Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Analyse: SBM Offshore SBM Offshore

donderdag 10 augustus 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000360618 EUR 16.7 1.62 Nee Long Energie

Ik blijf onder de indruk van de resultaten die SBM boekt in deze lastige tijd in de sector. Voornamelijk de divisie Lease en Operate boekt echt sterke resultaten. SBM verhoogd dan ook de outlook, waarbij het concern een bedrijfsresultaat verwacht dat meer is dan $750 mln. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat de break-even prijzen van diepwaterprojecten fors lager zijn. Offshore blijft dan ook belangrijk: circa 30 mln. vaten van de wereldwijde productie van 96 mln. vaten is offshore. SBM heeft in de periode 2014-2016 de operationele kosten verlaagd met 58% en een waardering (prijs/boekwaarde) van 1,5. Dit is een premie ten opzichte van de sector die een prijs/boekwaardeverhouding heeft van 0,9. Maar een forse korting ten opzichte van het langjarige gemiddelde. Gezien de sterke resultaten van de lease en operate divisie vind ik de premie ten opzichte van de sector terecht.

Wereldwijd actief als toeleverancier van de offshore olie- en gasindustrie

SBMO is wereldwijd actief als toeleverancier van de offshore-olie- en gasindustrie. De huidige activiteiten bestaan uit de bouw, aanvoer en offshore-installatie van systemen voor de productie en opslag van olie- en gasproducten. Ook levert het bedrijf kant-en-klare oplossingen (‘turnkey’-projecten), naast het leasen van eigen schepen en platforms. Verder is SBMO bekend om zijn zogenoemde ‘FPSO’s’: Floating, Production, Storage and Offloading. Dat zijn omgebouwde tankers die olie en gas op zee kunnen oppompen, opslaan en overladen.

SBM Offshore H1: beter dan verwacht, outlook wordt licht verhoogd

SBMO heeft in de eerste helft van het jaar een omzet geboekt die minder is dan de consensusverwachting van analisten. De omzet kwam uit op $835 mln., dit is een daling van 11% jaar- op-jaar. Voornamelijk door de divisie Turnkey. Deze divisie liet een daling zien van de omzet van maar liefst 73% (joj). In deze divisie worden veel minder orders geboekt. De lease & operate divisie liet juist een stijging zien van 24% jaar-op-jaar, voornamelijk door de “start-up” van nieuwe FPSO’s. Het operationele resultaat was dan ook beter dan verwacht. Deze liet een stijging zien van maar liefst 32% jaar-op-jaar. Dit komt door de bijdrage van de nieuwe FPSO’s aan het resultaat van de divisie Lease en Operate. De aangepaste winst per aandeel liet dan ook een fors beter dan verwacht resultaat zien. Het bedrijf heeft een positieve outlook op de middellange en lange termijn op de diepwatermarkt, doordat het concurrentievermogen fors verbeterd is. De break-even prijzen van diepwaterprojecten zijn namelijk fors lager door deflatie. Klanten blijven wel voorzichtig in het nemen van beslissingen met betrekking tot projecten. De offshore sector laat dan ook een langzaam herstel zien. SBM verhoogd de outlook waarbij het concern een omzet verwacht van $1,7 mld. en een bedrijfsresultaat die meer is dan $750 mln. Er is nog geen nieuws over het onderzoek wat nog steeds loopt in verband met omkooppraktijken. De netto-schuld van het concern komt uit op $3,1 mld. dit is licht lager dan in het vierde kwartaal van 2016.

Lage waardering: wel premie ten opzichte van de sector

SBM Offshore heeft een koers-boekwaardeverhouding met een forse korting ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Binnen de olieservicesindex zijn er veel bedrijven die verlies boeken of vanwege de cycliciteit een enorm hoge koers-winstverhouding hebben. De koers-boekwaardeverhouding is dan ook een betere indicator. Wel heeft SBM een koers-boekwaardeverhouding met een premie ten opzichte van de sector. Gezien de sterke resultaten van de lease & operate divisie vind ik deze premie terecht.

Kansen

  • SBMO is specialist in platforms voor diepzeewinning. De verwachting is dat de vraag naar diepzeewinning op de middelange en lange termijn weer aantrekt. Hier kan SBM dan fors van profiteren.
  • SBMO is een van de hoofdrolspelers in de groeiende FPSO-markt.

Risico's

  • Er lopen onderzoeken door de Amerikaanse autoriteiten naar omkooppraktijken. SBMO kan schuldig worden bevonden en worden veroordeeld tot de betaling van een boete.
  • Oliemaatschappijen behalen door de lagere olieprijs minder winst en investeren daarom ook minder. Dat heeft gevolgen voor de orders van SBMO.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 11 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 16,2. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10,4 op SBM Offshore 9,9 1,04 1,14 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9,41 op SBM Offshore 5,4 2,01 2,11 +5,64 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 12,74 op SBM Offshore 7,0 1,53 1,63 -7,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 13,7 op SBM Offshore 4,4 2,49 2,59 -4,51 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van SBM Offshore bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.