit van 34,7 miljoen kubieke meter. Deze terminals liggen op voor gebruikers strategische plaatsen, namelijk gunstig ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie. Vopak slaat voor hen een grote verscheidenheid op aan producten. Deze worden uiteindelijk aan een groot aantal industrieën geleverd.

Eerstekwartaal: bedrijfsresultaat licht beter dan verwacht, bezettingsgraad onder druk, outlook intact

Het eerstekwartaalresultaat van Vopak is licht beter dan de consensusverwachting. Het concern rapporteerde een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van €203 mln. De omzet was ook licht beter dan verwacht en kwam uit op €342 mln. De bezettingsgraad kwam uit op 91%, dit is minder dan de consensusverwachting van 92,5% en een daling van 300 basispunten jaar-op-jaar. De nettowinst kwam uit op €77 mln. Dit was licht minder dan verwacht. Het concern verwacht dat het EBITDA-resultaat in 2017 niet hoger uitkomt dan het resultaat in 2016. Dit komt onder meer door kosten voor investeringen in IT. Vopak verwacht ook een lagere bezettingsgraad. De daling van de wereldwijde olievoorraden leidt tot druk op de resultaten.

Koers-winstverhouding: premie ten opzichte van langjarig gemiddelde

Vopak heeft momenteel een koers-winstverhouding van 18 op basis van de door analisten verwachte winst in 2017. Dit is een premie ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Kansen

  • Vopak is wereldwijd marktleider in tankopslag. Daarmee heeft het een gunstige positie als de economische groei versnelt.
  • Vopak profiteert van de lage olieprijs, doordat er meer vraag is naar opslagcapaciteit (overproductie, tactische voorraden).

Risico's

  • De winstgroei is afhankelijk van verdere mogelijkheden tot capaciteitsuitbreiding. Ook concurrenten breiden hun opslagcapaciteit uit.
  • Een structurele lagere bezettingsgraad in Azië kan de komende jaren tot een lagere winstgroei leiden.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 42 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 34.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 33,7 op Vopak 4,9 7,92 8,02 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 33,7 op Vopak 4,9 7,92 8,02 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 46,8 op Vopak 3,4 11,39 11,49 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 46,8 op Vopak 3,4 11,39 11,49 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Vopak bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen treedt op als market maker/ liquidity provider in Vopak

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.