Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Analyse: BNP Paribas BNP Paribas

donderdag 2 november 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000131104 EUR 10.5 4.56 Nee Long Financiële waarden

De kredietportefeuille van BNP Paribas is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken. Bovendien ontwikkelt BNP Paribas zich steeds meer tot een universele bank. Dit heeft de concurrentiepositie in de Benelux versterkt, waardoor de bank marktaandeel wint. Het aandeel noteert tegen een korting ten opzichte van het gemiddelde van de Europese bankensector. We achten deze korting onterecht. Voor de langere termijn lijkt dit een aantrekkelijk waarderingsniveau voor een van de meest gediversifieerde Europese banken.

Een van de grootste banken wereldwijd met Frankrijk en Italië als thuismarkt

BNP Paribas is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP Paribas verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer. Frankrijk en Italië zijn de thuismarkten voor BNP Paribas.

Onderliggend tegenvallend kwartaal door zakenbank, overige activiteiten in lijn

De nettowinst kwam uit op €2,0mld en lag 8% boven de consensusverwachting van analisten. Gecorrigeerd voor eenmalige posten kwam de onderliggende winst echter zo’n 2% lager uit dan de consensus. De tegenvallende winst was vooral te wijten aan de zakenbank die matig presteerde in het derde kwartaal. De omzet lag 3% onder de consensus, maar werden deels gecompenseerd door lager dan verwachte kosten (1% onder de consensus) en lager dan verwachte voorzieningen voor kredietverliezen (10% onder de consensus). De zakenbank boekte een brutowinst die 4% onder de consensus lag. Het resultaat uit de obligatiehandel daalde met 26% joj terwijl de aandelenhandel met 6% joj steeg. Hoewel de resultaten bij de zakenbank dit kwartaal tegenvielen, presteert deze beter dan de meeste Europese zakenbanken over de eerste negen maanden dit jaar met een daling van 7% tegenover een daling van 15% gemiddeld voor de Europese zakenbanken. De daling bij BNP ligt dus meer in lijn met de Amerikaanse banken die een kleinere daling zagen van 5%. Bij de aandelendivisie steeg het resultaat over de eerste negen maanden met 23%, de sterkste stijging van alle zakenbanken in ons beleggingsuniversum die gemiddeld een vlakke ontwikkeling lieten zien. Per saldo dus weinig om zorgen over te maken bij de zakenbank, maar wel een teleurstelling voor de markt die had gerekend op het doorzetten van de relatief sterke trend van de voorgaande kwartalen. Bij de andere divisies (retaildivisies in de thuismarkten en internationale divisies lag de brutowinst gemiddeld grofweg in lijn met de consensus. De kernkapitaalratio op basis van Basel 3 steeg met 10 basispunten kok naar 11,8%. De hefboomratio daalde echter met 10 basispunten kok naar 4,1%. De kapitaalpositie is redelijk, maar een hogere kapitaalratio zou wenselijk zijn, zeker met het oog op de negatieve impact van Basel IV. De doelstelling van het bedrijf zelf ligt op 12%. Over het geheel genomen een redelijk kwartaal met een tegenvaller bij de zakenbank.

Waardering nog steeds aantrekkelijk

BNP Paribas blijft volgens ons een aantrekkelijk gewaarde bank met een bovengemiddelde slagkracht. Het aandeel noteert tegen een kleine korting ten opzichte van het gemiddelde van de Europese banken in ons universum. BNP Paribas noteert tegen 1,1x tastbare boekwaarde en 10,3x de getaxeerde winst voor 2018. De Europese banken in ons universum noteren gemiddeld tegen 1,1x de tastbare boekwaarde en 11,6x de getaxeerde winst voor 2018. We achten deze korting onterecht waarmee het aandeel volgens ons opwaartse potentie heeft dankzij de relatief lage waardering, brede diversificatie en mogelijkheid om bovengemiddeld te profiteren van een verder economisch herstel in de eurozone.

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • BNP Paribas ontwikkelt zich steeds meer tot een universele bank. Dit heeft de concurrentiepositie in de Benelux versterkt, waardoor de bank marktaandeel wint.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP Paribas winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.

Risico's

  • BNP Paribas heeft relatief veel beleggingen in Italiaanse staatsobligaties.
  • Naast staatsobligaties heeft BNP Paribas operationele activiteiten in Italië waardoor de bank substantiële risico’s loopt.
  • De kapitaalratio is in internationale context nog altijd aan de lage kant.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 50 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 71. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 48,7 op BNP Paribas 10,0 4,91 4,93 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 44,7 op BNP Paribas 5,7 8,57 8,59 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in BNP Paribas.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.