Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Sterke euro: rem op groei bedrijfswinsten

woensdag 30 augustus 2017

Ik weet niet of het de restanten zijn van orkaan Harvey maar het komt hier in de Kop van Noord-Holland al een paar uur met bakken uit de lucht. Goed voor de tuin maar ik zit hier nu wel met het licht aan het Dagbericht beleggen te tikken. Jammer genoeg worden de dagen al weer snel korter.

Het was gisteren niet de eerste keer dat beleggers geconfronteerd werden met het nieuws dat Noord-Korea een raket heeft afgevuurd. En het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Toch worden de zenuwen van beleggers iedere keer weer op de proef gesteld. Want ‘wat als..?’ Twee weken geleden hebben we, ook naar aanleiding van raketproeven door Noord-Korea, al een beknopte vraag-en-antwoordpublicatie [https://www.ing.nl/media/ING_Vraag-en-antwoord-spanningen-Noord-Korea-augustus-2017_tcm162-130091.pdf] gemaakt. Daarin schreven we dat we rekening hielden met nieuwe acties vanuit Noord-Korea maar dat je je als belegger niet moet laten leiden door kortetermijnsentiment.

Sterke euro: rem op groei bedrijfswinsten

Dat we te maken zouden krijgen met een ‘risk-off’-dag, dus een risicomijdende reactie, hadden we hier gisterochtend al aangekondigd. Maar dat de koersdalingen op de Europese aandelenbeurzen gisteren gemiddeld veel heftiger waren dan op de Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenmarkten is wel opvallend. Daar lijken beleggers steeds meer te wennen aan overvliegende raketten. De oorzaak van het negatieve sentiment op de Europese beurzen moeten we dan ook elders zoeken: in de euro. Mede door de afnemende politieke onzekerheid en de goede economische ontwikkelingen wordt ook de euro tegenwoordig gezien als een 'veilige haven' in tijden van onzekerheid, net als goud en de Zwitserse frank. De traditionele reservemunt, de Amerikaanse dollar, wordt, met president Trump aan het roer in de VS, op dit moment als minder veilig ingeschat. Het nadeel is dan wel dat wanneer de onzekerheid elders in de wereld toeneemt – of dat nu is in de VS of ergens in Azië – onze munt massaal wordt gekocht en daardoor meer waard wordt tegenover andere valuta’s. Dat is leuk als we buiten de eurozone op vakantie gaan maar dat is niet gunstig voor de winstgroeiverwachtingen van exportbedrijven in de eurozone. En indirect dus ook voor de economische groei hier.

Sterke euro doorn in oog van ECB

In reactie op de toegenomen onzekerheid schoot de euro gisterochtend naar 1,207 dollar voor een euro. Het is voornamelijk vanwege deze sterkere euro dat de Europese aandelenmarkten de afgelopen maanden zo onder druk liggen. Bovendien leidt een sterkere euro tot lagere inflatieverwachtingen waardoor de beweging van dalende rentes op ‘veilige’ eurostaatsobligaties nog eens wordt versterkt. Dit maakt het er voor de Europese Centrale Bank (ECB) niet gemakkelijker op. Die ziet liever een zwakkere munt, zodat de inflatie kan aantrekken en de ECB het obligatie-opkoopprogramma kan terugschroeven. Volgende week gaat het beleidscomité van de ECB weer vergaderen en zullen ECB-voorzitter Mario Draghi en de zijnen ons vertellen wat ze van plan zijn. Terug naar de markten. Na een flink lagere opening van de Europese aandelenbeurzen werd de euro, na de slechts licht lagere opening van Wall Street, aan het einde van de handelsdag iets zwakker en veerden de koersen iets op nadat de euro iets minder sterk werd. De Stoxx Europe 600-index sloot uiteindelijk met een verlies van iets meer dan 1% op het laagste niveau in zes maanden. De Duitse DAX verloor 1,5%. De euro sloot in Europa op 1,202 en de Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 0,34%.

Huidige zwakte van de dollar lijkt overdreven, gezien economie VS

Amerikaanse beleggers lijken inmiddels te wennen aan het raketgeweld van de Noord-Koreanen en hadden vooral oog voor de voordelen van een zwakkere dollar voor Amerikaanse bedrijven. En uiteraard voor de gevolgen van orkaan Harvey in het zuidoosten van de VS. Na een lagere opening maakten de aandelenkoersen gisteren op Wall Street de sterkste opwaartse beweging sinds de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november vorig jaar. De verzwakking van de dollar in de afgelopen weken lijkt ons overdreven, gezien de huidige economische ontwikkelingen in de VS. Gisteren werd bekend dat de index van het consumentenvertrouwen in augustus onverwacht is gestegen van 121,1 punten naar 122,9 punten. Analisten rekenden op een daling naar 120,7 punten. Verder zijn de huizenprijzen in de VS in juni met gemiddeld 5,7% op jaarbasis gestegen. Dit geeft, net zoals we dit in Nederland zien, een flinke opkikker aan het consumentenvertrouwen. De S&P 500-index sloot uiteindelijk met een winst van 0,1%. De Nasdaq won 0,3% net als de Dow Jones. De euro sloot in de VS op 1,968 tegenover de dollar (EUR/USD) en de Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 2,13%.

Stemming in Azië profiteert van terughoudende uitspraken Trump en Kim

In Azië lijkt de angst voor de Noord-Koreaanse rakettesten vanmorgen verder te zijn afgenomen. Terughoudende uitspraken van president Trump en de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un worden door beleggers positief uitgelegd en duiden niet op een verdere escalatie. De stemming op de beurzen in Azië is vanmorgen dan ook 'risk-on' (meer risicobereidheid). Hogere aandelenkoersen en lagere obligatiekoersen zijn het gevolg. Mede door een iets zwakkere yen staat de Nikkei in Tokio op een winst van 0,8%. Ook de meeste andere Aziatische beurzen staan op dit moment op winst. De Kospi-index in Seoel staat 0,1% hoger en de Hang Seng-index in Hongkong wint 0,9%. De euro noteert rond de 1,197 en de goudprijs staat iets lager. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse beursindices noteren licht hoger. We gaan in Europa dan ook naar verwachting een inhaalslag maken en hoger openen.

Agenda van vandaag

De cijfers over het Nederlandse producentenvertrouwen zijn net uitgekomen en ik zie dat de index in augustus iets is gedaald van 6,6 naar 5,4 punten. Niets schokkends, gezien de vakantieperiode. Verder krijgen we vandaag inflatiecijfers uit Duitsland en Spanje en worden er vertrouwensindices uit de eurozone bekendgemaakt. Uit de VS verwachten we vanmiddag een nieuwe schatting van de tweedekwartaal-groeicijfers. Er wordt verwacht dat de Amerikaanse economie volgens de laatste cijfers in het 2e kwartaal met 2,7% (omgerekend naar jaarbasis) is gegroeid. Bij een vorige schatting was dit nog 2,6%. Ook krijgen we de arbeidsmarktcijfers van loonstrookjesverwerker ADP. De verwachting is: 185.000 nieuwe banen in augustus. Ik ziet dat het buiten inmiddels is opgehouden met regenen. Hopelijk wordt het vandaag ook een iets betere beursdag dan gisteren.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 11213,43 op DAX 10,0 12,34 12,35 -0,72 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9971,96 op DAX 5,0 24,82 24,83 -0,40 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13654,6 op DAX 9,8 12,75 12,76 +0,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13890,0 op DAX 6,6 18,93 18,94 +0,37 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 30 augustus 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.