Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Vermoeide doji-star?

woensdag 13 september 2017

De krachtige herstelbeweging werd gisteren voortgezet met een volgende opwaartse gap. Daarbij werd de laatste belangrijke weerstand tot aan de zone 531,60 – 533,20 getest bij 526,80. Komt er binnenkort een draai?

Eindfase opgaande kortetermijnbeweging ingegaan?

In een week tijd is de AEX vanaf de recente hogere zeerkortetermijnbodem bij 512,80 ongeveer 14 punten opgelopen. Vooral in de laatste paar dagen wordt er een krachtig vervolg gegeven aan deze opwaartse kortetermijnbeweging. Naar mijn mening passen deze bewegingen nog steeds binnen de grenzen van het grotere topvormingsproces. Ook lijkt de eindfase van deze opgaande kortetermijnbeweging te zijn ingegaan. De opwaartse ruimte lijkt beperkt tot maximaal de zone 531,60 – 533,20, maar de vraag is of de AEX wel bij deze zone zal komen in de komende dagen. De huidige opleving had ik niet zo krachtig verwacht, maar er ontstaan momenteel wel een aantal haarscheurtjes in deze opgaande kortetermijnbeweging. Als we kijken naar de technische indicatoren dan zien we dat deze over de afgelopen weken/maanden nog steeds neerwaarts gericht zijn. De MACD gaf weliswaar een positieve crossing vanaf een lagere bodem over de afgelopen maanden, maar in het middellangetermijnbeeld zijn er nog steeds lagere topen te zien. De RSI herstelde ook goed maar ook deze indicator laat nog steeds een dalende middellangetermijntrend zien. Ook zijn er meerdere signalen vanuit de daggrafiek zelf die wijzen op beperkte verdere ruimte en een verhoogde kans dat een volgende top dichtbij is.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Long

525,20 / 524 / 522,70 / 521,60

526,80 / 528,50 / 529,80 / 531,20

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Exhausting gap

Als we kijken naar de daggrafiek dan zien we dat ongeveer 2 weken geleden een hertest plaatsvond van de zware steunzone rond 506,20. Deze steunzone ligt al sinds maart als belangrijke ondergrens in de grafiek. Zowel tijdens de 1e correctie in mei-juni evenals tijdens de 2e correctie in augustus werd deze steunzone opgezocht. Hierdoor zijn ook nog steeds de contouren van een groot toppatroon te zien met een te berekenen koersdoel van ongeveer 475. Voorwaarde voor de activatie van dit patroon is wel dat de 506,20 structureel neerwaarts wordt gebroken. Zolang dat niet gebeurt, blijft er slechts sprake van een potentieel toppatroon. Bij de meest recente test van de 506,20 van eind augustus, werd een doji-hammer als bodempatroon op de borden gezet. Dit was het startsein van de huidige krachtige opleving. Een sterk vervolgsignaal was de recente doorbraak van de dalende toppenlijn van de 2e correctie. Opvallend is verder dat er een viertal opwaartse gaps in ongeveer 2 weken werden gevormd. De 2e gap (rond 514) werd tijdens de vorming van de 1e hogere kortetermijnbodem (512,80) gesloten, maar de andere 3 gaps staan nog open. Kijkend naar de laatste 2 gaps van de afgelopen dagen, lijkt de gisteren gevormde gap een zogenoemde ‘exhausting gap’ te kunnen worden. Dit is een laatste krachtige opwaartse beweging voordat een neerwaartse draai plaatsvindt.

Consolidatie van 5 maanden lang op de maandgrafiek

In het middellangetermijnbeeld is er naar mijn mening nog steeds sprake van een groot topvormingsproces sinds mei dit jaar. Destijds werd de hogere jaartop bij 537,80 op de borden gezet. Deze correctieve fase bestaat tot op heden uit een tweetal losse correcties van 5% tot 6%. Ik verwacht dat er minimaal nog 1 diepere correctie kan plaatsvinden voordat een belangrijke en volgende hogere middellangetermijnbodem zal worden geplaatst (tot onder de 506,20). We zagen een klassiek topvormingsproces waarbij vooral de afstand tot aan het 200-daags gemiddelde in mei (ruim 12%) de nodige risico’s aangaf. Ook zien we op de maandgrafiek een smalle consolidatie waarbij maandelijks een toppatroon werd gevormd, te weten een shooting star, een bearish engulfing en een dark cloud cover. Ook bij de belangrijke toppen op de weekgrafiek werden bearish engulfing patronen gevormd. Zolang de AEX onder zowel de 533,20 evenals de 537,80 blijft, blijven deze toppatronen intact. Een vergelijkbare beweging evenals dezelfde belangrijke toppatronen op de maandgrafiek zagen we ook in de periode na april 2015. Destijds duurde het ook 5 maanden voordat een krachtig verder neerwaarts vervolg werd ingezet.

Stijgende kortetermijnbodemlijn bij 518,60

Kijkend naar de daggrafiek vallen de vele opwaartse gaps dus op, waarbij er mogelijk gisteren een exhausting gap is gevormd. Deze mogelijkheid wordt versterkt door de gisteren gevormde candlestick patronen. In veel indices zagen we zogenoemde doji-stars, kleine candlesticks met een relatief smalle body. Dit wijst op een mogelijke omkeer in de markt. Zodra de AEX de gap tussen de 524 en 525,20 wordt gesloten, treedt een eerste verslechtering op en kan de top zijn geplaatst bij de 527,40. In dat scenario zou een dubbele en lagere top rond de 527 zijn geplaatst. Daaronder liggen verder nog steunpunten bij de bekende 522,70 (voormalige top), de vorige gap tussen 519,50 en 521,60, het 50-daags gemiddelde van 520,70 en de opgaande kortetermijnbodemlijn. Deze bodemlijn loopt langs de bodems van 505,90 en 512,80. Hij loopt dagelijks ongeveer 1 indexpunt op en is vandaag te vinden bij 518,60. Een slotkoers hieronder geeft aan dat de opgaande beweging ten einde is gekomen in het kortetermijnbeeld en de druk op de 506,20 weer kan worden opgevoerd. Dit blijft voor de komende tijd mijn uitgangspunt. Zolang de AEX de gisteren gevormde opwaartse gap open laat staan (boven de 524 blijft), is er nog meer opwaartse ruimte richting de zeer belangrijke zone 531,60 – 533,20. Net als in 2015 zou er dan een 3e test van deze lagere toppenzone kunnen plaatsvinden. Tussenliggend is nog een dalende toppenlijn te zien (blauwe lijn) die loopt langs de toppen van 537,80 en 533,20 en vandaag bij 531,20 ligt.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,27 op AEX 10,0 5,68 5,70 +1,25 %
Sprinter BEST Long 458,01 op AEX 5,0 11,45 11,47 +0,70 %

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 626,98 op AEX 10,0 5,74 5,76 -1,37 %
Sprinter Short 673,0 op AEX 4,9 11,58 11,59 -0,69 %

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 september 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.