Video: Beleggingstips voor handelen in Sprinters

Beleggingstips voor handelen in Sprinters

Het is belangrijk is dat u de werking van een Sprinter goed begrijpt. Met deze beleggingstips kunt u de meest gemaakte fouten met Sprinters voorkomen.

1. Te scherp stop loss-niveau
Sprinters met een stop loss-niveau dicht bij de koers van het aandeel vergen een relatief kleine investering. Het lijkt dan ook aantrekkelijk om een Sprinter van bijvoorbeeld € 0,50 te kopen. Uit het volgende voorbeeld blijkt dat dit niet altijd een goed idee is: Stel, u heeft een Sprinter Long en het aandeel daalt slechts een klein beetje, het kan dan voorkomen dat de Sprinter het stop loss-niveau bereikt. Het kan daarom beter zijn om een Sprinter te kiezen met een lager stop loss-niveau. Hierdoor wordt uw Sprinter niet meteen beëindigd als de koers van het aandeel even tegen uw visie in gaat.

2. Te veel Sprinters kopen
Bij een Sprinter met een stop loss-niveau dicht bij de actuele koers is de eigen inleg relatief laag. Een veel gemaakte fout is dat beleggers zich laten verleiden door deze relatief lage prijs van de Sprinter en bijvoorbeeld meteen 1,000 Sprinters kopen. Hierbij betekent elke beweging van € 1 in het aandeel, € 1,000 euro in de Sprinter positie. Hierbij loopt u een heel ander risico dan de aandelenbelegger die bijvoorbeeld 100 aandelen heeft.


3. Te weinig spreiden
Sommige beleggers zijn zo enthousiast over een aandeel dat ze een te groot bedrag in een Sprinter investeren. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat uw visie niet uitkomt. Een goede beleggingstip is om wat spreiding aan te brengen in uw portefeuille. Met beleggen in Sprinters kunt u gemakkelijk met een kleiner bedrag een positie innemen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een goede spreiding aan te brengen in uw portefeuille.

 

Nog meer video's bekijken? Klik hieronder voor meer Sprinter video's!

> Sprinters selecteren en kopen

> Sprinters en dividend

> Sprinters op Futures

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.