Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Inkoop preferente aandelen: beschermingswal Unilever lager

vrijdag 13 oktober 2017

Net als de afgelopen dagen was er ook gisteren weinig spektakel op de Europese beurzen. De Europese Unie maakte bekend dat er weinig vooruitgang is geboekt in de laatste brexitgesprekken, waarmee de kans op een rommelig vertrek toeneemt.

Het Britse pond reageerde hierop met een daling, om later op de dag weer iets te herstellen. De aandelenmarkt in Londen trok zich er overigens weinig van aan, de FTSE 100 Index sloot 0,3% hoger. Economisch kwam er goed nieuws vanuit de eurozone. Na twee wat mindere zomermaanden lag de industriële productie in augustus 1,4% hoger dan in juli en 3,8% hoger dan een jaar eerder. Deze cijfers dragen bij aan de positieve groeivooruitzichten voor de regio. Dit was echter niet terug te zien op financiële markten, beleggers waren voorzichtig. De Duitse 10-jaarsrente daalde bijna 2 basispunten naar 0,445%. En de Stoxx Europe 600 Index was per saldo nagenoeg onveranderd: +0,03%.

Inkoop preferente aandelen: bescherming Unilever verminderd

De handel in aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen zorgde voor een beetje beweging op de Europese beurzen. Unilever (ook in Londen genoteerd) steeg 1,8%, onder andere door nieuws over de inkoop van preferente aandelen waarmee de beschermingswal lager wordt. De 'dovish' klinkende notulen van woensdag van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’ (die dus het signaal gaven dat de Fed mogelijk de volgende renteverhoging nog even uitstelt) hadden waarschijnlijk meer invloed dan de industriële-productiecijfers.
 

Vastgoed hoger op lagere rente

Vastgoedaandelen reageerden positief op de lagere rente. Wij hebben eerder deze week besloten om bij het beheer van de beleggingsstrategieën van ING vast te houden aan de in september opgehoogde positie voor deze beleggingscategorie (beursgenoteerd vastgoed). Meer over onze actuele visie kunt u lezen in het Maandbericht beleggen oktober 2017.

 

Kracht Amerikaanse arbeidsmarkt bevestigd

Amerikaanse aandelen deden een stapje terug na de records van de afgelopen tijd. De S&P 500 Index daalde 0,2% door lagere koersen van bank- en telecomaandelen. Citigroup (-3,4%) en JPMorgan (-0,9%) reageerden negatief op de derdekwartaalresultaten. Hoewel de winstcijfers beter waren dan verwacht, waren beleggers minder enthousiast over het volume en de kwaliteit van de kredietverlening. De koersen van beide aandelen waren flink opgelopen de afgelopen maanden. Telecomaandelen stonden onder druk nadat AT&T (-6,1%) bekendmaakte dat het 90.000 videoabonnementhouders had verloren in het derde kwartaal. Volgens het bedrijf zijn het orkaanseizoen en concurrentie van bijvoorbeeld YouTube TV de oorzaak. Verder werd 's middags de wekelijks gemeten hoeveelheid werkloosheidsuitkeringsaanvragen gepubliceerd. Deze stand is gedaald naar 243.000 (verwacht was 250.000). Dat was het laagste niveau sinds augustus, voordat de orkanen een toename van de aanvragen veroorzaakten. Een bevestiging van de kracht van de arbeidsmarkt in de VS.
 

Stijging aandelenkoersen Japan vandaag voortgezet

In Azië een gemengd beeld vandaag. De Nikkei 225 in Tokio staat op dit moment 1% hoger, nadat hij gisteren al op de hoogste koers sinds 1996 was gesloten. Kledingfabrikant en -verkoper Fast Retailing, het zwaarstwegende aandeel in deze index, staat 5,6% hoger vanwege sterke verkoopcijfers buiten Japan. De beursindex in Hongkong is nagenoeg onveranderd en China staat wat in de plus. De Chinese export profiteerde van de wereldwijde vraag en groeide met 9% in september, terwijl de import met 19,5% opliep.
 

Agenda van vandaag

Vandaag onder andere inflatiecijfers uit Duitsland, Italië en Finland. Vanmiddag ook vanuit de VS inflatiecijfers maar ook de detailhandelsverkopen. Deze cijfers zullen waarschijnlijk sterk zijn beïnvloed door het orkaanseizoen. Voor de consumentenprijzen wordt gerekend op een stijging van 0,6% in september ten opzichte van augustus. De verwachting voor de detailhandelsverkopen is een toename van 1,7%. 

Alvast een fijn, volgens de laatste berichten warm, weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0105 op EUR/USD 10,0 9,98 10,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,961 op EUR/USD 6,3 15,73 15,75 +1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 1,205 op EUR/USD 10,2 9,79 9,81 -2,78 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,34 op EUR/USD 5,1 19,68 19,70 -1,55 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 13 oktober 2017, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.