Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Analyse: Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway

dinsdag 8 augustus 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0846707026 USD 23.5 0 Nee Long Financiële waarden

Berkshire heeft een sterke vrije kasstroom, sterke balans (AA-rating van Moody’s) en vooraanstaande bedrijven met sterke marktposities. Berkshire kan besluiten tot een overname of een investering in een van zijn bedrijven. Daarnaast kan Berkshire een groei van de boekwaarde laten zien, doordat het concern in verschillende sectoren opereert. Ook in sectoren die minder afhankelijk zijn van economische groei. Een belegging in Berkshire is dan ook een gespreide belegging. In combinatie met de lage koers-boekwaardeverhouding in vergelijking met het verleden leidt dit volgens ons tot een interessante beleggingscase. Berkshire staat dan ook op de aanbevolen lijst.

Een conglomeraat met een uniek bedrijfsmodel

Berkshire Hathaway is een conglomeraat onder leiding van 'superbelegger' Warren Buffett en zijn zakenpartner 'Charlie' Munger. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Omaha. Onder leiding van Warren Buffett (WB) is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie van $439 mld. Het concern profiteert van een uniek bedrijfsmodel. De verschillende bedrijven die deel uitmaken van Berkshire opereren met een grote mate van zelfstandigheid. WB wil zich niet mengen in de operationele bedrijfsvoering van de verschillende bedrijven en verwacht dat zijn managers dit op een zo efficiënt mogelijke manier doen. De taak van WB is dan ook om het kapitaal dat door de verschillende bedrijven naar het hoofdkantoor wordt verstuurd te beleggen, nieuwe managers aan te stellen en een cultuur te promoten gericht op klanten en aandeelhouders en daarbij als voorbeeldfunctie te dienen. Berkshire kan ingedeeld worden in vier operationele divisies; Insurance, Regulated-Capital Intensive Businesses (RCIB), Manufacturing Service and Retailing Operations (MSRO) en Finance and Financial Products. Zo is Berkshire eigenaar van Geico, een verzekeraar op het gebied van auto’s. Ook heeft BRK een grote herverzekeraar in bezit: Berkshire Hathaway Reinsurance Group. In de investeringsportefeuille van de verzekeraars zitten grote aandelenposities in Coca Cola, Wells Fargo, IBM, Apple en American Express. Onder de RCIB-divisie vallen BNSF (Railroad) en BH Energy (onder meer nutsbedrijven). Het bedrijf Precision Castparts (Aerospace) dat in januari 2016 overgenomen is, komt onder de MSRO-divisie te vallen.

Korte geschiedenis Berkshire Hathaway

In 1965 kocht WB Berkshire Hathaway. Achteraf gezien was deze belegging een vergissing. Berkshire was op dat moment een textielbedrijf dat jarenlang grote verliezen maakte doordat het opereerde in een sterk concurrerende omgeving en een product verkocht waar het zich moeilijk mee kon onderscheiden. Uiteindelijk boekte Berkshire twee goede operationele jaren van winst en Berkshire kocht National Indemnity in 1967. Dit is een verzekeringsbedrijf. Bij een verzekeringsbedrijf worden premies ontvangen. De premies kunnen gebruikt worden om te beleggen omdat (schade)claims soms zelfs pas decennia later uitbetaald worden. Als het verzekeringsbedrijf opereert met een combined ratio van onder de 100 dan boekt het concern een underwriting profit. De totale verzekeringskosten worden in dit geval vergeleken met de premies. Doordat er een underwriting profit wordt geboekt, kunnen de premies die binnenkomen - ook wel “float” genoemd - kostenloos worden aangehouden. Verzekeringsmaatschappijen kunnen deze “float” dan weer beleggen. Op het moment dat verzekeringsmaatschappijen moeten uitbetalen (claims) kunnen zij dit doen door een afname van de “float”. Tegelijkertijd worden er dankzij nieuwe contracten ook weer premies aan de “float” toegevoegd. Door de jaren heen blijft de “float” dan ook stabiel. Door de “float” te beleggen en de groei van zijn verzekeringsbedrijf kon Berkshire Hathaway uitgroeien tot een van de grootste bedrijven ter wereld. Een belangrijke belegging die in de beginjaren heeft bijgedragen aan de groei van Berkshire Hathaway is bijvoorbeeld See’s Candies. See’s Candies is een bedrijf dat snoepwaren verkoopt. Dit bedrijf is destijds gekocht voor $25 mln. in 1972. In 2014 gaf WB aan dat See’s $1,9 mld. aan belastingen heeft verdiend sinds de overname. Waarbij er slechts $40 mln. aan extra investeringen nodig waren. Dit geld heeft Berkshire gebruikt om andere beleggingen te doen.

Berkshire Hathaway Q2 17: verzekeringsdivisie onder druk, spoorwegbedrijf boekt sterke resultaten, kasgeld $100 mld., groei boekwaarde 6,2%

De winst van Berkshire komt in het tweede kwartaal van 2017 uit op $4,26 mld. dit is een daling ten opzichte van het tweede kwartaal in 2016. Wel zitten hier een aantal bijzondere posten in, waardoor het belangrijker is om naar het operationeel resultaat te kijken. Het operationeel resultaat komt in het tweede kwartaal uit op $4,11 mld. tegen een operationeel resultaat van $4,60 mld. in 2016. Het spoorwegbedrijf BNSF boekte sterke resultaten. Het resultaat kwam dan ook uit op $958 mln. dit is fors hoger dan vorig jaar +24%. BNSF profiteerde onder meer van de toename in het vervoer van kolen. De Utilities en Energy-divisie boekte een goed resultaat van $516 mln. Dit is een stijging van 7% jaar-op-jaar. Bij de verzekeringsdivisie staat het resultaat onder druk, dit kwam dan ook uit op een underwriting resultaat van -/- 22 mln. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig jaar. Dit komt voornamelijk door negatieve valutaeffecten in verband met de herwaardering van “reinsurance liabilities” en ook door voorzieningen die getroffen moeten worden voor verliezen in voorgaande jaren maar ook verliezen in verband met “catastrophe events” en een toename van een afboeking op “retroactive reinsurance contracts”. De Manufacturing, Service en Retailing-divisie waar Precision Castparts onder valt boekte een resultaat van $1,66 mld: een stijging van 11% jaar-op-jaar. De resultaten werden positief beïnvloed ten opzichte van 2016 door de overname van Precision Castparts en Duracell. Berkshire heeft $100 mld. aan kasgeld op de balans. De boekwaarde per A-aandeel van Berkshire is op dit moment $182.816 dit is een stijging van 6,2% sinds 1 januari 2017. In 2016 heeft de boekwaarde een stijging laten zien van 10,7%. Dit is de sterkste groei van de boekwaarde sinds 2014. De koers van Berkshire heeft dit jaar een rendement laten zien van +10% in dollars.

Koers-winstverhouding geen goede indicator: alternatief koers-boekwaardeverhouding

De koers-winstverhouding bij Berkshire Hathaway is geen goede indicator voor de groei. In de winst per aandeel zitten namelijk niet de ongerealiseerde koerswinsten en verliezen van de aandelenposities. Dit in tegenstelling tot de koers-boekwaardeverhouding. WB gebruikt daarom de groei van de koers-boekwaardeverhouding voor een ruwe indicatie van de groei in intrinsieke waarde. Voor het bepalen van de waardering kijken wij dan ook naar de huidige koers-boekwaardeverhouding. Deze is op dit moment 1,46. Ten opzichte van de gemiddelde koers-boekwaardeverhouding van de afgelopen 25 jaar (1,6) is Berkshire dan ook aantrekkelijk gewaardeerd.

Kansen

  • De balans van Berkshire is sterk. Het minimale bedrag aan kasgeld dat WB aanhoudt is $20 mld. in U.S. Treasury bills. Dit betekent dat op het moment dat er een recessie uitbreekt, Berkshire kapitaal kan verstrekken aan bedrijven die dit nodig hebben. In 2008 verstrekte Berkshire in drie weken tijd $15,6 mld. kapitaal aan Amerikaanse bedrijven.
  • Berkshire Hathaway is een defensieve belegging door de sterke balans, sterke vrije kasstroom en vooraanstaande bedrijven die opereren in verschillende sectoren.

Risico's

  • De omzet van BNSF in 2016 bestaat voor 18% uit kolen. Door de lage gasprijs en de overstap van kolen naar gas door nutsbedrijven zijn er minder kolen nodig. Dit kan impact hebben op de omzet en winst van BNSF.
  • Auto's zonder bestuurders (driverless cars) kunnen ertoe leiden dat Geico minder premies gaat ontvangen. Doordat er minder ongelukken gebeuren, zullen er minder uitgebreide verzekeringen voor auto's nodig zijn.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 142 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 202. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 218717,0 op Berkshire Hathaway 2,9 9,39 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 218717,0 op Berkshire Hathaway 2,9 9,39 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen