Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Voortzetting van de ‘risk-off’-stemming op de markten

vrijdag 11 augustus 2017

Lagere aandelenkoersen, een lagere Duitse tienjaarsrente, een sterkere dollar, duurdere olie en een oplopende goudprijs. Allemaal tekenen van toenemende onzekerheid van beleggers. De risicoknop ging dus naar ‘uit’ op de financiële markten: ‘risk-off’. Zo was de stemming op de Europese markten gisterochtend.

Nog steeds werden de spanningen tussen de alfa-mannetjes uit Washington en Pyong Yang (Noord-Korea) het vaakst genoemd als de aanleiding daartoe. Maar ook een rapportje van de vooraanstaande Amerikaanse vermogensbeheerder Pimco trok de aandacht. De analisten daarvan beoordelen de waarderingen van Amerikaanse aandelen inmiddels als pittig, maar vooral Amerikaanse bedrijfsobligaties vinden zij duur. De extra rente die de belegger krijgt vergeleken met een Amerikaanse staatslening is op een historisch laag niveau beland, een gevolg van de jacht op beleggingen met relatief aantrekkelijk ‘direct rendement’ (zoals rente of dividend) in tijden dat staatsobligaties nauwelijks rente opleveren.

Actief management werkt weer

Meer in het algemeen is hun visie dat de huidige gevorderde fase van de eeuwige golfbeweging waarin de economie en de markten zich bevinden - in de VS geldt dit sterker dan bij ons in Europa - vraagt om een selectiever beleggingsbeleid. Dat is natuurlijk geen verrassend geluid uit de hoek van vermogensbeheerders, maar ik ben het er wel mee eens. Het feit dat veel actieve aandelenfondsen dit jaar sterk performen - ook de fondsen in onze beleggingsstrategieën - is misschien wel een eerste bewijs. Actief management werkt weer!

Raadsel: brexit helpt Britse maakindustrie niet

Het macro-economische nieuws in onze tijdzone was gisteren karig. In navolging van Duitsland eerder deze week meldde ook Frankrijk een afname van de industriële productie in juni. Maar het was slechts een dipje in een positieve trend. Ten opzichte van een jaar eerder was de productie nog steeds een mooie 2,6% omhoog. Meer verwondering zal de bekendmaking van de Britse productiecijfers hebben opgeleverd. Afgezien van een incidenteel hogere olie-en gasproductie boekte de maakindustrie in het Verenigd Koninkrijk in juni opnieuw geen groei, evenmin als in alle voorgaande maanden dit jaar. Terwijl het sinds het brexitreferendum 13% zwakkere Britse pond toch voor een impuls zou moeten zorgen, zeker in een gezond groeiende wereldeconomie. Maar ja, economen begrijpen wel meer niet, dezer dagen.

Producenten-prijsinflatie in VS valt tegen

Uit Washington D.C. kwam het nieuws dat de producentenprijzen in de VS in juli een kleine daling lieten zien. Er werd op een kleine stijging gerekend, wat logisch zou zijn, gezien de zwakkere dollar en de hogere olieprijzen. Jaar op jaar was er wel een stijging, maar slechts 1,8% tegen 2,1% verwacht. De rente op tienjaars-staatsleningen van de VS daalde weer een paar basispunten verder op het nieuws en de dollar verzwakte iets.

Bank- en IT-aandelen onderuit op Wall Street

De Europese aandelenmarkten sloten een dik procent in de min. Britse aandelen van bedrijven uit de financiële sector en oliemaatschappijen daalden het hardst. Amerikaanse aandelen openden stevig in de min: financiële waarden, door de dalende rente en IT-aandelen, door de hoge koersen het meest. Dat is niet zo goed voor de relatieve performance van onze beleggingsstrategieën ten opzichte van het marktgemiddelde omdat wij een ‘overweging’ in beide aandelensectoren aanhouden. De S&P 500-index daalde bijna 1,5% en de Nasdaq ruim 2%.

Spanningen rond Noord-Korea drukken koersen in Azië

Ook In Azië werd de lange periode van kalmte verder verstoord door de situatie rond Noord-Korea. In Hongkong daalden de koersen ruim 2% vanochtend. Er klonk vannacht weinig verzoenende taal uit Washington. Verwacht vandaag een voortzetting van de ‘risk-off’-stemming op de markten!

Agenda van vandaag

Vandaag op macrogebied eerst de consumentenprijsinflatiecijfers (CPI) uit Frankrijk en Duitsland over juli. Gerekend wordt op 0,8% en 1,5% (jaar op jaar) respectievelijk. De verwachting voor de Amerikaanse CPI voor juli vanmiddag ligt op 1,8%. Werk aan de winkel dus nog, voor het centrale-bankduo Mario Draghi (ECB) en Janet Yellen (Fed).

 

Alvast prettig weekend!   

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 516,59 op AEX 10,1 5,66 5,68 +4,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 459,05 op AEX 5,0 11,46 11,48 +2,32 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,72 op AEX 9,9 5,73 5,75 -4,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 676,0 op AEX 4,9 11,76 11,77 -2,16 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 augustus 2017, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.