Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Apple Apple

vrijdag 3 november 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0378331005 USD 14.5 1.58 Nee Long Informatie Technologie

Het afgelopen jaar heeft Apple een sterke koerswinst laten zien na goede resultaten en toenemend vertrouwen in voortgaande groei. Op basis van de meest recente vooruitzichten is er een goede groeitrend zichtbaar, en lijkt de waardering niet heel hoog.

Icoon op het gebied van (mobiele) ICT

Door de introductie van de iMac in 1998, iPod in 2001, iPhone in 2007 en iPad in 2010 heeft Apple een unieke marktpositie veroverd. De iPhone is nu goed voor ruim drie kwart van de winst. Apple is uitsluitend actief aan de bovenkant van de markt en behaalt daarmee fors hogere winstmarges dan de concurrentie. Appleproducten kenmerken zich door een modern en herkenbaar design en hebben een besturingssysteem dat ‘intuïtief’ werkt: dat is ook zonder instructie te begrijpen. Wel leggen Apples eigen besturingssystemen gebruikers doorgaans beperkingen op. Het concern is toonaangevend op het gebied van marketing, ook buiten zijn sector.

Goed 4e kwartaal 2016/17, vooruitzichten voor het lopende kwartaal ook goed

De omzet (+12% jaar-op-jaar, joj) in het vierde kwartaal van boekjaar 2016/17 viel bijna 4% hoger uit dan waar de consensusverwachting van uit ging. De winst per aandeel (+24% joj) viel ruim 10% hoger uit dan verwacht door een betere mix (hogere gemiddelde verkoopprijs) en lagere operationele kosten. De iPhone-verkoop bedroeg 46,7 mln stuks, marginaal boven de consensusverwachting. China liet weer een omzetgroei (van 12%) zien. De iPad-verkopen stegen met 14% en dat is veel beter dan verwacht. De pc-verkopen (+10% in aantallen, +25% in omzet) waren ook beter dan verwacht. Services deed het opnieuw goed met een groei van 34% joj. De verwachting voor de totale omzet in het huidige kwartaal is een range van $84-87 mld (consensusverwachting van $85 mld). De verwachte marge van 38,0-38,5% is rond de consensusverwachting. De kaspositie ultimo boekjaar is ruim $269 mld. De netto kaspositie is ruim $153 mld.

Waardering rond het subsectorgemiddelde

Ondanks een forse outperformance dit jaar is de waardering van Apple relatief niet heel sterk gestegen omdat de winstverwachting ook verder naar boven is bijgesteld. Met een koers-winstverhouding van 15x de verwachte winst over 2018 is de waardering niet heel hoog gezien de verwachte groei dit jaar. Het dividendrendement van 1,6% ligt onder het sectorgemiddelde.

Kansen

  • Sterke productenportefeuille met hoge marges.
  • Vergaande integratie van de mogelijkheden om op alle productplatformen klanten aan Apple te binden.
  • Software-oplossingen zoals Apple Pay, maar ook Apple Music en de App-store genereren steeds meer omzet en winst.

Risico's

  • De bijdrage (>75%) van de iPhone aan de winst van Apple maakt het bedrijf kwetsbaar.
  • Een stagnerende groei in het hogere segment van de mobiele-telefoniemarkt dwingt Apple om op termijn te kiezen tussen marge en marktaandeel.
  • Het is onduidelijk of een van de nieuwe producten die op stapel staan een belangrijke bijdrage aan de toekomstige winst kan gaan leveren.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 122 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 170. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 106,22 op Apple 2,0 95,90 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 106,22 op Apple 2,0 95,90 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen