Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: ASML Holding ASML Holding

woensdag 19 april 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 30.2 0.99 Ja Long Informatie Technologie

De verwachte groei van de lithografiemarkt en de zeer sterke marktpositie die ASML hierin heeft, zijn reden voor enthousiasme over deze beleggingscase. Wel is de waardering zeer fors en zijn de eindmarkten cyclisch.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van meer dan 80% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). De ontwikkeling van de nieuwe productietechnologie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) ligt op schema en biedt perspectief voor verdere groei in omzet en marktaandeel. Chipmakers Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten en tevens aandeelhouder. In 2016 werd op een omzet van €6,8 mld. een nettowinst behaald van €1,48 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 85%. Als de volgende generatie lithografiesystemen (EUV) de beloftes kan waarmaken, kan het marktaandeel nog verder omhoog, richting de 100%.

1e kwartaal 2017 resultaten duidelijk beter dan verwacht

Zowel de omzet als de winst per aandeel (WPA) waren ruim beter dan verwacht in het 1e kwartaal van 2017. Met name Services and Field Options lieten weer duidelijk hoger dan verwachte groei zien en maken nu ruim 1/3 van de omzet uit. De brutomarge was met 47,6% iets hoger dan verwacht. Er waren drie nieuwe orders voor EUV-systemen in het afgelopen kwartaal. Er staan nu 21 EUV-systemen in de orderportefeuille, ter waarde van €2,3 mld. Dat is ruim de helft van de totale waarde van het orderboek. De vooruitzichten voor het 2e kwartaal van 2017 zijn qua omzet ongeveer als verwacht. De bruto marge-indicatie in een range van van 43-44% is iets onder de consensusverwachting van 44%. De kwalitatieve vooruitzichten voor het hele jaar zijn goed.

Waardering bovengemiddeld

De waardering is nog steeds bovengemiddeld (bijna 30x de verwachte winst over 2017, met een beperkt dividendrendement). Er wordt ook wel een bovengemiddelde groei verwacht in de komende jaren.

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een hoge toetredingsdrempel tot deze markt.
  • ASML is het enige bedrijf dat EUV-machines kan maken.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele klanten, wat, in theorie, een relatief groot afbreukrisico vormt.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers.
  • De onderneming is afhankelijk van de vraag van de zeer cyclische sector van chipproducenten, waardoor grote winstschommelingen kunnen optreden.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 104 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 160.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 167,1 op ASML 9,8 1,54 1,74 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 148,2 op ASML 4,9 3,31 3,51 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 188,24 op ASML 8,9 1,72 1,92 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 201,66 op ASML 5,2 3,08 3,28 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in ASML Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ASML Holding bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.