Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: eBay eBay

donderdag 20 april 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US2786421030 USD 18.9 0 Ja Long Informatie Technologie

Na de afsplitsing van PayPal is eBay structureel veranderd in een e-commercebedrijf. Er is sprake van een lagere groei, maar ook van een lagere waardering. De resultaten in de afgelopen kwartalen vielen niet direct tegen, maar waren ook niet bijzonder inspirerend.

Marktplaatsen als businessmodel

eBay is een van de grotere online marktplaatsproviders en richt zich zowel op particulieren als bedrijven. Na de afsplitsing van PayPal komt bijna 80% van de omzet uit het aanbieden van handelswaar (wereldwijd marktaandeel circa 10%). De verkoop via mobiele toepassingen groeit sterk. De overige omzet betreft met name advertentieinkomsten. De Verenigde Staten (VS) zijn goed voor ruim 40% van de omzet. In 2016 werd op een omzet van $9 mld. een nettowinst behaald van $1,9 mld.

Resultaten in het 1e kwartaal 2017 licht boven verwachting

Resultaten in het 1e kwartaal van 2016 zijn licht beter dan verwacht. Kern van het probleem blijft een groei die achterblijft bij de e-commerce-industrie in het algemeen en bij Amazon in het bijzonder. De hernieuwde focus en extra investeringen zouden tot een verbetering van de winstgevendheid van Marketplaces moeten leiden. De door het bedrijf uitgesproken verwachting voor het lopende kwartaal is duidelijk onder de consensusverwachting, maar de jaarverwachting blijft intact.

Waardering gemiddeld gezien de verwachte winstgroei

Met een waardering van bijna 17 maal de verwachte winst over 2017 heeft eBay een waardering dichtbij het sectorgemiddelde. De verwachte winstgroei is 7-10% per jaar. Dit is vergelijkbaar met het sectorgemiddelde, maar wel veel lager dan het gemiddelde van internetmarktbedrijven. Het bedrijf keert geen dividend uit.

Kansen

  • eBay heeft een innovatieve groeistrategie en is marktleider in meerdere landen, waaronder India
  • Door de afsplitsing komt er meer focus op de overblijvende activiteiten
  • Ongeveer de helft van de internetgebruikers woont in de opkomende markten. Dit biedt volop e-commercemogelijkheden buiten de thuismarkt (VS).

Risico's

  • De lager groei in Europa zorgt voor tegenvallende groei van de divisie Marketplace
  • De groei van eBay wordt bedreigd door partijen als Amazon, Google en Yahoo! met hun eigen veiling- en prijsvergelijkingssites, online betaaldiensten en zoekmachines
  • Achterblijvende operationele prestaties kunnen niet langer gecompenseerd worden door groei bij PayPal.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 25 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 38.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 23,4 op Ebay 2,3 15,31 0,00 +0,20 % Koop Sprinter
Sprinter Long 23,4 op Ebay 2,3 15,31 0,00 +0,20 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen