Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Euro stijgt weer tegenover dollar

vrijdag 29 september 2017

Collega Simon heeft vandaag een welverdiende snipperdag dus neem ik het stokje even over. Na een positieve woensdag reageerden de Europese markten gisteren gemixt op onder andere de belastingplannen van Trump. Beleggers hebben moeite de plannen te duiden, er zijn nog te weinig details bekend.

De Stoxx Europe 600 Index bewoog dan ook nauwelijks met een 0,2% hoger slot. Financiële waarden zoals bankaandelen profiteerden net als woensdag nog wat van de hogere rentes en de koersen van oliebedrijven stegen aanvankelijk vanwege een hogere olieprijs. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie steeg naar 52,45 dollar, de hoogste koers sinds april, maar zakte later terug naar 51,59 dollar. Hiertegenover stonden koersdalingen van mijnbouwers en winkelconcerns. Goed economisch nieuws kwam vanuit de eurozone. De economische-vertrouwensindex steeg in september naar 113 punten, het hoogste niveau in tien jaar en boven de verwachting van 112. Dat is dus opnieuw positief nieuws voor de Europese Centrale Bank (ECB) om mee rekening te houden als zij op 26 oktober gaat vergaderen over aanpassingen in het obligatie-opkoopprogramma.

Euro stijgt weer tegenover dollar

De euro reageerde positief op dit nieuws en steeg voor het eerst in vier dagen naar 1,1784 ten opzichte van de dollar. De sterke euro dit jaar heeft voor druk gezorgd op Europese aandelen. Die hebben daardoor minder rendement behaald dan aandelen in de VS, in lokale valuta’s uitgedrukt. Dit, ondanks een sterk economisch herstel en eveneens goede bedrijfsresultaten. De kordate toon van het commentaar van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, leidde tot een wat zwakkere euro, terwijl ook de uitslag van de Duitse verkiezingen de euro verzwakte. Een daling van de euro naar 1,15 ten opzichte van de dollar is mogelijk volgens mij en zou steun zijn voor de Europese aandelenkoersen. In euro's gemeten profiteren Amerikaanse aandelen hier uiteraard ook van.

Amerikaanse smallcapindex stijgt 5% in 3e kwartaal

Amerikaanse aandelenindices stegen gisteren naar recordniveaus en zijn op weg naar het achtste opeenvolgende positieve kwartaal. De S&P 500 Index sloot 0,1% hoger en is de afgelopen drie maanden ongeveer 3,5% opgelopen. De Russell 2000 Index die Amerikaanse smallcap-aandelen volgt, is zelfs meer dan 5% gestegen dit kwartaal. Dat kwam ook door de koersstijging van bijna 2% woensdag na de aankondiging van de plannen van de regering-Trump voor belastingverlagingen. De economische cijfers in de VS hadden gisteren niet veel invloed op de financiële markten. De derde en laatste herziening van de groei van de economie in het tweede kwartaal kwam uit op 3,1%. Dat is 0,1% hoger dan verwacht. En ook de uitkeringsaanvragen leverden geen verassing.

Geen beurs vandaag in China en Zuid-Korea

In Azië zie ik ook geen grote koersbewegingen vandaag. Japanse aandelen noteren op dit moment iets lager, terwijl de meeste andere markten een plus laten zien. De omzetvolumes zijn laag op deze laatste handelsdag van het kwartaal en voorafgaand aan een week waarin enkele belangrijke markten, waaronder China (stichting van de Volksrepubliek) en Zuid-Korea gesloten zijn in verband met nationale feestdagen.

Agenda van vandaag

Vandaag krijgen we onder andere inflatiecijfers uit de eurozone, uiteraard van belang voor het genoemde opkoopprogramma van de ECB. Er wordt gerekend op stijging van de consumentenprijsindex met 1,6% en 1,2% voor de kerninflatie (inflatie exclusief de prijzen van voedsel en energie) in september ten opzichte van een jaar geleden. Verder cijfers over de werkgelegenheid in Duitsland en de huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk. In de VS vanmiddag de inkoopmanagersindex van de regio rond Chicago (verwacht 58,7) en het consumentenvertrouwen (95,3). De futures wijzen op een hogere opening straks in Europa.

Alvast een fijn weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 0,994 op EUR/USD 8,1 12,34 12,36 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,961 op EUR/USD 6,6 15,19 15,21 -0,91 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,2231 op EUR/USD 10,1 9,92 9,94 +1,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,3399 op EUR/USD 4,9 20,45 20,47 +0,94 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 29 september 2017, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.