Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Trendsignalenlijst Nederland

vrijdag 3 november 2017

 • Aalberts: test bovenkant stijgende middellangetermijntrend, dat is tevens het volgende Fibonacci-projectieniveau en ons koersdoel bij 43.
 • Ahold: brak door zijn meest steil dalende toppenlijn. Langere trend blijft echter neerwaarts gericht en huidige opleving kan binnenkort uitmonden in opnieuw een lagere top.
 • Air France KLM: met een forse neerwaartse gap breekt hij vandaag intraday onder de sinds juli stijgende bodemlijn in het kortetermijnbeeld.
 • Akzo Nobel: beweegt al ruim 6 maanden in een relatief smalle zijwaartse bandbreedte.
 • Altice: het koersdoel (Short-opinie) is behaald en verder verlaagd. Met een forse neerwaartse gap breekt hij vandaag onder zijn recente bodems, een volgende neerwaartse versteiling?
 • ASML: bevindt zich in een smalle en verdere opwaartse versteiling. Hij nadert ons volgende opwaartse (Fibonacci-projectie) koersdoel van 160.
 • Boskalis: drukt tegen een belangrijke weerstand. Boven de 31 wordt een omgekeerd hoofd-schouderpatroon afgerond en onze opinie verhoogd.
 • DSM: na een stijging van ruim 20% sinds eind augustus test hij nu de bovenkant van het langjarige en brede trendkanaal en meerdere Fibonacci-projectieniveaus. Een structurele doorbraak zorgt voor een verdere verhoging, kans op eerst een corrigerende terugval naar onze mening reëel.
 • Gemalto: brak de zeer steile kortetermijntoppenlijn. Kans is reëel dat de huidige herstelbeweging uitmondt in een lagere middellangetermijntop. Recent testte hij al ons eerste koersdoel van de huidige Short-opinie.
 • Heineken: verdere verzwakkingen in het kortetermijnbeeld opgetreden, kans reëel op een verdere terugval in de komende tijd.
 • Royal Dutch Shell: koersdoel is verder opgehoogd. Huidige opgaande kortetermijntrend is wel te steil en uiteindelijk onhoudbaar.

Zie ‘Toelichting tabel’ voor specificatie getoonde data.

 

Toelichting tabel


*) ‘Huidige koers’ toont een intraday- dan wel slotkoers op de dag van publicatie.
De koerswaarden in oranje geven de niveaus van stijgende dan wel dalende steun- of weerstandslijnen (in de tijd veranderende niveaus).
Over het aandeel ING (of ING-dochterondernemingen) publiceren wij geen opinies; noch op basis van technische noch op basis van fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,5 5,73 5,83 +3,77 % Koop Sprinter
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,5 5,73 5,83 +3,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 3 november 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.