Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Voortzetting van de ‘risk-off’-stemming op de markten

vrijdag 11 augustus 2017

Lagere aandelenkoersen, een lagere Duitse tienjaarsrente, een sterkere dollar, duurdere olie en een oplopende goudprijs. Allemaal tekenen van toenemende onzekerheid van beleggers. De risicoknop ging dus naar ‘uit’ op de financiële markten: ‘risk-off’. Zo was de stemming op de Europese markten gisterochtend.

Nog steeds werden de spanningen tussen de alfa-mannetjes uit Washington en Pyong Yang (Noord-Korea) het vaakst genoemd als de aanleiding daartoe. Maar ook een rapportje van de vooraanstaande Amerikaanse vermogensbeheerder Pimco trok de aandacht. De analisten daarvan beoordelen de waarderingen van Amerikaanse aandelen inmiddels als pittig, maar vooral Amerikaanse bedrijfsobligaties vinden zij duur. De extra rente die de belegger krijgt vergeleken met een Amerikaanse staatslening is op een historisch laag niveau beland, een gevolg van de jacht op beleggingen met relatief aantrekkelijk ‘direct rendement’ (zoals rente of dividend) in tijden dat staatsobligaties nauwelijks rente opleveren.

Actief management werkt weer

Meer in het algemeen is hun visie dat de huidige gevorderde fase van de eeuwige golfbeweging waarin de economie en de markten zich bevinden - in de VS geldt dit sterker dan bij ons in Europa - vraagt om een selectiever beleggingsbeleid. Dat is natuurlijk geen verrassend geluid uit de hoek van vermogensbeheerders, maar ik ben het er wel mee eens. Het feit dat veel actieve aandelenfondsen dit jaar sterk performen - ook de fondsen in onze beleggingsstrategieën - is misschien wel een eerste bewijs. Actief management werkt weer!

Raadsel: brexit helpt Britse maakindustrie niet

Het macro-economische nieuws in onze tijdzone was gisteren karig. In navolging van Duitsland eerder deze week meldde ook Frankrijk een afname van de industriële productie in juni. Maar het was slechts een dipje in een positieve trend. Ten opzichte van een jaar eerder was de productie nog steeds een mooie 2,6% omhoog. Meer verwondering zal de bekendmaking van de Britse productiecijfers hebben opgeleverd. Afgezien van een incidenteel hogere olie-en gasproductie boekte de maakindustrie in het Verenigd Koninkrijk in juni opnieuw geen groei, evenmin als in alle voorgaande maanden dit jaar. Terwijl het sinds het brexitreferendum 13% zwakkere Britse pond toch voor een impuls zou moeten zorgen, zeker in een gezond groeiende wereldeconomie. Maar ja, economen begrijpen wel meer niet, dezer dagen.

Producenten-prijsinflatie in VS valt tegen

Uit Washington D.C. kwam het nieuws dat de producentenprijzen in de VS in juli een kleine daling lieten zien. Er werd op een kleine stijging gerekend, wat logisch zou zijn, gezien de zwakkere dollar en de hogere olieprijzen. Jaar op jaar was er wel een stijging, maar slechts 1,8% tegen 2,1% verwacht. De rente op tienjaars-staatsleningen van de VS daalde weer een paar basispunten verder op het nieuws en de dollar verzwakte iets.

Bank- en IT-aandelen onderuit op Wall Street

De Europese aandelenmarkten sloten een dik procent in de min. Britse aandelen van bedrijven uit de financiële sector en oliemaatschappijen daalden het hardst. Amerikaanse aandelen openden stevig in de min: financiële waarden, door de dalende rente en IT-aandelen, door de hoge koersen het meest. Dat is niet zo goed voor de relatieve performance van onze beleggingsstrategieën ten opzichte van het marktgemiddelde omdat wij een ‘overweging’ in beide aandelensectoren aanhouden. De S&P 500-index daalde bijna 1,5% en de Nasdaq ruim 2%.

Spanningen rond Noord-Korea drukken koersen in Azië

Ook In Azië werd de lange periode van kalmte verder verstoord door de situatie rond Noord-Korea. In Hongkong daalden de koersen ruim 2% vanochtend. Er klonk vannacht weinig verzoenende taal uit Washington. Verwacht vandaag een voortzetting van de ‘risk-off’-stemming op de markten!

Agenda van vandaag

Vandaag op macrogebied eerst de consumentenprijsinflatiecijfers (CPI) uit Frankrijk en Duitsland over juli. Gerekend wordt op 0,8% en 1,5% (jaar op jaar) respectievelijk. De verwachting voor de Amerikaanse CPI voor juli vanmiddag ligt op 1,8%. Werk aan de winkel dus nog, voor het centrale-bankduo Mario Draghi (ECB) en Janet Yellen (Fed).

 

Alvast prettig weekend!   

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 485,33 op AEX 10,0 5,34 5,36 +4,70 %
Sprinter BEST Long 431,51 op AEX 5,0 10,67 10,69 +2,30 %

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 574,0 op AEX 11,1 4,88 4,89 -4,68 %
Sprinter BEST Short 643,29 op AEX 5,0 10,81 10,83 -2,17 %

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.