Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Meer risicobereidheid op Europese beurzen

woensdag 13 september 2017

Ik heb hem Kees genoemd, de storm die vanmorgen over de Kop van Noord-Holland trekt. En we zitten duidelijk niet in het oog. Ik hoop dat de dakpannen bij deze eerste echte herfststorm zullen blijven liggen. Het is natuurlijk helemaal niets in vergelijking met de orkanen elders in de wereld, maar is wel een teken dat de zomer nu echt voorbij is.

Voor beleggers is het najaar vaak een goede tijd om iets meer risico te nemen omdat bijvoorbeeld de aandelenrendementen in de laatste maanden van het jaar vaak positief zijn. Dit was in ieder geval de afgelopen vijf jaar het geval bij de MSCI AC World Index (total return in euro's). Laten we hopen dat dit ook nu zo is. De ‘omgevingsfactoren’ zijn in ieder geval positief. De economische groei is prima en de prijs van geld, oftewel de rente, zal naar verwachting nog wel even laag blijven. Tegelijkertijd zijn wereldwijde aandelen niet heel duur (maar ook niet goedkoop) en zijn er genoeg geopolitieke risico's die niet bepaald aanmoedigen om meer risico te nemen. Enige terughoudendheid is dus op zijn plaats. We houden daarom vast aan een neutrale weging van aandelen in onze beleggingsstrategieën.

Meer risicobereidheid op Europese beurzen

Gisteren waren beleggers vooral gefocust op de afnemende geopolitieke spanningen en de meevallende gevolgen van orkaan Irma. Anders gezegd, er was gebrek aan slecht nieuws. Een typische ‘risk-on’-dag op de Europese beurzen was het gevolg, met lagere koersen van staatsobligaties en hogere aandelenkoersen. Verder werd de dollar iets sterker tegenover de euro. Net als maandag waren het aandelen uit de sector financiële waarden (+1,1%) die de lijst met winnaars aanvoerde. De steilere rentecurve, dus het verloop van de rentes naarmate de looptijden van leningen oplopen, doet de sector goed. Banken verdienen namelijk aan het verschil tussen de (meestal lagere) ‘korte’ rente en de rente op langer lopende leningen. Ook aandelen van dollargevoelige bedrijven zoals bijvoorbeeld Aegon waren gevraagd. De aandelenkoersen van bedrijven uit sectoren die nadeel hebben van hogere rentes lagen juist wat onder druk. De sectorindex van Europese nutsbedrijven bijvoorbeeld daalde gisteren 0,9%.

Duitse 10-jaarsrente stijgt naar 0,40%

De meeste Europese beurzen sloten gisteren in de plus met uitzondering van de FTSE 100 Index in Londen. De Britse beurs ging gebukt onder een sterkere munt in reactie op hoger dan verwachte inflatiecijfers in het Verenigd Koninkrijk. Een mooi voorbeeld van het effect van wisselkoersen op beurskoersen. In onze vraag-en-antwoordpublicatie van vorige week kunt u meer lezen over de effecten van valutaschommelingen op onze strategieën en hoe we daar mee omgaan. De Stoxx Europe 600 Index sloot de handelsdag na hoge omzetten af met een winst van 0,5%. De rente op Duitse 10-jarige staatsobligaties liep met 7 basispunten op naar 0,40%. De euro daalde tegenover de dollar naar 1,196 (EUR/USD).

Amerikaans MKB heeft vertrouwen in toekomst

Op Wall Street leidde de optimistische stemming onder beleggers naar nieuwe records. De S&P 500 Index won nog eens 0,3% en nadert de 2500 punten. Net als in Europa waren het vooral aandelen uit de sector financiële waarden en uit de technologiesector die de kar trokken. De verwachte aankondiging van de nieuwe iPhone van Apple leidde onder andere tot fantasieën van beleggers over Apple’s toeleveranciers. De Nasdaq sloot met een winst van 0,34%. Op macro-economisch gebied was er nog een positief berichtje. De vertrouwensindex van het Amerikaanse MKB is in augustus een fractie gestegen: van 105,2 naar 105,3 punten. Analisten rekenden op een daling naar 104,8 punten. Dit is goed nieuws voor de arbeidsmarkt aangezien het MKB de grootste banenmotor is in de VS. Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 4 basispunten naar 2,17%. We verwachten dat de kapitaalmarktrente nog iets verder zal oplopen en hanteren daarom een korte gemiddelde duratie (lage rentegevoeligheid) voor het obligatiedeel van onze beleggingsstrategieën.

Verdeeld beeld koersen in Azië vanochtend

Op de presentatie van de nieuwe iPhone, gisteren nabeurs in de VS, is vanmorgen Azië door beleggers teleurgesteld gereageerd. Blijkbaar waren de verwachtingen iets te hooggespannen. De koersen van veel toeleveranciers staan onder druk. Mede hierdoor staat de Hang Seng-index in Hongkong op dit moment op een verlies van 0,3%. De beursindex van Taiwan staat op een verlies van 0,7%. Op de Japanse beurs is de stemming iets positiever. De Nikkei koerst op dit moment 0,6% hoger. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de zwakkere Japanse yen. De Kospi-index in Seoel staat op dit moment op een winst van 0,25%. De termijncontracten op de Amerikaanse indices staan iets lager. Ik verwacht dan ook dat de Europese beurzen straks iets lager zullen openen. De euro noteert op het moment van schrijven 1,1983 tegenover de dollar.

Agenda van vandaag

Op de macro-agenda van vandaag staan onder andere definitieve inflatiecijfers uit Duitsland en Spanje over de maand augustus. Verder staan er cijfers over de industriële productie in de eurozone van juli op het programma. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere producentprijsinflatiecijfers. Nu eerst maar eens kijken hoe ik naar Amsterdam ga komen zonder van de weg te worden geblazen.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,082 op EUR/USD 10,2 9,76 9,78 -0,51 %
Sprinter Long 0,949 op EUR/USD 4,8 20,94 20,96 -0,19 %

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,2918 op EUR/USD 10,2 9,79 9,81 +0,62 %
Sprinter Short 1,392 op EUR/USD 4,9 20,61 20,63 +0,29 %

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 september 2017, 9.35 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.