Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: IBM IBM

woensdag 19 april 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US4592001014 USD 10.7 3.98 Ja Neutral Informatie Technologie

IBM kampt met een structureel gebrek aan omzetgroei bij een deel van de activiteiten en er zijn nog steeds te weinig signalen dat dit op korte termijn gaat verbeteren. De sterke kasstroom wordt gebruikt voor herstructureringen, aandeleninkoop en dividendbetalingen.

Grootste IT-onderneming ter wereld

IBM is de grootste IT-onderneming ter wereld en beschikt over vooraanstaande posities in vrijwel elk segment van de IT-sector. Dit betreft servers, dataopslagproducten en infrastructuursoftware, maar ook IT-dienstverlening, zoals systeemintegratie en outsourcing. De onderneming is actief in meer dan 170 landen; circa 60% van de omzet komt van buiten de Verenigde Staten (VS). In 2016 werd op een omzet van $79,9 mld. een nettowinst behaald van $13 mld.

1e kwartaalwinst hoger dan verwacht door eenmalige meevallers

De omzet in het 1e kwartaal viel lager uit dan verwacht, maar de winst per aandeel was nipt hoger dan verwacht. Net als in de twee voorgaande kwartalen vielen de brutomarge en de operationele winst fors tegen. De winst per aandeel kwam toch hoger uit door een – onverwachte - negatieve belastingdruk. Het onderliggende patroon blijft hetzelfde: hoge groei van de cloudservices (+42% jaar-op-jaar), software en services rond de nul en systemen/hardware (-17%) onder druk. De WPA-indicatie (winst per aandeel) voor 2017 is gehandhaafd op tenminste $13,80 per aandeel, oftewel 1,5% winstgroei.

Waardering nog steeds niet heel hoog

Volgens de huidige consensustaxaties gaat IBM zowel in 2017 als in 2018 een omzet- en winstdaling laten zien ten opzichte van 2015. De waardering van IBM op basis van de koers-winstverhouding (K/W) is daar ook naar: 12,4x de verwachte winst over 2017. Het dividendrendement van 3,4% is ruim boven het sectorgemiddelde.

Kansen

  • IBM is voortdurend bezig zijn productenportefeuille te optimaliseren, waardoor marges kunnen worden verbeterd.
  • Door het brede aanbod kan de onderneming goed als alles-in-een-adres voor zijn klanten fungeren.
  • Grote ondernemingen willen vaak een eigen, afgescheiden (veilige) cloud; IBM kan deze creëren en beheren.

Risico's

  • Door een dalende omzet (nu 20 kwartalen op rij), is er een voortdurende noodzaak om de kosten te verlagen, om zo de winst op peil te houden.
  • Een groot deel van de vrije kasstroom wordt gebruikt voor aandeleninkoop. Dit laat weinig ruimte voor groeistimulering.
  • Een zwakke economische groei heeft een negatief effect op alle activiteiten van IBM.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Neutral-opinie. Onder het stoplossniveau van 119 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 157,5.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen